Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 1 (62) 2020 р.

Скачати PDF

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

20-21 20th World Cancer Day: проблеми та перспективні напрями сучасної онкології
академік Національної академії наук України, директор ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького, доктор медичних наук, професор В.Ф. Чехун; голова Національної асоціації онкологів України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор Ю.В. Думанський
32-33 Майбутнє онкологічної служби в Україні
О. Кондратюк, З. Скалецька, В. Зуб, М. Радуцький, О. Мовчан, А. Балонь, О. Дмитрієва, В. Цимбалюк, В. Чехун, О. Ковальов, Г. Климлюк, Ю. Думанський, О.Іващук, Р. Мойсеєнко, С. Клименко
Погляд провідних експертів на проблеми та перспективи вітчизняної онкології

ОНКОЛОГІЯ

4-5 Метастатичний недрібноклітинний рак легені
Настанови ESMO для клінічної практики
6-7 Профилактическая иммунизация онкологических пациентов
А.А. Ковалев, д. мед. н., профессор, заведующий кафедрой онкологии Запорожской медицинской академии последипломного образования
11 Досвід ефективного застосування пазопанібу для лікування метастатичної позакісткової саркоми Юїнга
Y. Mori, S. Kinoshita, S. Kinoshita та ін.
15 Антибіотикотерапія при фебрильній нейтропенії: дані клінічних досліджень і практичні висновки
26-27 Меланома шкіри
Клінічні настанови Європейського товариства медичної онкології щодо діагностики, лікування та подальшого спостереження пацієнтів
31 Побічні ефекти імунотерапії
Відповіді на найпоширеніші запитання

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

13-14 Брентуксимабу ведотин у комбінації з хіміотерапією при III або IV стадії лімфоми Ходжкіна
J.M. Connors, W. Jurczak, D.J. Straus та ін.
16-17 Хронічна лімфоцитарна лейкемія: від розпачу до надії
Л.М. Лукавецький, к. мед. н., провідний науковий співробітник відділення гематології з лабораторною групою ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів
19 Інгібітори тирозинкінази у другій лінії терапії хронічного мієлолейкозу
І.С. Дягіль, д. мед. н., завідувачка відділення радіаційної онкогематології та трансплантації стовбурових клітин, ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ

ДІАГНОСТИКА

8 10-річний досвід патоморфологічної діагностики в онкології
генеральний директор Медичної лабораторії CSD О.Є. Дудін
Історія Медичної лабораторії CSD в Україні