Тематичний номер «Діабетологія, Тиреоїдологія, Метаболічні розлади» № 2 (34), червень 2016 р.

Скачати PDF

НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

5 стр. Діабетичний кетоацидоз: актуальність, діагностика, лікування

ДІАБЕТОЛОГІЯ

8-9 стр. Что назначать после метформина? Фокус на препаратах сульфонилмочевины и выборе между свободной и фиксированной комбинацией
P.C. Lim, C.P. Chong
10-12 стр. Тожео СолоСтар – еволюція чи революція в інсулінотерапії? Базальний інсулін нового покоління відтепер в Україні
Г. Граньє, М.Д. Тронько, Л.К. Соколова та ін.
16-17 стр. Ситаглиптин в лечении СД 2 типа: подводим итоги первого десятилетия
Б.Н. Маньковский, А.В. Бильченко
22-23 стр. Цукровий діабет та його ускладнення: що стоїть на перешкоді контролю захворювання і як досягти успіху в лікуванні?
М.Д. Тронько, В.В. Корпачев, Л.К. Соколова та ін.
21 стр. Метаболическая терапия у пациентов с сахарным диабетом
26-27 стр. Перспективи застосування пробіотиків і пребіотиків у діабетології
В.І. Боцюрко, О.М. Дідушко, І.О. Костіцька
29 стр. Интенсификация сахароснижающей терапии при СД 2 типа: основные правила, спорные моменты и типичные ошибки
Б.Н. Маньковский
30-35 стр. Метформин: новые горизонты применения
Р. Прайор, Ф. Кабрейро
36-39 стр. Обновленное практическое руководство ААСЕ/АСЕ «Всеобъемлющий алгоритм лечения сахарного диабета 2 типа»
41 стр. Роль витаминов группы В в лечении диабетической нейропатии
48-50 стр. Цукровий діабет у дітей: проблемні питання медичного супроводу та роль терапевтичного навчання
О.А. Будрейко

ТИРЕОЇДОЛОГІЯ

19-20 стр. Чорнобильська катастрофа та тиреоїдна патологія: 30 років потому
М.Д. Тронько, В.І. Кравченко, А.М. Кваченюк та ін.

НЕЙРОЕНДОКРИНОЛОГІЯ

51-54 стр. Современные подходы к диагностике и лечению акромегалии
М.Л. Кирилюк