Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 9 (454), травень 2019 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

15 Стресс и способы его предотвращения
32-33 Психосоматична медицина: наука і практика
І.В. Романенко, В.І. Романенко, Я.І. Клебан, І.Ю. Романенко, Б.С. Божук, В.Ю. Омелянович, Г.М. Науменко, І.­О. Франкова, О.А. Потапов
За матеріалами науково-практичної конференції, 19 квітня, м. Київ
35-37 Сучасні можливості лікування травматичних і судинних уражень головного мозку: від інтенсивної терапії до тривалої нейропротекції
Ю.Ю. Кобеляцький, Т.С. Міщенко, Л.А. Дзяк, М.А. Тріщинська, М.М. Орос
За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 квітня, м. Трускавець
38-39 Діагностика та лікування неврологічних захворювань: акцент на міждисциплінарний підхід
В.В. Безруков, С.О. Ліхачов, С.М. Кузнєцова, В.І. Черній, В.І. Смоланка, В.В. Поворознюк, М.С. Гордієвич, Т.І. Насонова, Т.М. Слободін, С.Г. Бурчинський
За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 квітня, м. Трускавець
40 Особливості лікування інсультів за наявності супутньої патології: місце та роль дулоксетину
Завідувач кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, головний науковий співробітник ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», доктор медичних наук, професор Т.С. Міщенко, завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, доктор медичних наук М.М. Орос
За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 квітня, м. Трускавець
43-44 Умови застосування пірацетаму та фактори, здатні покращити показники оцінки за шкалою NIHSS, у пацієнтів з ішемічним інсультом: дані обсерваційного дослідження
S.-Y. Chen, J.-W. Liu, Y.-H. Wang і співавт.

КОНФЕРЕНЦІЯ

6 Сімейна медицина як основа охорони здоров’я нації
Н.Ю. Будяк, Н.Д. Чухрієнко, В.В. Родіонова, В.В. ­Поворознюк, З.М. Дубоссарська, О.В. Рикова, В.П. Кідонь
За матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня, м. Дніпро

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

29 Неалкогольна жирова хвороба печінки: практичні аспекти гепатопротекції
Професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), ­доктор медичних наук, професор ­Л.Л. Пінський, доцент кафедри внутрішньої медицини 2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», доктор медичних наук О.Ю. Філіппова, доцент кафедри пропедевтики ­внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки Харківського національного медичного університету, кандидат медичних наук ­В.І. Смирнова
За матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня, м. Дніпро
30-31 Гастроэнтерологическая патология в пожилом возрасте
I. Dumic, T. Nordin, M. Jecmenica, клиника Мэйо, США
59-60 Біль у животі + гарячка + кров’янисті випорожнення у 18-річного спортсмена = ? Перфорація кишки зубочисткою з пошкодженням артерії

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

16-17 Лікар сімейної медицини у боротьбі з інфекційними захворюваннями
В.І. Задорожна, В.І. Трихліб, М.М. Селюк, Л.П. Козак, А.П. Рєзніков
За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 квітня, м. Київ
19-21 Захищені β-лактами в сучасній терапії резистентних бактеріальних інфекцій
В. В. Ващук, В. П. Андрющенко, Т. П. Кирик, Т. В. Хомченко
22 Последние достижения в понимании эпидемиологии внутрибольничных инфекций
P. Sreeramoju, Техасский университет, Юго-западный медицинский центр Далласа, США
24-25 Рецидивуючий простий герпес в імуноскомпрометованих пацієнтів: тактика ведення
Заслужений лікар України, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, доктор медичних наук, професор В.В. Чоп’як
За матеріалами науково-практичної конференції, 28-29 березня, м. Київ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

5 Острый тонзиллит в практике семейного врача: когда действительно необходима антибиотикотерапия?
23 Особливості лікування гострого риносинуситу
Голова експертної групи Міністерства охорони здоров’я України за напрямом «Отоларингологія. Дитяча отоларингологія. Сурдологія», завідувач кафедри отоларингології, офтальмології з курсом хірургії голови та шиї Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор В. І. Попович
За матеріалами науково-практичної конференції, 18 квітня, м. Київ
26-27 Лікування гострого риносинуситу та гострого середнього отиту згідно з чинними рекомендаціями
Доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Націо­нальної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (м. Київ), кандидат медичних наук Ю.В. Гавриленко
За матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня, м. Дніпро

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

46-47 Фармакоекономічні переваги глюкозаміну при остеоартриті
О. Бруєр, Ж.-І. Режинстер, Ж. Онво, Й. Детійо, Бельгія
51-53 Артериальная гипертензия: врачебная тактика в свете новых рекомендаций и возможные предпочтения в выборе антигипертензивных препаратов
М. Н. Кочуева, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой фтизиатрии, пульмонологии и семейной медицины Харьковской медицинской академии последипломного образования

МЕНЕДЖМЕНТ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

48-49 Серцево-легенева реанімація (продовження)
В.А. Скибчик, д.м.н., професор, Т.М. Соломенчук, д.м.н., професор, кафедра сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

8 Цереброкардіальні прояви остеохондрозу шийно-грудного відділу хребта
Президент Української асоціації остеопорозу та Української асоціації менопаузи, андропаузи і захворювань кістково-м’язової системи, директор Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу, керівник відділу клінічної фізіології і патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор В.В. Поворознюк
За матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня, м. Дніпро
41 Неврологічні розлади: проблема коморбідності
Завідувач кафедри неврології, психіатрії, рефлексо- та мануальної терапії, ЛФК і спортивної медицини ПВНЗ «Київський медичний університет», доктор медичних наук О.О. Копчак, доцент кафедри військової загальної практики – сімейної медицини Української війсь­ково-медичної академії, кандидат медичних наук А.І. Гаврецький, Головний науковий співробітник ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України», доктор медичних наук, професор Т.С. Міщенко
За матеріалами національного конгресу з міжнародною участю, 28-29 березня, м. Київ

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

58 Неповторимые портреты
Очерки Эльвиры Сабадаш «Приглашение к разговору»: впечатление 15 лет спустя