Тематичний номер «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія» № 5 (61), 2019 р.

Скачати PDF

ОНКОЛОГІЯ

5 Movember-2019: новини вітчизняної та світової онкоурології
голова громадської організації «Спілка онкоурологів України», завідувач науково-дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку (НІР), доктор медичних наук, професор Е.О. Стаховський; завідувачка інформаційно-аналітичного відділення медичної статистики НІР, кандидат медичних наук З.П. Федоренко; лікар-уролог відділення пластичної та реконструктивної онкоурології НІР С.Л. Семко
12-13 IMpower110: монотерапія атезолізумабом покращує загальну виживаність хворих на недрібноклітинний рак легені IV стадії з високою експресією PD-L1
24-25 Новітні напрямки в онкології в Україні та світі
О.О. Колеснік, О.Ю. Усенко, Н.М. Храновська, Я. В. Шпарик, О.О. Ковальов
38-39 Мутаційне навантаження пухлини як незалежний предиктор відповіді на імунотерапію при різних типах пухлин
Aaron M. Goodman, Shumei Kato, Lyudmila Bazhenova, Sandip P. Patel, Garrett M. Frampton, Vincent Miller, Philip J. Stephens, Gregory A. Daniels, Razelle Kurzrock, США

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

27-29 Терапия руксолитинибом с последующим использованием режима кондиционирования сниженной интенсивности с целью выполнения трансплантации кроветворных клеток при миелофиброзе
V. Gupta, H.E. Kosiorek, A. Mead, R.B. Klisovic, D. Berenzon, A. Yacoub, A. Viswabandya, R.A. Mesa, J. Goldberg, L. Price, M.E. Salama, R.S. Weinberg, R. Rampal, N. Farnoud, A.C. Dueck, J.O. Mascarenhas, R. Hoffman
Исследование MPD-RC 114

ГЕМАТОЛОГІЯ

19-20 Останні тенденції та основні аспекти діагностики й лікування гематологічних захворювань у дорослих і дітей
С.В. Клименко, О.О. Масчан, Н.Л. Глушко, Н.О. Кубаля, С. Гасанова, І.С. Дягіль, І.В. Дмитренко, С.В. Клименко, О.Ю. Міщенюк

ОНКОУРОЛОГІЯ

14 Ефективність і переносимість лейпрореліну ацетату (Елігард) у рутинній практиці у Німеччині
С.-Н. Ohlmann, М. Gross-Langenhoff
Узагальнені дані двох проспективних неінтервенційних досліджень із застосуванням депо-форм препарату для введення 1 раз на 3 або 6 місяців у пацієнтів із поширеним раком передміхурової залози
16-17 Лейпроліду ацетат пролонгованого вивільнення для лікування поширеного раку передміхурової залози
E.D. Crawford, J.W. Moul, O. Sartor, N.D. Shore
Досягнення рівня тестостерону нижче 20 нг/дл шляхом введення препарату 1 раз на 6 місяців

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

7-9 Кардиоваскулярная токсичность ингибиторов тирозинкиназы BCR-ABL при хроническом миелоидном лейкозе
С.Н. Кожухов, д. мед. н., руководитель отдела клинической фармакологии и фармакотерапии, экспертного центра кардиоонкологии ГУ «ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, г. Киев
Методы профилактики и принципы ведения пациентов
31 Оновлені дані щодо лікування інфекцій, викликаних грибами роду Candida у недоношених немовлят
P. Manzoni, M. Mostert, E. Castagnola
32 Застосування мікафунгіну у доношених і недоношених немовлят
Paolo Manzoni, Chunzhang Wu, Lorraine Tweddle, Emmanuel Roilides
Систематичний огляд дев’яти клінічних досліджень