Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 19 (440), жовтень 2018 р.

Скачати PDF

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

3,17 Хвороби щитоподібної залози та вагітність
професор Kris Poppe
41-42 Шляхи підвищення ефективності і результатів лікування хворих на цукровий діабет: стратегія, орієнтована на пацієнта
В.І. Паньків, д.м.н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
44-45 Лікування хвороб щитоподібної залози в загальній практиці
J. P. Walsh
47-49 Тиреоїдити: питання діагностики та лікування
Анатолій Васильович Паламарчук
За підсумками освітнього проекту, 13-14 вересня, м. Львів

СВІТОВИЙ КОНГРЕС

14-16 Новости мировой гепатологии-2018
Н. В. Харченко, член-корреспондент НАМН Украины, д.  мед.  н., профессор, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П. Л. Шупика, г. Киев; И. Н. Скрыпник, д.  мед.  н., профессор, ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава; Т. Д. Звягинцева, д. мед. н., профессор, Харьковская медицинская академия последипломного образования
По итогам ILC-2018, 11-15 апреля, г. Париж, Франция

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

21-22 Вплив аеробних вправ та вітаміну С  на симптоматику в пацієнтів з алергійним ринітом
W. Tongtako, J. Klaewsongkram, T. D. Mickleborough, D. Suksom
27 Инфекции мочевыводящих путей: рекомендации EUA‑2018
Д.Д. Іванов, профессор, доктор медицинских наук, заведующего кафедрой нефрологии и почечнозаместительной терапии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика
По итогам научно-практической конференции, 14 сентября, г. Киев
38-39 Исследование MICRO-HOPE: доказательства важной роли ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента
Колин Кенни, врач общей практики, Великобритания, Доменик Сика, нефролог, США

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

61 Каверноми: фокус на покращення якості життя пацієнтів
В. І. Смоланка, професор , доктор медичних наук, ректор ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
63 Дифференцированное лечение когнитивных нарушений
­Т.­Н. ­Слободин, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

35 Алгоритм призначення стартової медикаментозної терапії артеріальної гіпертензії за європейським клінічним протоколом (Фінляндія) для викладання сімейної медицини та лікарської практики
Л. С. Бабінець,,д. м. н., професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

32-33 Всемирный день борьбы с остеопорозом 2018: предупредить, нельзя допустить!
34 Резистентная артериальная гипертензия: вопросы и ответы
В.В. Батушкин, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой внутренних и профессиональных болезней ЧВУЗ «Киевский медицинский университет»
По итогам научно-практической конференции, 6-7 сентября, Каролино-Бугаз
68 Доступность кардиометаболической терапии как фактор успеха в контроле над стенокардией

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

18-19 Практическая гастроэнтерология сегодня: тренды и перспективы
Директор ГУ «Институт гастро­энтерологии НАМН Украины», доктор медицинских наук, профессор Юрий Миронович Степанов, профессор Дан Думитраску (г. Клуж-Напока, Румыния), профессор Бруно Винчензи (г. Рим, Италия), профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней Ужгородского национального университета, доктор медицинских наук Елизавета Степановна Сирчак, член президиума Украинской гастро­энтерологической ассоциации, президент Ассоциации диетологов Украины, кандидат медицинских наук Олег Витальевич Швец,
По итогам научно-практической конференции, 27-28 сентября, г. Днепр

ФІТОТЕРАПІЯ

58-59 Ефірна олія бергамоту: від досліджень до клінічного застосування
M. Navarra, C. Mannucci, M. Delbo, G. Calapai

АСПЕКТИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

54-56 Биохимические аспекты новых лекарственных препаратов от ожирения
А. А. Мельник, к. б. н., г. Киев

ВИДАТНІ ПОСТАТІ

53 Александр Федорович Возианов: завершающий полет
С. П. Пасечников, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии Национального медицинского университета им. Богомольца, Ю. Г. Виленский, к.м.н., г. Киев

ЮВІЛЕЙ

66-67 Век просвещенности
К 100-летию со дня основания Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика