Статьи

14.06.2020 Терапія та сімейна медицина Вплив нестероїдних протизапальних препаратів на показники імунної відповіді при онкохірургічних операціях

Прогрес в імунології в останні десятиліття зумовив великий інтерес дослідників до вивчення взаємин між імунологією та гомеостазом. Такий взаємозв’язок є особливо актуальним в онкологічних пацієнтів, які підлягають оперативному лікуванню. Багатьма дослідженнями було показано, що у хворих після травми або хірургічного втручання виявляється депресія імунної системи, особливо її клітинної ланки. Хірургічна травма і стрес, викликаний операцією, є одними з головних причин імуносупресії, однак при цьому не враховується фактор анестезії та післяопераційного знеболення. ...

14.06.2020 Терапія та сімейна медицина Огляд сучасних тенденцій у нутритивній терапії

За матеріалами науково-практичного семінару «Все про нутритивну терапію у програмі ERAS. Теорія і практика» 24 квітня в режимі онлайн-конференції відбувся науково-практичний семінар «Все про нутритивну терапію у програмі ERAS. Теорія і практика», під час якого провідні анестезіологи та хірурги України висвітлили своє бачення проблем, пов’язаних із нутритивною терапією при різних патологіях, запропонували нові підходи до їх вирішення, а також відповідали на нагальні запитання учасників конференції. Основним спонсором заходу виступила компанія B. Braun®, яка спеціалізується на виготовленні якісних препаратів для ентерального та парентерального харчування. ...

14.06.2020 Терапія та сімейна медицина Плазмовен як препарат вибору для інфузійної терапії у хворих на COVID‑19

У статті проведено обґрунтування застосування збалансованого буферного розчину Плазмовен для інфузійної терапії у хворих на коронавірусну інфекцію COVID‑19 з огляду на її патофізіологічні особливості та з урахуванням сучасних рекомендацій щодо її лікування. ...

14.06.2020 Терапія та сімейна медицина Особенности противомикробной терапии вирусно-бактериальных пневмоний у пациентов с коронавирусной болезнью 2019 года (COVID‑19)

В статье представлены особенности патогенеза синдрома полиорганных нарушений при SARS-CoV‑2. Обоснована необходимость безотлагательной эмпирической антибактериальной терапии у всех пациентов с тяжелой внебольничной пневмонией и острым респираторным дистресс-синдромом. Особое внимание уделено принципам выбора и особенностям применения антибактериальных препаратов в качестве моно- и комбинированной терапии, а также лечению грибковых инфекций у пациентов с COVID‑19. ...

14.06.2020 Терапія та сімейна медицина Діагностика та лікування COVID‑19: досвід китайських лікарів

На сьогодні ми стали свідками невпинного поширення пандемії, пов’язаної з новим коронавірусом SARS-CoV‑2. Ситуація є загрозливою для всього світу, тому найкращою стратегією для її подолання є обмін досвідом, інформацією та спільна, командна робота. Фахівці Першої клінічної лікарні та Медичного факультету Чжецзянського університету (FAHZU) розробили «Довідник із профілактики та лікування COVID‑19», в якому зафіксували свій щоденний досвід боротьби з цією інфекцією. Довідник містить поради та рекомендації щодо боротьби з пандемією для медичних працівників по всьому світу. У статті наведено рекомендації з ведення пацієнтів із різним перебігом інфекції COVID‑19, запропоновані спеціалістами з Китаю, а також алгоритм для отримання онлайн-консультації щодо її діагностики та лікування у фахівців із FAHZU. ...

14.06.2020 Терапія та сімейна медицина Антибіотикорезистентність: існуючі загрози

У статті висвітлено положення звіту Центрів із контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) щодо існуючих потенційних загроз інфекцій, викликаних антибіотикорезистентними збудниками. Ключові слова: антибіотикорезистентність, антибіотикорезистентні патогени, антибіотикотерапія....

14.06.2020 Терапія та сімейна медицина Доведена співставна ефективність немікронізованого діосміну в дозі 600 мг і комбінації мікронізованого діосміну в дозі 900 мг із гесперидином у дозі 100 мг при хронічних захворюваннях вен нижніх кінцівок

Актуальність. Флеботоніки сприятливо впливають на деякі симптоми, пов’язані з хронічними заворюваннями вен (ХЗВ) нижніх кінцівок. Найчастіше застосовується діосмін, який випускається або у чистій напівсинтетичній формі, або у формі мікронізованої очищеної флавоноїдної фракції. Пацієнти та ­методи. Основною метою цього односторонньо сліпого рандомізованого проспективного дослідження у паралельних групах було порівняти клінічну ефективність застосування 600 мг немікронізованого діосміну один раз на добу (група D) та комбінації 900 мг мікронізованого діосміну з 100 мг гесперидину, застосовуваної один раз на день (група D/H) протягом 6-місячного періоду лікування. У дослідження були включені дорослі пацієнти із симптомними ХЗВ нижніх кінцівок (стадії С0-С3; 20-60 мм за 100-міліметровою візуально-аналоговою шкалою оцінки болю, VAS)....

13.06.2020 Інфекційні захворювання Праця, відпочинок та розваги у приміщенні в період пандемії COVID‑19: можливі варіанти організації для запобігання поширенню епідемії

Цілий ряд країн Азії та Європи поступово починають повертатися до більш нормального життя: відкриваються парки і школи, магазини і ресторани, де-не-де подумують про те, як відновити культурні та спортивні заходи. Проте навіть ті країни, які успішно подолали поширення вірусу та де спостерігається скорочення нових випадків зараження, повинні бути напоготові. Експерти ВООЗ пояснюють, що йдеться навіть не про ймовірність другої хвилі, а про можливість нових спалахів до того, як завершиться перша. На думку її глави, Тедроса Аданома Гебрейесуса, «цей вірус буде з нами ще довго». Карантинні заходи керівник ВООЗ оцінює, як стримуючі COVID‑19, але підкреслює, що ймовірність зараження залишається надзвичайно високою. ...

13.06.2020 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Обзор современных подходов к ведению больных с раневой инфекцией

В статье представлен обзор причин возникновения раневых инфекций, а также рекомендаций по их ведению с применением топических антибиотиков и антисептиков. Ключевые слова: рана, раневая инфекция, инфицированная рана, топические антибиотики, топические антисептики, лечение раневой инфекции, обработка ран....

13.06.2020 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Успешное хирургическое лечение гигантской десмоидной опухоли забрюшинного пространства

Десмоидный фиброматоз – ​доброкачественное новообразование, которое отличается агрессивным локальным ростом с возможным достижением опухолью гигантских размеров и значительной частотой рецидивов после хирургического лечения. В статье представлено описание клинического случая хирургического лечения пациента с гигантской десмоидной опухолью, сравнение эффективности различных подходов к лечению этой патологии на основании современных данных медицинской литературы. ...

13.06.2020 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Повідон-йод як засіб профілактики інфікування SARS-CoV‑2 медичних працівників та пацієнтів під час інвазивних втручань у ділянці голови, шиї та основи черепа в онкохворих

У статті представлено нову стратегію профілактики внутрішньолікарняної передачі COVID‑19 шляхом зрошення носової та ротової порожнин розчином повідон-йоду як у пацієнтів із підозрою або підтвердженою інфекцією SARS-CoV‑2, так і в медичного персоналу під час проведення маніпуляцій у ділянці голови, шиї та основи черепа, що супроводжуються підвищеним ризиком інфікування. Ключові слова: повідон-йод, коронавірус, SARS-CoV‑2, профілактика, онкологічні захворювання....

13.06.2020 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Шалімовські дні: новітні тенденції в сучасній хірургії

Щорічною доброю традицією на честь дня народження академіка НАН та НАМН України, лауреата Державних премій СРСР та України, Героя України, доктора медичних наук, професора О.О. Шалімова стало проведення інформаційно-наукового заходу із залученням найкращих вітчизняних та закордонних спеціалістів – ​«Шалімовські дні. Актуальні проблеми клінічної хірургії». Цьогоріч захід відбувся 14 лютого у Києві. ...