Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 2 (63) 2020 р.

Скачати PDF

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

14-15 Внесок ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України у зменшення впливу на здоров’я населення України наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: багаторічний досвід і сучасні виклики
В.Ф. Чехун, д. мед. н., професор, академік НАН України, директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ

ОНКОЛОГІЯ

5-7 Деякі аспекти рекомендацій NCCN щодо ад’ювантної системної терапії у пацієнтів із меланомою
17 Препарат Адцетрис® у контексті міждисциплінарного підходу ведення хворих із Т-клітинними лімфомами шкіри
президент Українського товариства дерматоонкології, офіційний представник Всесвітньої організації дерматоскопії в Україні, співзасновник Medical Knowledge Hub, головний лікар Клініки персоналізованої медицини EuroDerm (м. Київ), лікар-дерматолог, онколог Б.В. Литвиненко; лікар-дерматопатолог Медичної лабораторії CSD (м. Київ) А.В. Калмикова; завідувачка науково-дослідного відділення хіміотерапії гемобластозів та ад’ювантних методів лікування Національного інституту раку (м. Київ), доктор медичних наук, професор І.А. Крячок
18-19 Семейные онкологические синдромы и гены наследственного рака
А.А. Ковалев, д. мед. н., профессор, заведующий кафедрой онкологии Запорожской медицинской академии последипломного образования
20-21 Вплив лімфедеми на якість життя онкологічних пацієнтів
22-24 Топ-20 досягнень 2019 року
Я.В. Шпарик, к. мед. н., доцент, завідувач хіміотерапевтичного відділення КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр»
30-32 Токсичні ускладнення імунотерапії
J.B.A.G. Haanen, F. Carbonnel, C. Robert та ін.
Клінічні настанови Європейського товариства медичної онкології щодо діагностики, лікування та подальшого спостереження пацієнтів
33 Середньо- та довгострокові результати ендоскопічної резекції при раку стравоходу типу pT1b-SM1 та pT1b-SM2
A. Mora, K. Kawada, Y. Nakajima та ін., Японія
38-39 Практичний підхід до ведення онкологічних хворих під час пандемії COVID-19
H.O. Al-Shamsi, W. Alhazzani, A. Alhuraiji та ін.

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

9 Секвенування нового покоління виявляє потенційні альтерації-мішені у більшості пацієнтів із лімфоїдними новоутвореннями
A.M. Goodman, M. Choi, M. Wieduwilt та ін., США
13 Сучасні погляди на лікування хронічного мієлоїдного лейкозу з використанням інгібіторів тирозинкінази
завідувачка відділення радіаційної онкогематології та трансплантації стовбурових клітин ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», доктор медичних наук І.С. Дягіль
25 Лабораторія CSD підтримує сучасні тренди діагностики в онкогематології
27 Ельтромбопаг при мієлодиспластичному синдромі чи гострому мієлоїдному лейкозі з тяжкою тромбоцитопенією
Рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження ІІ фази ASPIRE

ОНКОГІНЕКОЛОГІЯ

11 Монотерапія пазопанібом після попереднього лікування при метастатичній саркомі матки
H.-J. Kim, Y. Kim, S.-J. Lee та ін., Корея
Результати одноцентрового ретроспективного дослідження