Consilium. «Проблеми соматичного здоров’я у військовий час» Головна сторінка теми

Реабілітаційні можливості рефлексотерапії в медичній практиці: розширення діапазону медичної допомоги під час і після війни

01.03.2023

За матеріалами науково-практичної конференції та фахової школи з міжнародною участю «Реабілітаційні можливості рефлексотерапії та інших немедикаментозних і медикаментозних методів у медичній допомозі постраждалим під час війни з неврологічними та іншими пошкодженнями», присвячених  30‑річчю ГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури»

Питання медичної реабілітації завжди хвилювало не тільки медичну спільноту, а й усе суспільство; натомість особливо гостро воно постає у наш нелегкий час… Кінець минулого року відзначився подією, присвяченою розширенню реабілітаційних можливостей немедикаментозних та медикаментозних методів, зокрема східної медицини, що є надзвичайно актуальним в умовах сучасності.

Загрозливим викликом для всього цивілізованого світу стала окупаційна з боку Росії війна в Україні, отже, і її реальні та потенційні жахливі наслідки. Тому розширення можливостей медичної реабілітації та профілактики при фізичних і психологічних травмах, різних захворюваннях в умовах коморбідності й ушкоджувальних чинників війни має відбуватися як кількісно, так і якісно. Це й обґрунтовує активніше залучення до широкого застосування різних методів та методик – ​як немедикаментозних, так і медикаментозних, зокрема рефлексотерапії (РТ). Саме впровадження нових або раніше відомих, але недостатньо використовуваних та/або незаслужено недооцінених методик реабілітації та профілактики на практиці потребує наукового обґрунтування й подальшого розвитку, адже на сучасному етапі вже на первинній ланці медичної допомоги і навіть у військових підрозділах мають бути запропоновані певні заходи, де будуть залучені безпосередньо самі пацієнти та постраждалі. Нерідко залишаються відкритими питання меж компетенцій лікарів різних ланок медичної допомоги для забезпечення адекватної реабілітаційно-профілактичної допомоги; особливо в умовах війни недостатньо використовується визнаний у всьому світі потужний потенціал традиційної східної медицини, що робить розкриття цих питань надзвичайно актуальним.

Велике профілактичне і лікувально-реабілітаційне значення довели методи РТ, засновані на засадах традиційної східної медицини, які протягом низки тисячоліть використовувалися в країнах Сходу й адаптовані в усьому світі, зокрема в Україні. 10-11 листопада в м. Києві відбулася науково-практична конференція та фахова школа з міжнародною участю «Реабілітаційні можливості РТ та інших немедикаментозних і медикаментозних методів у медичній допомозі постраждалим під час війни з нев­рологічними та іншими пошкодженнями», присвячені 30-річчю ГО «УАРМА».

Організатори конференції – ​ГО «УАРМА» (м. Київ), Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (НУОЗ України ім. П.Л. Шупика) (м. Київ), Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) (м. Київ), технічний провайдер «МедІвент» (м. Київ). Спосіб проведення – ​онлайн: зареєстровано 789 учасників – ​лікарів різних спеціальностей, серед яких неврологи, рефлексотерапевти, сімейні лікарі, травматологи, реабілітологи, терапевти, психіатри, психотерапевти, педіатри, ревматологи, гінекологи, гастроентерологи, лікарі спортивної та нетрадиційної медицини, інших спеціальностей з усіх областей України, а також з інших країн – ​Іспанії, Польщі, Німеччини, Литви, Італії, Китаю.

Святкуючи ювілей ГО «УАРМА», слід згадати основні віхи історії розвитку РТ в Україні. Цей напрям в Україні був започаткований у 1978 р. групою лікарів-науковців, яку очолила професор Євгенія Леонідівна Мачерет. У 1980 р. створено службу РТ, а професора Є.Л. Мачерет призначено головним спеціалістом Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) УРСР із РТ. Наказом № 130 МОЗ України від 09.06.1994 р. спеціальність лікаря-рефлексотерапев­та внесено до номенклатури лікарських спеціальностей за № 24. В 1992 р. створено громадську асоціацію «Українська Асоціація акупунктури і лазеротерапії» (дата реєстрації 09.12.1992 р., свідоцтво № 368), яку в 2010 р. було перереєстровано й перейменовано на ГО «УАРМА». Наказ № 318 від 29.12.1994 р. «Про подальше удосконалення служби рефлексотерапії в Україні», де були розроблені положення про кабінет РТ, лікаря-рефлексотерапевта, медсестру, молодшу медсестру, став провідним регламентуючим документом діяльності медичних працівників у сфері РТ. Отже, асоціація, створена в 1992 р. за ініціативи та провідної безпосередньої участі члена-­кореспондента Національної академії медичних наук України, кавалера Ордена Княгині Ольги ІІ ст., доктора медичних наук, професора Євгенії Леонідівни Мачерет й очолювана нею до травня 2011 р., проводить свою статутну діяльність донині. В теперішній час світлої пам’яті професор Є.Л. Мачерет є Поважним Президентом асоціації, а ГО «УАРМА» очолює обрана двома з’їздами рефлексотерапевтів її учениця й послідовниця доктор медичних наук, професор О.Є. Коваленко. Отже, створена ще в 1992 р. ГО «УАРМА», в 2022 р. відзначає свій 30-річний ювілей проведенням зазначеної конференції та фахової школи, які організувала разом із кафедрою сімейної медицини й амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

Нинішня науково-практична конференція та фахова школа, якими відзначила свій ювілей ГО «УАРМА», охопила широке коло кращих спеціалістів своєї справи як з України, так і зарубіжних країн (Китаю, Польщі, Литви, Канади). На конференції брали участь представники професорсько-викладацького складу провідних вищих навчальних закладів та медичних установ України – ​НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, Національний медичний університет (НМУ) ім. О.О. Богомольця (м. Київ), Таврійський національний медичний університет (ТНМУ) ім. В.І. Вернадського (м. Київ), ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (м. Київ), ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» (м. Київ), Полтавський державний медичний ­університет, Державний заклад «Український центр реабілітації дітей МОЗ України» (м. Київ), а також державні та приватні заклади – ​клінічна лікарня «Феофанія» (м. Київ), КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І Мечникова» Дніпропетровської обласної ради (КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР), КЛ № 15 Подільського району м. Києва, КНП «ЦПМСД» Паланської сільської ради м. Умані Черкаської обл. і ПП «Фотоніка – ​Плюс» (м. Черкаси), які надали цікавий лекційно-інформаційний матеріал та майстер-класи, засновані на результатах наукових досліджень і значного практичного досвіду. Як доповідачі виступили професори, доценти, кандидати та доктори медичних і технічних наук, а також практичні лікарі з різних регіонів України й іноземні гості.

Обидва робочі дні заходу передбачали як пленарні засідання конференції, так і майстер-класи фахової школи. Конференцію розпочали зі щирої подяки українським воїнам за їхню мужність та патріотизм, самовідданість і професіоналізм у війні за незалежність нашої країни, що дозволяє іншим людям жити спокійніше, займатися мирною професійною діяльністю, в т. ч. проводити конференції, зокрема як нинішню. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих від війни в Україні бійців та цивільних громадян.

На початку конференції з ювілеєм ГО «УАРМА» привітали високоповажні гості, зокрема проректор НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Раїса Олександрівна Моісеєнко; голова ГО «Асоціація фахівців народної та нетрадиційної медицини», доктор медичних наук, професор Тетяна Петрівна ­Гарник; президент Всесвітньої федерації акупунктури та моксатерапії (WFAS), професор Лю Баоянь; перший директор Міжнародного центру дослідження психічних розладів Пекінського університету традиційної китайської медицини (ПУТКМ), професор Ту Я; директор ТОВ «Київський інститут традиційної китайської медицини», член українсько-китайської координаційної ради з ТКМ Віталій Самсонов; від імені Української Федерації професійних медичних об’єднань зачитано вітальний лист за підписом його голови, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора В.В. Камінського.

Гості з Китаю, звідки виходить коріння сучасної РТ – ​чжень-цзю (акупунктури і моксотерапії), відзначили важливою подією нинішню конференцію і факт тривалого існування та діяльності спільноти лікарів в Україні, які сповідують акупунктуру й суміжні методи. Високоповажний гість з Китайської Народної Республіки голова WFAS, директор Національного технічного комітету зі стандартизації, акупунктури та припікання, консультант у галузі традиційної медицини Всесвітньої організації охорони здоров’я професор Лю Баоянь привітав ГО «УАРМА» із 30-річним ювілеєм і підкреслив, що акупунктура й методи китайської медицини мають велике значення в клінічній медицині світу, їхня ефективність перевірена тисячоліттями і перспективи розвитку в майбутньому є беззаперечними. Дуже важливим є те, що в Україні напрямки східної медицини розвиваються, вивчаються науково та впроваджуються в клінічну медицину тощо.

Перший директор Міжнародного центру дослідження психічних розладів ПУТКМ, професор Ту Я, привітавши учасників конференції та поздоровивши ГО «УАРМА» з ювілеєм, розповіла про діяльність зазначеного Міжнародного центру, теоретичні та клінічні дослідження ефективності методів китайської медицини в лікуванні депресивних й інших психічних розладів.

Пленарні засідання розпочалися з доповідей щодо різних методів реабілітації та профілактики, доказовості в РТ: корпоральної, аурикулярної РТ, мануальної РТ, комплексної медикаментозної та немедикаментозної терапії різних захворювань.

Перша доповідь від президента асоціації, професора О.Є. Коваленко стосувалася інформації про ГО «УАРМА», здобутки та проблеми за 30-річний період і перспективи на майбутнє. В другій частині доповіді йшлося про відомі й маловідомі дані щодо доказовості в РТ.

Велике значення має правова база щодо розвитку реабілітації в Україні, про що проректор НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Р.О. Моісеєнко надала фахову авторитетну інформацію в своїй доповіді «Зміни в системі медичної реабілітації в Україні: від народження до паліативної допомоги».

Надалі перший день конференції було здебільшого присвячено патології опорно-рухового апарату людини, в т. ч. лікуванню наслідків травм та поранень, де заслухали такі доповіді: «Диференційоване застосування РТ у післяопераційному періоді лікування гриж міжхребцевих дисків у поперековому відділі хребта військовим та цивільному населенню» (Юрик О.Є., д.м.н., професор; Юрик Н.Є., «ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»), «Результати діагностики та особливості застосування мануальної терапії у комплексній реабілітації пацієнтів із хронічною вертеброгенною люмбо­ішіалгією» (Губенко В.П., д.м.н., професор, НУОЗ України ім. П.Л. Шупика); «Застосування методу лікування лазером високої інтенсивності ортопедо-травматологічних хворих у військовий час» (Борзих Н.О., д.м.н., Рой І.В., д.м.н., професор; Катюкова Л.Д., лікар ФРМ, Кудрін А.П., старший науковий співробітник ДУ «Інститут травматології і ортопедії НАМН України»; Холін В.В., к.т.н., ПП «Фотоніка – ​Плюс», м. Черкаси), «Профілактика та корекція захворювань хребта як одне з найактуальніших питань під час війни та в мирний час: як це зробити?» (Євмінов В.В., заслужений винахідник, майстер спорту), «Ранні та віддалені неврологічні наслідки гіперекстензійної травми шиї: особливості діагностики та можливості комплексної корекції» (Коваленко О.Є., д.м.н., професор, НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС), «Акупунктурний підхід до лікування болю в спині у військових» (Рубаніста М.Є., д.ф.н., клінічна лікарня «Феофанія»), «Мультидисциплінарна реабілітація пацієнтів із попереко-крижовою радикулопатією на основі міжнародної класифікації функціонування» (Совгира С.С., магістр медицини, КНП «ЦПМСД» Паланської сільської ради, м. Умань, Черкаська обл.).

Великий блок матеріалів конференції був присвячений психічному здоров’ю людей під час війни і презентований на другий день роботи конференції.

Як відомо, доказовість у медицині – ​провідний науковий аспект, без якого сучасне суспільство вже не сприймає чи то діагностичний, чи то лікувальний метод. Тому всі доповіді фахівців містили різний рівень інформації щодо доказовості використаних ними методів. Не сек­рет, що методи РТ потребують більших фактів доказовості, оскільки ставлення до них серед хворих та лікарів нерідко ще залишається неоднозначним. Отже, доповідь фахівця із КНР – ​«колиски» цього напряму – ​презентувала переконливу інформацію щодо лікувальної ефективності акупунктури «Докази клінічної ефективності акупунктури в лікуванні депресії за допомогою МРТ» (доктор Сун Ян, заступник директора Міжнародного дослідницького центру психічного здоров’я ПУТКМ).

Питанням доказовості присвячені також результати сумісних досліджень українських та литовських учених: «Стислий запис варіабельності ритму серця та аналіз електрофотонної емісії для об’єктивізації рівня стресу в умовах військового стану» (Мінцер О.П., д.м.н., професор, НУОЗ України ім. П.Л. Шупика; Потяженко М.М., д.м.н., професор; Невойт Г.В., к.м.н., доцент, Полтавський державний медичний університет; Бумбліте І.А., д.м.н., професор; Вайнорас А.Л., д.м.н., професор, Литовський університет наук про здоров’я, м. Каунас).

Практичним досвідом у лікуванні різних патологічних змін психічного здоров’я з використанням як немедикаментозних, так і медикаментозних методів поділилися кращі фахівці. «Досвід застосування аурикулотерапії та масажу ТУЙ-НА при посттравматичному стресовому розладі в дорослих та дітей» (Абраменко В.В., к.м.н., ДЗ «Український центр реабілітації дітей МОЗ України», м. Київ), «Медико-психологічна допомога постраждалим від дистресу війни» (Хаустова О.О., д.м.н., професор, НМУ ім. О.О. Богомольця), «Практичне застосування трансцендентальної медитації у лікуванні посттравматичних стресових розладів (ПТСР) у військових та цивільного населення» (Мацишин В.С., молодший науковий співробітник; Кравченко А.М., д.м.н., доцент, ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС), «Стрес, цереброваскулярна патологія та судинна деменція: можливості фармакопрофілактики» (Бурчинский С.Г., національний експерт України в галузі клінічної нейро- і психофармакології, к.м.н., ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»), «Фітозасоби в корекції фаз сну – ​основа відновлювально-реабілітацій­ної терапії» (Гарник Т.П., д.м.н., професор; Добровольська Н.А., д.п.н., доцент; Горова Е.В., к.м.н., доцент, ТНМУ ім. В.І. Вернадського), «Можливості корекції емоційних та астенічних розладів пацієнтів у реаліях сьогодення» (Терещенко Л.А., к.м.н., КП «ДОКЛ ім. І.І. Мечникова» ДОР, м. Дніпро).

Оптимізація медичної допомоги при соматичних захворюваннях була представлена доповідями «Альтернативні можливості корекції стану пацієнтів із коморбідністю хронічного панкреатиту та цукрового діабету в амбулаторній практиці у час невизначеності» (Бабінець Л.С., д.м.н., професор, ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського; Сасик Г.М., ГКК «Карпати», м. Трускавець) та «Легенева реабілітація хворих під час війни» (Титова Т.А., к.м.н., доцент, НУОЗ України ім. П.Л. Шупика).

Фахова школа дозволила учасникам опанувати базові знання та навички в низці питань і містила цікаві майстер-класи спеціалістів різних напрямів: майстер-клас «Лікування депресії за допомогою акупунктури – ​клінічний вибір акупунктурних точок та методика стимуляції» (доктор Ма Сюєхун, шпиталь Дунфан при ПУТКМ, Китайська Народна Республіка), майстер-клас «Лікування гострого й хронічного тазового болю в цивільного і військового населення за допомогою комбінованого підходу фізіотерапії та акупунктури ТКМ» (Blagoeva E., доктор-­фізіотерапевт та голкотерапевт, Beyond Physio Holistic Centre, Торонто, Канада), майстер-клас «Можливості експрес-­діагностики та лікування патології хребта з ­використанням мікроакупунктурних систем» (Рубаніста М.Є., д.ф.н., клінічна лікарня «Феофанія»), майстер-клас «Можливості застосування м’яких мануальних технік при дистресі та функціональних розладах внутрішніх органів» (Одинцова К.О., сімейний лікар, вісцеральний терапевт, гірудотерапевт, м. Київ), майстер-клас «Швидка допомога в критичних умовах в ракурсі традиційної східної медицини та сучасному науковому обґрунтуванні» (Коваленко О.Є., д.м.н., професор, НУОЗ України ім. П.Л. Шупика, ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС).

Незважаючи на декларований реабілітаційний напрям науково-практичної конференції та фахової школи, організатори нинішніх заходів не змогли, безумовно, не загострити акцент на невідкладній допомозі постраждалим від екстремальних чинників, що дуже важливо в період війни в Україні. Надзвичайно актуальною фаховою інформацією поділився з учасниками конференції колега з Польщі – ​ветеран польського військового контингенту в Афганістані, доктор медичних наук Tomasz Sanak (Медичний коледж Ягеллонського університету, група раннього реагування в університетській лікарні в Кракові, служба екстреної медичної допомоги в Кракові) – ​«Первинний тріаж (сортування) та допомога пораненим під час терактів на об’єктах цивільної інфраструктури медиком, що опинився в епіцентрі подій. Принципи та алгоритми дій».

Разом з усними доповідями та майстер-класами був представлений блок стендових доповідей від фахівців різних спеціальностей.

Отже, узагальнюючи здобутки роботи дводенних заходів науково-практичної конференції та фахової школи, слід зазначити, що ГО «УАРМА» за свої 30 років пройшла плідний шлях, про який доведено інформацію як теоретично, так і практично рівнем цих науково-­освітніх заходів, де великі розділи матеріалів конференції присвячувалися теоретичним аспектам РТ і традиційній східній медицині, дослідженням доказової бази РТ, реабілітації хворих, особливо в умовах війни, із проблемами опорно-рухового апарату, больових синд­ромів, ПТСР, при дистресі, розладах сну, поліморбідній патології тощо.

На основі обговорення актуальних питань і проблем медичної реабілітації в Україні слід зробити висновок, що реабілітаційно-профілактичний напрям у сучасній медицині світу та в Україні не втрачає свого значення, а заслуговує ще більшої уваги. Питання медичної реабілітації та профілактики особливо гостро постає під час війни, яка спіткала Україну, і не втратить свого значення навіть у віддаленому періоді після її закінчення. Саме тому не слід недооцінювати реабілітаційний потенціал РТ та суміжних методів при ушкодженнях внаслідок війни: фізичних і психологічних травмах, неврологічних – ​найбільш інвалідізуючих розладах, у найпоширенішій сфері медичної допомоги – ​сімейній медицині, отже, вони мають застосовуватися ще ширше.


За результатами роботи конференції та фахової школи після обговорення науково-практичних проблем, перспектив інтеграції методів РТ до системи реабілітації хворих і профілактики різних захворювань, зок­рема в діяльності лікарів загальної практики / вторинної ланки, було ухвалено резолюцію та запропоновано продовжувати справу фундаторів РТ в Україні – ​подальше вивчення, удосконалення, впровадження в практичну медицину лікарів первинної та вторинної ланок медичної допомоги методів РТ, інших способів і методів реабілітації, а також перелік інших питань, які б сприяли розвитку РТ в Україні:

  •  підготовка кадрів із питань РТ, реабілітації, розробка програм та проведення циклів тематичного удосконалення і тематичних семінарів;
  •  підготовка навчально-методичної літератури з РТ;
  •  провідним фахівцям із РТ та членам асоціації ГО «УАРМА» слід брати участь в атестації лікарів-рефлексотерапевтів;
  •  проведення наукових досліджень щодо вивчення ефективності методів реабілітації та РТ при різноманітних захворюваннях у разі їхнього застосування на різних рівнях медичної допомоги, особливо в умовах та наслідках війни;
  •  співпраця з громадськими, навчальними науковими та державними адміністративними закладами й організаціями: з організаторами охорони здоров’я на місцях, головними обласними позаштатними спеціалістами з РТ, однопрофільними кафедрами з викладанням РТ;
  •  розвиток міжнародного співробітництва в галузі реабілітації, РТ, традиційної східної медицини, презентування української РТ на різних тематичних світових заходах;
  •  пропаганда знань з реабілітації та РТ на різних ланках медичної допомоги в засобах масової інформації;
  •  регулярне проведення науково-практичних конференцій із залученням іноземних фахівців цього напряму, результати яких необхідно висвітлювати в ЗМІ та науково-практичних виданнях;
  •  надання благодійної допомоги в різних формах (медична, фінансова) військовим і людям, які постраждали від війни.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 1-2 (537-538), 2023 р.