Акушерство/гінекологія

09.10.2019 Акушерство/гінекологія Прогностические биохимические маркеры преэклампсии

Преэклампсия (ПЭ) – ​мультисистемное патологическое состояние, возникающее во второй половине беременности (после 20-й недели) и характеризующееся артериальной гипертензией de novo (≥140/90 мм рт. ст.) в сочетании с протеинурией (≥0,3 г/л в суточной пробе) и проявлениями полиорганной недостаточности [1, 2]. Ежегодно в мире регистрируется свыше 8 млн случаев ПЭ, от чего умирают 60 тыс. женщин [3]. Фактически в структуре акушерских причин материнской смертности ПЭ занимает второе место после тромбоэмболических осложнений. ...

08.10.2019 Акушерство/гінекологія Особенности лечения кандидозного кольпита*

Кандидозный кольпит (КК) рассматривается в группе инфекций, характеризующихся патологическими вагинальными выделениями. Особенностями данной патологии являются высокая частота, длительное течение, частое рецидивирование процесса, возможность распространения на другие органы и системы с развитием генерализованных форм кандидоза, высокая резистентность возбудителей к антимикотическим препаратам, трудности в применении терапии у беременных женщин и новорожденных. КК занимает одно из ведущих мест в структуре акушерско-гинекологической заболеваемости и является одной из наиболее частых причин обращения женщин за медицинской помощью....

08.10.2019 Акушерство/гінекологія Исследование PRISM: cравнение комбинации нистатин – ​неомицин – полимиксин B с миконазолом для эмпирического лечения инфекционного вагинита

Вагинит является распространенным состоянием, характеризующимся повышением количества вагинальных выделений с изменением их консистенции, цвета или запаха. В 90% случаев этиология вагинита является инфекционной....

07.10.2019 Акушерство/гінекологія Клопогін гроновидний (циміцифуга гілляста, Cimicifuga racemosa) – неестрогенна альтернатива замісній гормональній терапії*

Замісна гормональна терапія (ЗГТ), як і раніше, є найбільш ефективним методом лікування менопаузальних симптомів і має певний вплив на профілактику остеопорозу. Однак побічні ефекти обмежують її застосування. Так, для ЗГТ було показано підвищення ризику розвитку раку молочної залози (РМЗ) [1-5], а у рамках дослідження «Ініціатива в ім’я здоров’я жінок» (Women’s Health Initiative, WHI) було встановлено, що застосування комбінації кон’югованих естрогенів з ацетатом медроксипрогестерону протягом більш ніж 8 років підвищувало ризик розвитку серцево-судинних подій зі смертельними наслідками [1], що призвело до передчасного припинення дослідження. ...

07.10.2019 Акушерство/гінекологія Морфофункціональні та імуногістохімічні особливості лейоміоматозних вузлів та ендометрія у жінок із лейоміомою матки

Лейоміома матки (ЛМ) належить до числа найбільш поширених доброякісних пухлин жіночих статевих органів. У структурі гінекологічної захворюваності ЛМ посідає друге місце після запальних процесів геніталій, зустрічається в усіх вікових періодах і виявляється у 20-77% жінок із постійною тенденцією до збільшення частоти, незважаючи на розробку нових методів лікування та профілактики [1-5]....

07.10.2019 Акушерство/гінекологія Сучасні тренди в лікуванні синдрому полікістозних яєчників

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) – ​дуже поширене ендокринне порушення у жінок репродуктивного віку. Згідно з даними різних авторів, СПКЯ у загальній популяції спостерігається у 6-15% жінок. СПКЯ являє собою складний стан через його гетерогенність та невизначеність етіології. На що слід звертати увагу при веденні пацієнток із СПКЯ та якими мають бути акценти у виборі терапії даного захворювання? Відповіді на ці запитання надала завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, доктор медичних наук, професор Віра Іванівна Пирогова. ...

07.10.2019 Акушерство/гінекологія babystart® – ​британські стандарти у репродуктології

У світі зростає кількість сімей, які стикаються із проблемою безпліддя. Це пов’язано не лише з патологією репродуктивної системи, а й із тим, що сімейні пари не завжди свідомо підходять до підготовки до зачаття. У світі з’являється нова тенденція – ​відповідальне батьківство, коли пара ретельно готується до народження дитини. Саме на цьому спеціалізується один із провідних виробників товарів для репродуктивного здоров’я у Великій Британії, компанія зі світовим ім’ям babystart®....

04.10.2019 Акушерство/гінекологія Проблемы репродуктивного и менопаузального периодов: рекомендации экспертов

28 марта в Киеве состоялась Всеукраинская конференция акушеров-гинекологов с международным участием, организованная компанией «Амакса Украина». В ходе встречи были рассмотрены важные вопросы, касающиеся новых подходов к лечению менопаузы, предменструального синдрома, резус-конфликта, а также качества жизни женщин с такими проблемами....

03.10.2019 Акушерство/гінекологія Заместительная гормональная терапия: сохранение здоровья в пострепродуктивном периоде жизни женщины

Идея использования заместительной гормональной терапии (ЗГТ) для улучшения здоровья женщины в период перименопаузы и менопаузы длительное время привлекала внимание врачей. За последние годы препараты данной группы претерпели значительные изменения, стали шире использоваться в медицинской практике, их эффективность в профилактике остеопороза, лечении вазомоторных расстройств, тяжелых и умеренных симптомов вульварной и вагинальной атрофии, связанных с менопаузой, доказана в большом количестве исследований. Кроме того, показана способность ЗГТ улучшать когнитивную функцию и память, предотвращать развитие когнитивных нарушений у женщин....

03.10.2019 Акушерство/гінекологія Сучасні аспекти первинної профілактики передчасних пологів

«Східноєвропейські зустрічі професіоналів: материнсько-плодова медицина» – під такою назвою 17-18 травня в Києві відбулася конференція, у рамках якої доповідь на тему «Омега‑3: як зберегти найцінніше» представив кандидат медичних наук, спеціаліст медичного центру «Уніклініка» Віктор Іванович Ошовський. ...

01.10.2019 Акушерство/гінекологія ВПЛ-асоційована патологія шийки матки: сучасна стратегія діагностики, лікування та профілактики

Патологічні процеси шийки матки (ШМ) набувають особливої ваги як у клінічній практиці акушера-гінеколога, так і в аспекті охорони здоров’я в цілому. Частота їх є надзвичайно високою й не має тенденції до зниження. Своєчасне виявлення та адекватне лікування як фонових процесів, так і передракових захворювань ШМ дозволяє запобігти виникненню раку шийки матки (РШМ). 28 березня 2019 р. в рамках науково-практичної конференції «Актуальні питання репродуктивної медицини в Україні» відбувся симпозіум на тему «ВПЛ-асоційована патологія шийки матки: сучасна стратегія діагностики, лікування та профілактики». Основні аспекти цієї проблеми та ефективні методи її вирішення розглянули у своїх доповідях відомі вітчизняні фахівці....

27.09.2019 Акушерство/гінекологія Гострий апендицит та вагітність: ​проблеми діагностики й лікування

Гострий апендицит (ГА) є найчастішою причиною невідкладних хірургічних втручань у вагітних. Апендицит при вагітності залишається однією з найбільш спірних діагностичних і лікувальних проблем, яка загрожує життю матері та плода [1-3]....