Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 3 (50) жовтень 2019 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

5 Мультипрофесійний менеджмент осіб із неспецифічним поперековим болем
К. мед. н., доцент кафедри фізичної та реабілітаційної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ) В.А. Голик
21 Сучасний погляд на терапію болю у спині: місце міорелаксантів
Д. мед. н., професор кафедри фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Г.В. Зайченко
22-23 Обратимый церебральный вазоконстрикторный синдром: клиническая картина, дифференциальная диагностика, подходы к лечению
Заведующая кафедрой неврологии, психиатрии, рефлексо- и мануальной терапии, лечебной физкультуры и спортивной медицины Киевского медицинского университета, доктор медицинских наук О.О. Копчак
25-26 Нейросимпозіум 2019: квінтесенція рекомендацій щодо терапії болю у спині та доцільність призначення вітамінів групи В за неврологічної патології
Професор кафедри неврології № 2 Харківського національного медичного університету, д. мед. н. О.Л. Товажнянська, професор кафедри неврології № 1 Національної медичної академії післядип­ломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ), д. мед. н. Т.М. Слободін, доцент кафедри клінічної фармакології Вінницького національного медично­го університету імені М.І. Пирогова, к. мед. н. О.О. Клекот
28 Погляд фахівців на проблеми діагностики й терапії мігрені
Т.М. Слободін, В.В. Білошицький, А.М. Черкез, Г.В. Зайченко
29 П’ятий конгрес Європейської академії неврології: за матеріалами заходу
В.М. Міщенко, д. мед. н., професор; Т.С. Міщенко, д. мед. н., професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
30-31 Болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона – ​современные подходы к решению проблемы
К. мед. н. В.А. Холин, д. мед. н., профессор Н.Ю. Бачинская (Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины, г. Киев)
41 Застосування препаратів стандартизованого екстракту гінкго дволопатевого (EGB 761®) у лікуванні помірних когнітивних порушень і деменції
47 Сучасні терапевтичні можливості в лікуванні болю
Завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, лікар-невролог, д. мед. н., професор М.М. Орос, лікар-невролог, консул України в Європейській федерації болю (EFIC), к. мед. н. В.І. Романенко
49-50 Нейропротекція у віддаленому періоді легкої закритої черепно-мозкової травми – ​реальні можливості
Т.А. Літовченко, О.Л. Тондій, Харківська медична академія післядипломної освіти; М.В. Маркова, Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 1
51-53 Фибромиалгия: обзор результатов современных исследований
54-55 Карпатські читання: актуальні питання неврології
М.Є. Поліщук, Н. Борнштейн, М.М. Орос, В.І. Смоланка, А.А. Шкіряк, В.І. Ілляшенко

ПСИХОТЕРАПІЯ

15-17 Школа психотерапевта: прагматично о несуетном
Д.В. Русланов, к. мед. н., доцент кафедры физического воспитания, Харьковская государственная академия дизайна искусств

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

2, 6-7 Особливості емоційного вигорання у працівників сфери охорони неврологічного та психічного здоров’я
Н.О. Марута, д. мед. н., професор, Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, м. Харків; О.С. Чабан, д. мед. н., професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ; Г.Ю. Каленська, к. психол. н., Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, м. Харків
27 Психогенні неепілептичні напади як соматичний прояв психологічного стресу
Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету М.М. Орос
43-45 Інтегративний підхід у наданні допомоги особам із первазивними розладами: від клініко-діагностичних аспектів до питань освітньо-соціальної інклюзії
Т.О. Скрипник, ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», м. Київ

ІНСУЛЬТ

33-35 Літній саміт з інсульту: профілактика, організація інсультного відділення, тромболізис та тромбекстракція
37 Зниження факторів ризику розвитку інсульту шляхом комплексного контролю артеріальної гіпертензії
38-39 Оновлені настанови щодо ведення пацієнтів у гострому періоді інсульту
40 Защита головного мозга при острой ишемии
Заведующая кафедрой нервных болезней и нейрохирургии факультета последипломного образования Днепропетровской медицинской академии МЗ Украины, член-корр. НАМН Украины, д. мед. н., профессор Л.А. Дзяк, заведующая инсультным блоком КЗ КОР «Киевская областная клиническая больница», к. мед. н. Н.М. Чемер, заведующая неврологическим отделением Одесской областной клинической больницы (ОКБ), к. мед. н. И.В. Хубетова