0 %

Акушерство/гінекологія

17.09.2018 Акушерство/гінекологія Новые возможности для реализации репродуктивной функции при синдроме поликистоза яичников

Синдром поликистоза яичников (СПКЯ) – ​это патология, которая у многих женщин становится причиной возникновения ряда патологических состояний, связанных с гормональными нарушениями, метаболическими расстройствами и высоким риском развития кардиоваскулярных осложнений....

17.09.2018 Акушерство/гінекологія Вітамін D-дефіцитні стани в генезі порушень репродуктивного здоров’я жінки

Властивості вітаміну D є однією з найбільш обговорюваних та вивчених тем у сфері захворювань кісткового та мінерального метаболізму у світі. Як стверджує провідний експерт у цій галузі, професор Бостонського університету (США) Майкл Холік, вітамін D був надзвичайно важливим фактором еволюції хребетних у той час, коли амфібії вийшли з води на сушу, приблизно 385 млн років тому. ...

17.09.2018 Акушерство/гінекологія Привычное невынашивание беременности: диагностические и терапевтические методики

Руководства Немецкого, Австрийского и Швейцарского обществ гинекологии и акушерства (DGGG, OEGGG и SGGG, от 6 марта 2018 г.) ...

17.09.2018 Акушерство/гінекологія Преэклампсия как проблема современного акушерства

С какими трудностями сталкивается врач при выборе тактики у пациенток с преэклампсией в условиях реформирования отечественного здравоохранения? ...

17.09.2018 Акушерство/гінекологія Ключевые аспекты алгоритма ведения пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза

Продолжая рассмотрение наиболее интересных докладов, представленных в рамках Международного форума по современным вопросам акушерства и гинекологии, который состоялся 26-27 апреля 2018 года в г. Киеве, в этот раз хотелось бы уделить внимание такой актуальной теме, как рациональные схемы лечения воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) и предупреждение их осложнений. ...

17.09.2018 Акушерство/гінекологія Нарушения сердечного ритма у беременных

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной материнской и перинатальной заболеваемости и смертности [1], требующей специализированного мультидисциплинарного подхода к ведению женщин в период беременности [2]....

17.09.2018 Акушерство/гінекологія Стан вульвовагінального мікробіому як основний показник якості прегравідарної підготовки

Контроль балансу вульвовагінального мікробіому – одна з найбільш актуальних проблем сучасної гінекології та акушерства. Питання вибору ефективного засобу та оптимальної схеми лікування його порушень набуває особливої ваги, коли йдеться про такий важливий та відповідальний для кожної жінки період її життя, як планування вагітності. ...

17.09.2018 Акушерство/гінекологія Нарушения метаболизма гомоцистеина и дефицит фолиевой кислоты: значение профилактики в снижении частоты перинатальных и соматических осложнений у женщин

За последние двадцать лет получены неоспоримые данные о том, что наличие недостаточного или избыточного диетического фактора у женщины может влиять на эмбриональное развитие, фенотип потомства посредством эпигенетического программирования. ...

14.09.2018 Акушерство/гінекологія Особливості сучасного менеджменту негоспітальної пневмонії у вагітних

Під терміном «негоспітальна пневмонія» (НП) слід розуміти гостре захворювання, що виникло в негоспітальних умовах, тобто поза стаціонаром або через 4 тижні після виписки з нього, або діагностовано в перші 48 год від моменту госпіталізації, або розвинулось у пацієнта, який не перебував у відділеннях тривалого медичного спостереження ≥14 діб, та супроводжується симптомами інфекції нижніх відділів дихальних шляхів (лихоманка, кашель, відходження мокротиння, можливо, гнійного, біль у грудній клітці, задишка) і рентгенологічними ознаками ­вогнищево-інфільтративних змін у легенях за відсутності очевидної діагностичної альтернативи [1]....

14.09.2018 Акушерство/гінекологія Определение этиологического фактора при воспалительных заболеваниях органов малого таза: возможности диагностики

Если спросить у любого врача-гинеколога, с какой патологией он чаще всего встречается в своей практической деятельности, он без малейшего сомнения ответит: с инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП)....

14.09.2018 Акушерство/гінекологія Инновации в лечении нарушений менструального цикла и аномальных маточных кровотечений

Нарушения менструального цикла (НМЦ) – ​это патологическое состояние, связанное с эндокринными и системными заболеваниями, которое характеризуется изменением цикличности, объема и продолжительности менструальных кровотечений....

14.09.2018 Акушерство/гінекологія Высокое качество жизни женщины в период менопаузы уже не миф

Уже который год Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова выступает в качестве одной из основных площадок в Украине для проведения крупномасштабных научных мероприятий, которые посещают врачи разных специальностей со всех уголков страны....