Тематичний номер «Акушерство, Гінекологія, Репродуктологія» № 3 (31), жовтень 2018 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

10-11 Агонисты дофамина: 6 мифов о лечении гиперпролактинемии
О.А. Ефименко
16-17 Миелопролиферативные заболевания и беременность. Преконцепционное консультирование, менеджмент беременности, послеродового периода
А.Ю. Лиманская, Ю.В. Давыдова
19 Ізоімунізація: світовий досвід вирішення проблеми
21-22 Эффективное обезболивание должно быть безопасным: возможности мультимодального подхода к аналгезии
Р.А. Ткаченко, Е.В. Грижимальский
31-32 Мио-инозитол: терапевтические возможности и прегравидарная подготовка при синдроме поликистозных яичников
Л.В. Калугина, Т.И. Юско
41 Венозная тромбоэмболия: определение безопасности применения низкомолекулярных гепаринов
В.А. Заболотнов
44-45 Оцінка лікувального та профілактичного потенціалу препарату Канефрон® Н при веденні вагітних з хронічними запальними захворюваннями верхніх сечовидільних шляхів
Р.З. Шеремета, к. мед. н., Львівська обласна клінічна лікарня; О.В. Шуляк, д. мед. н., професор, ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ
48-50 Небезпека внутрішньоутробних герпесвірусних інфекцій та їх профілактика на етапі планування вагітності
В.С. Копча, д. мед. н, професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського; Н.Г. Шпікула, Тернопільський обласний перинатальний центр «Мати і дитина»; І.В. Ліпковська, Одеський токсоплазмозний дiагностичний кабiнет

ГІНЕКОЛОГІЯ

4 Сравнительное исследование эффективности применения диклофенака натрия в форме суппозиториев для послеоперационной аналгезии при гинекологических хирургических вмешательствах
13 Основні аспекти репродуктивного здоров’я жінки: вітамін D
Т.Ф. Татарчук
14-15 Особенности предменструального синдрома у женщин с эндометриозом: варианты терапевтических подходов
Т.Ф. Татарчук, Н.Ф. Захаренко, И.П. Маноляк
24-25 Преконцепционный подход к профилактике воспалительных осложнений беременности
Ю.В. Давыдова, А.А. Огородник
27 Систематический обзор данных по оценке применения экстракта Vitex аgnus-сastus при предменструальном синдроме, постменопаузальных нарушениях и бесплодии
M. Rafieian-Kopaei, M. Movahedi
29 Пути преодоления антибиотикорезистентности при лечении вагинальных инфекций
В.А. Потапов
34-35 Повидон-йод (Бетадин®) в современной акушерско-гинекологической практике
Е.Н. Носенко, Т.Я. Москаленко, А.В. Рутинская
38 Нові підходи у лікуванні лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку
М.А. Флаксемберг
47 Можливості мелатоніну в корекції клімактеричних розладів
С.М. Геряк

РЕПРОДУКТОЛОГІЯ

8-9 Репродуктивне здоров’я в Україні: тенденції, досягнення, виклики та пріоритети
В.М. Запорожан, J. Wladimiroff, О.В. Богомолець та ін.