Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 4 (55), жовтень 2018 р.

Скачати PDF

ОНКОЛОГІЯ

3, 22-23 Новые возможности лечения пациентов с распространенной почечноклеточной карциномой
Э.А. Стаховский, А.Э. Стаховский, А.А. Ковалев, О.А. Войленко, G. Formarini, B. Djavan, С.И. Приндюк, Д.Э. Рыспаева
7 Палбоцикліб: сучасні можливості в лікуванні гормоночутливого раку грудної залози
Д.Е. Риспаєва
8 Месяц повышения осведомленности в отношении рака молочной железы
9 У хворих на рак шийки матки парекоксиб ефективно зменшує післяопераційні біль та імуносупресію
11 Вплив атезолізумабу на довготривалу виживаність пацієнтів із недрібноклітинним раком легені
13 На ринку України з’явиться інноваційний препарат для лікування пацієнтів з метастатичним колоректальним раком
14-15 Подільські дні онкології
Н.В. Андрійчук, О.О. Ковальов, Р.М. Пономарчук, Д. Шапочка, І.І. Смоланка, Д. Г. Можаєв, Д.Е. Риспаєва
17 Нейропатичний біль в онкології: роль прегабаліну
19-20 Еверолімус у комбінації з ендокринною терапією у жінок в постменопаузі з поширеним ER-позитивним HER2‑негативним раком молочної залози
21 Рибоциклиб – ​первый и единственный ингибитор CDK4/6, который одобрен в США в качестве первой линии терапии рака молочной железы у женщин в пременопаузе, а также в качестве стартовой терапии в сочетании с фулвестрантом у женщин в постменопаузе
24-25 Грибоподібний мікоз і синдром Сезарі
А.В. Калмикова
32-34 Сучасні досягнення у лікуванні пухлин шлунково-кишкового тракту
П.С. Крахмальов, А.В. Лукашенко, Ю.М. Кондрацький, О.О. Колесник, T. Paris, N. K. Francis, A. Shamiyeh, Л.С. Білянський
35 Кабометикс® (кабозантиніб) зареєстрований в Україні
35 У New England Journal of Medicine опубліковані результати дослідження CELESTIAL щодо застосування кабозантинібу у пацієнтів з гепатоцелюлярною карциномою
36-38 Принципи застосування еверолімусу у складі комбінованої терапії при метастатичному гормон-рецепторпозитивному раку молочної залози
39 Імунотерапія в лікуванні злоякісних новоутворень: теорія та досвід
Я.В. Шпарик, Т.В. Рослякова, Б. Зарич
40-41 Рак молочной железы: современные подходы к профилактике, диагностике и лечению
Е. Колесник, И. Смоланка, А. Гурандо, А. Ляшенко, Н. Владыкина, Е. Белова
41 Пембролізумаб (Кітруда®) отримав схвалення ЕМА та FDA для призначення в комбінації з хіміотерапією у першій лінії лікування неплоскоклітинного недрібноклітинного раку легень
42-43 Возможности канцеропревенции при воспалительных заболеваниях кишечника: что мы можем предложить пациентам уже сегодня?
44 Бібліотека онколога