0 %

Статьи

05.02.2020 Онкологія та гематологія Аналіз захворюваності в Україні на злоякісні новоутворення губ і ротової порожнини

Онкологічні захворювання є другою з основних причин смертності в усьому світі. Більшість із них – ​близько 70% – ​реєструють у країнах з низьким та середнім рівнем економічного розвитку. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2018 р. 9,6 млн осіб померли від раку, це майже кожна шоста людина у світі. ...

05.02.2020 Онкологія та гематологія Влияние метилпреднизолона на усталость и потерю аппетита у пациентов с раком поздних стадий

Значительная часть пациентов с раком на том или ином этапе болезни получают кортикостероиды – мощные противовоспалительные препараты с плейотропными эффектами. Например, по данным европейского исследования, охватившего 3030 больных – участников программы паллиативной помощи, кортикостероиды применяли 39% пациентов (P. Klepstad et al., 2015). В шведском исследовании кортикостероиды в составе паллиативной терапии получали 50% больных, при этом основными показаниями для их назначения были потеря аппетита (37%), усталость (36%), плохое самочувствие (33%) и боль (25%; S.H. Lundstrom, C.J. Furst, 2006). ...

05.02.2020 Онкологія та гематологія Експертна рада, присвячена актуальним питанням терапії пацієнтів із хронічним лімфоцитарним лейкозом та множинною мієломою

Хронічний лімфоцитарний лейкоз (ХЛЛ) і множинна мієлома (ММ) є одними з найпоширеніших онкогематологічних захворювань у дорослих. Підходи до діагностики й лікування хворих на ХЛЛ та ММ постійно змінюються та удосконалюються. На сьогодні в Україні для запровадження індивідуального підходу до терапії цих та інших злоякісних новоутворень крові потрібні відповідний рівень діагностики та виявлення пацієнтів із групи високого ризику, а також наявність реєстру хворих. ...

05.02.2020 Онкологія та гематологія Біосиміляри: нові можливості в онкогематології

Біологічні препарати, зокрема біосиміляри, змінюють системи охорони здоров’я, покращують якість і подовжують тривалість життя мільйонів пацієнтів у всьому світі. 9-11 жовтня у Києві за підтримки Національного інституту раку, Асоціації онкогематологів України та Всеукраїнської громадської організації «Асоціація допомоги інвалідам та пацієнтам із хронічними лімфопроліферативними захворюваннями» відбулася XI Науково‑практична конференція з міжнародною участю «Діагностика та лікування лімфопроліферативних захворювань». ...

05.02.2020 Онкологія та гематологія Рак молочной железы у молодых женщин

Рак молочной железы (РМЖ) у женщин молодого возраста (РМЖМ) большинство специалистов определяет как РМЖ у пациенток моложе 40 лет. В экономически развитых странах его частота оценивается в 7% от всех случаев РМЖ, в странах с низким доходом его доля может быть значительно выше – до 20%. Возможным объяснением такой разницы является воздействие факторов внешней среды, генетические отличия и различия в репродуктивних переменных в разных регионах мира [1]....

05.02.2020 Онкологія та гематологія Україна обирає європейські стандарти лікування хворих на рак яєчника

19 жовтня в м. Києві відбулася організована Всеукраїнською асоціацією гінекологічних онкологів міждисциплінарна конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної онкогінекології». Захід був присвячений одній із найбільш важливих проблем у галузі онкогінекології – раку яєчника. Спікерами заходу стали провідні члени Європейської асоціації гінекологічних онкологів, науковці з різних країн світу: Франції, Вірменії, Туреччини, Польщі та України....

05.02.2020 Онкологія та гематологія Ескалація ендокринної терапії як спосіб подолання гормонорезистентності раку молочної залози

19-20 вересня у Вінниці відбулася науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики та лікування онкологічних захворювань репродуктивної сфери», у роботі якої взяли участь лікарі різних спеціальностей з України, Італії, Грузії, Азербайджану, Вірменії. На форумі обговорювали найбільш актуальні проблеми мамології, урології, онкогінекології. Захід відбувався у форматі діалогу, й усі охочі могли поставити доповідачам питання та представити власний досвід з тематичних питань. ...

05.02.2020 Онкологія та гематологія Важливі аспекти в діагностиці та лікуванні лімфоми Ходжкіна

У рамках XI Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування лімфопроліферативних захворювань», що пройшла 9-11 жовтня у м. Київ, відбувся сателітний симпозіум, огляд деяких матеріалів котрого пропонуємо увазі читачів....

05.02.2020 Онкологія та гематологія Комбінація атезолізумабу та бевацизумабу покращує загальну виживаність у пацієнтів з найпоширенішою формою раку печінки

Уперше в клінічному дослідженні III фази було продемонстровано перевагу імунотерапевтичного режиму перед стандартною терапією за показниками загальної виживаності та виживаності без прогресування у пацієнтів із неоперабельною гепатоцелюлярною карциномою (ГЦК). Результати дослідження представлені на президентській сесії Конгресу ESMO Asia 2019....

04.02.2020 Онкологія та гематологія Анти-CD20 терапія при неходжкінських лімфомах

Особливу увагу учасників XI Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань», яка відбулася 9-11 жовтня 2019 року в м. Києві, привернула тема анти-CD20 терапії неходжкінських лімфом (НЛ). Українські науковці та запрошений іноземний гість поділилися результатами великих міжнародних рандомізованих клінічних досліджень, у яких порівнювали ефективність різних терапевтичних режимів у пацієнтів з НЛ, а також представили цікаві клінічні випадки. ...

28.01.2020 Кардіологія Ревматологія Лікування ураження нирок при подагрі

Цьогоріч у вересні на базі сучасної платформи для обміну медичним досвідом і знаннями Medical Hub Odrex (м. Одеса) відбулася науково-практична конференція «Ревматологія XXI століття». Лікарі-практики та науковці обговорювали питання найсучасніших методів терапії остеопорозу та його ускладнень, фіброміалгії, серонегативних спондилоартритів й інших ревматичних захворювань. ...

27.01.2020 Ревматологія Остеопороз: від ранньої діагностики до ефективного лікування

Остеопороз – ​системне захворювання скелета, яке характеризується зменшенням маси й порушенням архітектоніки кісткової тканини, що призводить до зниження її міцності та зростання ризику переломів. Для раннього виявлення пацієнтів із високим ризиком переломів, а також використання ефективних методів профілактики і лікування остеопорозу вкрай важлива обізнаність лікарів різних спеціальностей, зокрема первинної ланки, у даній проблемі. Цим та іншим важливим питанням було приділено увагу на міжнародній науково-практичній конференції «Захворювання кістково-м’язової системи та вік», яка проходила 21‑22 жовтня 2019 року в Києві. ...