Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 3 (70) 2021 р.

Скачати PDF

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

31 Рекомендації NCCN щодо вакцинації проти COVID-19 онкологічних пацієнтів
За матеріалами посібника NCCN для хворих на рак (10 червня)
54-55 Резекция желудка: история метода и практическое применение
А.М. Тищенко (1), д. мед. н., профессор, С.В. Сушков (1), д. мед. н., профессор, Р.М. Смачило (1), д. мед. н., профессор, О.В. Иваненко (2), (1) ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины», (2) Харьковский национальный медицинский университет

ОНКОЛОГІЯ

5-6 Імунотерапія при недрібноклітинному раку легені – що нового?
завідувач відділення торакальної хірургії для дорослих КНП «Київська міська клінічна лікарня № 17», кандидат медичних наук В.В. Соколов; завідувачка відділення хіміотерапії Клініки Спіженко, кандидат медичних наук Н.Ю. Лісовська
За матеріалами мультидисциплінарного конгресу з міжнародною участю «Рак у молодих пацієнтів – проблеми профілактики, скринінгу, лікування, реабілітації» (20-29 травня)
6 Безкоштовне лікування раку можливе: розпочав роботу чат-бот «Лікуйся» для онкохворих
10-12 Найкраще з ASCO-2021
Я.В. Шпарик, к. мед. н., доцент, завідувач відділення хіміотерапії КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр»
Огляд представлених 4-8 червня найкращих результатів досліджень, які стосувалися зареєстрованих в Україні препаратів
26-27 Трансплантация и рак
експерт Міністерства охорони здоров’я України (МОЗ) за спеціальністю «Онкологія», завідувач кафедри онкології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», доктор медичних наук, професор О.О. Ковальов
Страницы из готовящейся к изданию новой книги профессора А.А. Ковалева «Цивилизация и рак»
33-34 Нові можливості терапії BRCA-асоційованого метастатичного раку грудної залози та раку яєчника високого ступеня злоякісності
завідувач хірургічного відділення Київського міського клінічного онкологічного центру, кандидат медичних наук М.Ф. Анікусько; онкогінеколог Медичного центру Mediland Л.М. Гірагосова
За матеріалами Національної науково-практичної фахової школи «Сучасна онкомамологія. Підходи до ведення BRCA-асоційованого раку грудної залози» (22 травня) та мультидисциплінарного конгресу з міжнародною участю «Рак у молодих пацієнтів – проблеми профілактики, скринінгу, лікування, реабілітації» (20‑29 травня)
40-41 Провідні експерти про проблеми профілактики, скринінгу та лікування раку у молодих пацієнтів
Я. Соколова, О.О. Ковальов, Ф.І. Лапій, О.Е. Стаховський, С.І. Коровін
За матеріалами мультидисциплінарного конгресу з міжнародною участю «Рак у молодих пацієнтів – проблеми профілактики, скринінгу, лікування, реабілітації» (20‑29 травня)
43-44 Бригатиніб у лікуванні пацієнтів з ALK+ поширеним недрібноклітинним раком легені, які раніше отримували терапію інгібіторами тирозинкінази
Дані дослідження BRIGALK
47-48 Рак грудної залози у молодих фертильних жінок
експерт МОЗ України за спеціальністю «Онкологія», завідувач кафедри онкології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», доктор медичних наук, професор О.О. Ковальов; завідувачка відділення хiмiотерапiї Центру мiжнародних клiнiчних дослiджень (м. Днiпро), кандидат медичних наук Н.Г. Уржумова
За матеріалами мультидисциплінарного конгресу з міжнародною участю «Рак у молодих пацієнтів – проблеми профілактики, скринінгу, лікування, реабілітації» (20‑29 травня)
49 Безпечний край резекції при раку молочної залози
62-63 Якість життя онкологічного хворого як важливий критерій прийняття клінічних рішень

ГЕМАТОЛОГІЯ

15-16 Сучасні підходи до діагностики та терапії імунної тромбоцитопенії у дорослих і дітей
завідувач гематологічного відділення КПН «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР, професор кафедри внутрішніх хвороб Запорізького державного медичного університету, доктор медичних наук Б.Б. Самура; завідувачка кафедри педіатрії № 2 Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Н.І. Макєєва
За матеріалами XI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань» (29-30 квітня)
59-60 Патофізіологія системи гемостазу
завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (м. Київ), доктор медичних наук, професор В.Є. Досенко
За матеріалами освітнього проєкту для лікарів-гематологів «Сучасні алгоритми діагностики та лікування кровотеч в лікарський практиці»)

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

28-30 Світові стандарти діагностики та лікування дифузної B-великоклітинної лімфоми та можливості їх впровадження в Україні
І.А. Крячок, С.В. Клименко, С. Дітріх, Л. Сейн, М. Матасар, Е. Мак-Міллан, Т.П. Перехрестенко, О.А. Карнабеда
За матеріалами наукового онлайн майстер-класу «Практичні аспекти ведення пацієнтів з рецидивуючою чи рефрактерною ДВКЛ: загальні принципи та індивідуальний підхід» (3 червня)
37 Оптимізація результатів лікування мієломи даратумумабом
50-51 Леналідомід і помалідомід у лікуванні множинної мієломи
За матеріалами науково‑практичної конференції з міжнародною участю «Нові можливості та невирішені питання гематології» (19-21 травня)

ОНКОДЕРМАТОЛОГІЯ

22-23 Сучасний погляд на проблемні питання дерматоонкології в Україні
С.І. Коровін, О.В. Бого­молець, Л.О. Наумова, С.С. Василенко, М.М. Кукушкіна, О.І. Літус
За матеріалами II науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання дерматоонкології» (28-29 травня)
24-25 Імунотерапія пацієнтів з меланомою: розширення лікувальної стратегії
А. Гаушільд, М.М. Кукушкіна, К. Ґарбе, Н.Ю. Лісовська
За матеріалами ІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання дерматоонкології» (28-29 травня)
57-58 Таргетна терапія меланоми шкіри: можливості, перспективи та практичний досвід
Я.В. Шпарик, О.О. Ковальов, Н.Г. Уржумова, М.М. Кукушкіна
За матеріалами сателітного симпозіуму компанії Novartis у рамках II науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання дерматоонкології» (28-29 травня)

ОНКОУРОЛОГІЯ

13 Ензалутамід у світлі результатів дослідження PREVAIL
За даними міжнародного рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження ІІІ фази PREVAIL
19-20 Андрогендеприваційна терапія у лікуванні хворих на місцево-поширений і метастатичний рак передміхурової залози

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

21 Хвороба Гоше у практиці гематолога: рання діагностика та сучасні підходи до вибору ферментнозамісної терапії
доцент кафедри клінічної фармації Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, кандидат медичних наук З.П. Мандзій; завідувачка Центру орфанних захворювань НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України (м. Київ), кандидат медичних наук Н.О. Пічкур
За матеріалами XI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань»
38-39 Інфузійна терапія пацієнтів онкогематологічного профілю
завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпровського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Ю.Ю. Кобеляцький
За матеріалами науково-практичної онлайн-конференції «Нові можливості та невирішені питання гематології» (19-21 травня)
53 Стратегія вибору антимікотичних засобів для профілактики та лікування грибкових інфекцій у пацієнтів онкогематологічного профілю
дитячий гематолог, завідувач відділення онкогематології КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» М.В. Адіров
За матеріалами науково‑практичної конференції «Нові можливості та невирішені питання гематології» (19-21 травня)