Головна Медична газета Медична газета "Здоров’я України" Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 24 (421), грудень 2017 р.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 24 (421), грудень 2017 р.

Зачекайте, поки завантажується фліпбук. Щоб отримати додаткову інформацію, поширені запитання та проблеми, зверніться до документації.

ДО ОБГОВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

42-43 стр.
Шляхи зменшення дитячої смертності

29 листопада за ініціативи народного депутата, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я (далі – Комітету) Ірини Володимирівни...

ШКОЛА МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

49 стр.
Застосування периферичних венозних катетерів у клінічній практиці медичної сестри

Катетеризація судинного русла є рутинною медичною маніпуляцією. За один рік у світі встановлюється понад 500 млн периферичних венозних катетерів (ПВК)....

КОНФЕРЕНЦІЯ

17-18 стр.
Объединяя людей в борьбе с болью: PainControl

Боль – один из главных симптомов значительной части известных заболеваний. Поэтому не существует медицинской науки, единственным предметом изучения которой является...

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

21 стр.
Фастум® Гель (кетопрофен 2,5% гель): клінічний огляд

У пацієнтів з гострими та хронічними м’язово-скелетними розладами для полегшення болю широко застосовуються нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП). Топічні лікарські форми...

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

5-7 стр.
Контроль артеріальної гіпертензії в Україні: висновки експертів

24 листопада у м. Києві відбулася нарада експертів на тему «Особливості контролю артеріальної гіпертензії в Україні. Нові можливості зниження серцево-судинного...

22-24 стр.
Клинический случай: патологическая усталость, ночная потливость, генерализованная лимфоаденопатия – ваше мнение?

Представляем вниманию читателей клинический случай, опубликованный в авторитетном издании The New England Journal of Medicine.

27 стр.
Роль N-ацетил-D-глюкозаміну та кварцетину в профілактиці та лікуванні остеоартрозу

Остеоартроз (ОА) – найбільш поширений різновид артритів, що є однією з основних причин втрати працездатності у всьому світі (Gabriel S. ...

52 стр.
Ідіопатичні шлуночкові аритмії

У рамках ІХ науково-практичної конференції «Дні аритмології в Києві» (16-17 листопада) відбулися тематичні засідання та симпозіуми, присвячені різноманітним питанням сучасної...

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

8 стр.
Токсические и медикаментозные повреждения печени: основные направления коррекции

Токсические поражения печени все чаще встречаются в практике семейного врача и гастроэнтеролога. Этой проблеме уделялось особое внимание на состоявшейся в ...

32-34 стр.
В поиске идеального антифибротического препарата: как сказать «нет» фиброзу печени?

Проблема хронических поражений печени считается одной из основных и самых сложных в гастроэнтерологии. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), хронические вирусные...

ЛІКТРАВИ

39 стр.
Можливості фітотерапії в лікуванні хронічних захворювань печінки та жовчовивідних шляхів

Сьогодні проблема лікування хронічних дифузних захворювань печінки та порушень з боку жовчовивідних шляхів є однією з найактуальніших у сучасній клініці...

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

13 стр.
Нові перспективи застосування метформіну в лікуванні діабету 1 типу

Протягом останніх 30 років у дослідженнях DCCT та EDIC було підтверджено, що ризик мікросудинних і кардіоваскулярних ускладнень діабету 1 типу...

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

30-31 стр.
Роль лікаря загальної практики – сімейної медицини у веденні пацієнта з раком легені

Рак легені (РЛ) – пухлина, що розвивається з епітеліальної тканини бронхів або альвеол, невелика частина має мезенхімальну і нейрогенну природу...

44-45 стр.
Железодефицит в практике семейного врача

Железодефицит (ЖД) относится к числу наиболее актуальных и глобальных проблем современной медицины. Согласно последним статистическим данным, около 2 млрд людей...

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

29 стр.
Ефективність і безпека кортикостероїдів при позалікарняній пневмонії: систематичний огляд і метааналіз

Позалікарняна пневмонія (ПП) – розповсюджене та серйозне інфекційне захворювання, одна з провідних причин смерті населення в країнах з перехідною економікою....

3 стр.
Клінічні випадки респіраторних інфекцій у терапевтичній практиці

Доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат медичних наук Уляна Богданівна Чуловська представила також...

АЛЕРГОЛОГІЯ

14 стр.
Що нового в арсеналі топічних засобів для лікування алергодерматозів?

Топічні кортикостероїди (ТКС) залишаються провідним патогенетичним методом лікування алергодерматозів. ТКС здійснюють виражений протизапальний ефект при алергічному запаленні за рахунок гальмування...

АСПЕКТИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

50-51 стр.
D-димер как маркер тромбообразования и его применение в клинической практике

Лабораторный тест для определения D-димера по частоте измерений является одним из самых востребованных в практическом исследовании системы свертывания крови. Он...

ПРАВОВІ АСПЕКТИ

31 стр.
Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання захисту медичних працівників»

На запитання читачів відповідає юрист громадської організації «Всеукраїнське об’єднання захисту медичних працівників» (ГО «ВОЗМП»).