Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 21 (442), листопад 2018 р.

Скачати PDF

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

12-13 Сучасні можливості гепатопротекції: фокус на есенціальні фосфоліпіди
Завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор В.П. Шипулін, директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (м. Дніпро), доктор медичних наук, професор Ю.М. Степанов, доцент кафедри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, кандидат медичних наук ­В.В. Чернявський
За матеріалами науково-практичної конференції, 27-28 вересня, м. Дніпро
45 Диспепсия как неспецифический синдром и самостоятельное заболевание: взгляд эксперта
 Главный научный сотрудник Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины (г. Киев), доктор медицинских наук, профессор С.М. Ткач
46 Синдром раздраженной кишки и дивертикулярная болезнь: есть ли точки соприкосновения?
Доктор медицинских наук, профессор С.М. Ткач (Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины), доктор медицинских наук, профессор А. Э. Дорофеев (кафедра терапии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика, г. Киев)
По итогам научно-практической конференции с международным участием, 27-28 сентября, г. Днепр
50-52 Пробиотики в современной клинической практике: дискуссия экспертов
Профессор И.Н. Скрыпник Президент Украинской гастроэнтерологической ассоциации, профессор О.Г. Шадрин Президент Ассоциации педиатров–гастроэнтерологов и нутрициологов Украины
56 Практические аспекты обеспечения эффективной эрадикации H. pуlorі
Директор ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», доктор медицинских наук, профессор Ю.М. Степанов
По итогам научно-практической конференции с международным участием, 27-28 сентября, г. Днепр
59 Актуальні питання використання пробіотиків для корекції дисбалансу мікрофлори товстої кишки
Л.С. Бабінець, д.м.н., професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини, Ю. Я. Коцаба, к.м.н., ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

15 У Києві відбувся 2-й Форум здоров’я
За підсумками наукового заходу, 2 листопада, м. Київ
32 Вакцинний саміт 2018: від попередження захворювань до покращення здоров’я суспільства
Отавіо Цінтра, медичний директор GSK Вакцини з наукових питань та громадського здоров’я (Бельгія), Селім Бадур, медичний директор GSK Вакцини з наукових питань та громадського здоров’я (Бельгія)
33 Життя після автономізації: на чому спотикається первинна ланка?
О. Хитрова, М. Довгопол, В. Покоєвчук, О. Власенко
За підсумками прес-брифінгу, 29 жовтня, м. Київ
73 Всесвітній тиждень раціонального використання антибіотиків 2018

СВІТОВИЙ КОНГРЕС

5-6 Новини сучасної ревматології: Європа та Америка – віддалені континенти і єдині цілі
Л. В. Хіміон, д.м.н., професор, завідувач кафедри сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика; О. А. Бур’янов, д.м.н., професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, м. Київ
За матеріалами конгресів EULAR, 13-16 червня, м. Амстердам, Нідерланди, та ACR/ARHP, 19-24 жовтня, м. Чикаго, США
62-64 ERS International Congress 2018: новшества, рекомендации, достижения
По итогам конгресcа ERS, 15-19 сентября, г. Париж, Франция

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

16-17 Вплив застосування метформіну на загальну смертність у пацієнтів із ЦД 2 типу та ХОЗЛ
18-20 Дослідження впливу таліглюцерази альфа на кістковий мозок у пацієнтів з хворобою Гоше 1 типу
Завідувач Центру орфанних захворювань Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Миністерства охорони здоров’я України, кандидат медичних наук Н.О. Пічкур
21 Серцево-судинні ускладнення у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу: сучасний погляд на стан проблеми
Керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» (м. Київ), член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор О.М. ­Пархоменко, завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (м. Київ), член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Б.М. ­Маньковський, завідувач кафедри ендокринології Він­ницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, доктор медичних наук, професор ­М.В. Власенко
За матеріалами XIX Національного конгресу кардіологів України, 26-28 вересня, м. Київ
26-27 Биомеханогенез нарушений осанки и патологии нижнечелюстного сустава
И. А. Лазарев, к.м.н., заведующий лабораторией биомеханики ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев
41 Прегадол у комплексному лікуванні болю

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

24-25 Роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у регуляції артеріального тиску: огляд літератури (продовження)
О.Я. Королюк, к.м.н., О. М. Радченко, д.м.н., професор, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
28-29 Пероральні рослинні засоби для лікування остеоартриту
M. Cameron, S. Chrubasik
31 Місце фіксованої комбінації валсартану та розувастатину в лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією
Завіду­вач кафедри функціональної діа­гностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, професор Олег Йосипович Жарінов
За матеріалами XIX Національного конгресу кардіологів України, 26-28 вересня, м. Київ
35 Статины и антитромбоцитарные препараты в лечении больных артериальной гипертензией: что нового в европейских рекомендациях 2018 года
Руководитель отдела гипертонической болезни ГУ «ННЦ «Институт кардиологии им. академика Н. Д. Стражеско» НАМН Украины» (г. Киев), доктор медицинских наук Л.А. Мищенко
По материалам XIX Национального конгресса кардиологов Украины, 26-28 сентября, г. Киев
76 Застосування комбінації каптоприлу з гідрохлортіазидом (Каптопрес) у терапії артеріальної гіпертензії та неускладнених гіпертензивних кризів

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

66-67 Застосування препарату лізоциму і деквалінію хлориду в лікуванні гострих респіраторних захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей
О.Є. Абатуров, О. О. Агафонова, Н. М. Токарєва, К. К. Хамун, Н. Т. Луценко і співавт.

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

69 Пульмонологія. Дайджест

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

38-39 Герпевірусна інфекція в практиці лікаря-стоматолога
І.П. Мазур, д.м.н., професор, Н. П. Юнакова, к.м.н., кафедра стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ, громадська організація «Асоціація стоматологів України»

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

74-75 Целевые специфические антидоты для новых оральных антикоагулянтов
А.А. Мельник, к.б.н., г. Киев