Тематичний номер «Діабетологія, Тиреоїдологія, Метаболічні розлади» № 4 (48) грудень 2019 р.

Скачати PDF

ТИРЕОЇДОЛОГІЯ

3, 6-7 Субклінічний гіпотиреоз
B. Biondi, A.R. Cappola, D.S. Cooper
20-21 Стан щитоподібної залози та йодний дефіцит як барометр погоди в суспільстві
В.І. Паньків, д.м.н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ

ДІАБЕТОЛОГІЯ

8 Порівняльна ефективність і безпека лінагліптину та глімепіриду в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та високим кардіоваскулярним ризиком
Julio Rosenstock, Steven E. Kahn та ін.
12-13 Підсумки року в діабетології: вражаючі нові дослідження та кардинальні зміни рекомендацій
член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, професор Б.М. Маньковський
18-19 Альтернативные гликированному гемоглобину маркеры контроля СД
А. А. Мельник, к.б.н., г. Киев
36 Використання прегабаліну в лікуванні діабетичної нейропатії з больовим синдромом: огляд клінічних досліджень
Shazli Azmi, Kariem T. El-Hadd, Andrew Nelson, Adam Chapman та ін., Велика Британія

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

5 Ризик серйозних серцево-судинних подій, тяжкої гіпоглікемії і рівень смертності від усіх причин: інсулін деглюдек проти інсуліну гларгін
Jensen Morten
16-17 Школа ендокринолога: сучасні тенденції в діагностиці та лікуванні ендокринних захворювань
М.Д. Тронько, А.М. Кваченюк, С.А. Тихонова, О.Є. Озерянська, О.І. Іркін, Я.М. Лутай, Л.А. Міщенко
22-23 Вплив метформіну на мікробіоту кишечнику та імунну систему як поле майбутніх досліджень
M. Pollak
34-35 Метаболический синдром: взгляд терапевта
В.И. Медведь, член-корреспондент НАМН Украины, д. мед. н., профессор, руководитель отделения внутренней патологии беременных ГУ «Иститут педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины»; профессор кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

9 Порівняльний аналіз еластографічних показників підшлункової залози та печінки при хронічному біліарному панкреатиті у коморбідності з ожирінням
Л.С. Бабінець, д. мед. н., професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – ​сімейної медицини, К.Ю. Кицай, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
24-29 Кишечно-мозговая ось, микрофлора кишечника и их связь с развитием ожирения
Edward S. Bliss, Eliza Whiteside
30-32 Оценка влияния сахарного диабета на прогнозирование развития цирроза и других исходов неалкогольной жировой болезни печени с помощью неинвазивных методик диагностики фиброза, основанных на определении сывороточных индексов
L.C. Bertot, G.P. Jeffrey, В. de Boer, G. MacQuillan, G. Garas, J. Chin, Yi Huang, L.A. Adams
33 Влияние уровня эндогенного тестостерона на риск смертности*