Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 22 (443), листопад 2018 р.

Скачати PDF

КОНФЕРЕНЦІЯ

10 Проблема эндокринных разрушителей в Украине и Беларуси: сотрудничество для предотвращения негативного воздействия химических веществ, вызывающих нарушение работы эндокринной системы
А.М. Сердюк, И.А. Застенская, Д.А. Базыка, А.В. Гиндюк, А.В. Благая, Е.И. Турос, Ж.В. Дегтяревич, С.В. Клименко
По итогам совещания, 15-16 октября, г. Киев
22-23 Предотвращение и минимизация факторов риска как универсальная стратегия улучшения здоровья
В.Н. Коваленко, Е.А. Кваша, О.В. Срибная, J.Le Houezeс, С.В. Гозак
По итогам 2-го Форума здоровья, 2 ноября, г. Киев
43-44 Стоматологічне здоров’я – розкіш? До питання оптимізації системи стоматологічної допомоги в Україні
С.В. Скульська, К.О. ­Надутий, В.О. Маланчук, І.П. Мазур, О.М. Вахненко
За підсумками IX (XVI) З’їзду Асоціації стоматологів України, 18-19 жовтня, м. Київ

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

12-15 Міждисциплінарні проблеми кардіології: думка провідних європейських експертів у рамках Кардіофоруму 2018
P. Nilsson, О.Г. Несукай, Y. Reisman та ін
За матеріалами науково-практичної конференції, 7-8 вересня, м. Львів
16-17 Артеріальна гіпертензія після 55 років: українські реалії та ефективні підходи до лікування
Завідувач кафедри кардіології та функціональної діагностики Харківської ­медичної академії післядипломної освіти, доктор медичних наук, ­професор В.Й. Целуйко
За матеріалами XIX Національного конгресу кардіологів України, 26-28 вересня, м. Київ
21 Сучасні підходи до лікування артеріальної гіпертензії: місце фіксованої комбінації валсартану та розувастатину
Керівник відділу гіпертонічної хвороби ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН Украї­ни» (м. Київ), доктор медичних наук, старший науковий співробітник Л.А. Міщенко
За матеріалами XIX Національного конгресу кардіологів України, 26-28 вересня, м. Київ
25-26 Сучасні підходи до лікування артеріальної гіпертензії: роль комбінованої терапії
29 Ревматологія • Дайджест
31-32 Аспекти вибору між БРА та іАПФ: антигіпертензивна дія, побічні явища, вплив на прогноз
56 Роль амиодарона в лечении нарушений ритма сердца
Руководитель отдела аритмий сердца ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии им. Н. Д. Стражеско» НАМН Украины», доктор медицинских наук, профессор О.С. Сычев
По материалам XIX Национального конгресса кардиологов Украины, 26-28 сентября, г. Киев

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

18-19 Ознаки та симптоми недостатності вітаміну D
38-39 Микробиота, метаболический синдром, психоинтеллектуальное функционирование: грани патогенетической сопряженности
Ю.А. Фоминых, к. м. н., Ю. П. Успенский, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, РФ

СВІТОВИЙ КОНГРЕС

34-37 4-й Конгресс Европейской академии неврологии: новости, тенденции, перспективы
T. F. Outeiro, С. Colosimo, S. D. Shorvon, S. Weckhuysen, D. Oliver, R. Voltz, J.-C. Deybach, L. Obici, T. Coelho, P. Kermer, A. H. Aamodt, G. M. De Marchis, N. Bornstein, M. Leal Rato, T. Klopstock, I. P. Miah, D. García Azorín
По итогам форума EAN, 16-19 июня, г. Лиссабон, Португалия

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

33 Гіперпаратиреоз: діагностика та особливості лікувальної тактики
Хірург-ендокринолог Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України, кандидат медичних наук Ю. М. Таращенко
За підсумками науково-практичної конференції, 1-2 листопада, м. Одеса

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

3 Зовнішньосекреторна панкреатична недостатність: актуальні питання діагностики та лікування
Завідувач кафедри внут­рішньої та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, доктор медичних наук, профе­сор В.М. Чернобровий
За підсумками науково-практичного семінару, 9 жовтня, м. Вінниця
5 УДХК: що нового? • Дайджест
50-52 Саркопения при заболеваниях печени: от механизма развития к диагностике и лечению
Е.В. Колесникова, д. мед. н., заместитель директора по научной работе ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

41-42 Выбор альтернативного препарата для антибактериальной терапии негоспитальной пневмонии
Л. В. Юдина, к.м.н., кафедра фтизиатрии и пульмонологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика, г. Киев
47 Загострення бронхіальної астми внаслідок ГРВІ та доцільність застосування монтелукасту

ЛІКТРАВИ

45 Поліпрагмазія та фітотерапія в лікуванні кашлю. Що обирають лікарі загальної практики?
С.В. Кузьменко, Н.Г. Тицька, Є.О. Чайка, Р.А. Омелянчук

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

49 Антибіотикотерапія • Дайджест

АСПЕКТИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

54-55 Клиническая значимость определения реверсивного трийодтиронина, или «антитероида»
А.А. Мельник, к.б.н., г. Киев