Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 7 (452), квітень 2019 р.

Скачати PDF

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

50-52 Виклики та реалії сучасної ендокринологічної служби: фундаментальна та прикладна наука в клінічній ендокринології
М.Д. Тронько, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, д.м.н., професор, директор ДУ «Iнститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
53 Ефективність німецького лікувального комплексу БАЛЬЗАМЕД® у попередженні ураження нижніх кінцівок при діабеті
54-55 Cучасний погляд на патогенетичне лікування діабетичної полінейропатії
В.І. Паньків, д.м.н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
57-59 Сахарный диабет и ожирение: актуальная проблема и эффективное решение
Л. К. Соколова, д.м.н., заведующая отделом диабетологии ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В. П. Комисаренко НАМН Украины», г. Киев
По материалам рекомендаций ADA (2019) и ADA/EASD (2018)
61-62 К вопросу комплексного лечения больных сахарным диабетом: на что обратить внимание клиницисту
Е.В. Мисюра, д.м.н., ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
63-65 Реферативний огляд рекомендацій 2018 року з клінічної практики в Канаді для профілактики та лікування цукрового діабету
66 Застосування Гентасепту в лікуванні трофічних виразок при цукровому діабеті

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

3 Кашель: взгляд врача общей практики
Кандидат медицинских наук Г.И. Кочуев (кафедра ​общей практики – семейной медицины Харьковской медицинской академии последипломного образования)
По итогам научно-практической конференции, 26 февраля, г. Харьков
6 Простагландин Е2 та біль: нові дані
15 Артериальная гипертензия и головной мозг
Доцент кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика (г. Киев), кандидат медицинских наук М.А. Трищинская
По итогам научного конгресса с международным участием, 27-28 марта, г. Киев
17-18 От чего зависит профиль безопасности противовоспалительной терапии: взгляд эксперта
Профессор кафедры фармакоэкономики Национального фармацевтического университета (г. Харьков), доктор медицинских наук Н.В. Бездетко
20-21 Фітотерапія в клінічній практиці: можливості, ефективність і безпека
М.М. Кочуєва, д.м.н., професор, завідувач кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини; І.І. Грек, Харківська медична академія післядипломної освіти
36-37 Кашель у дітей: алгоритм дій сімейного лікаря
Завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (м. Київ), заслужений лікар України, голова асоціації педіатрів м. Києва, доктор медичних наук, професор Г.В. Бекетова, завідувач кафедри педіатрії № 2 ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава), доктор медичних наук, професор Т.О. Крючко
За підсумками науково-практичної конференції, 26 лютого, м. Харків
46-47 Перспективні лікарські засоби рослинного походження в гінекології при нейроендокринних синдромах
Н.О. Горчакова, д.м.н., професор, кафедра фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Т.Ю. Гоц, к.м.н., О.Ю. Галкін, д.б.н., м. Київ
49 Больные сахарным диабетом должны иметь возможность видеть: в центре внимания – Трайкор® 145 мг
Руководитель отдела диабетологии ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В. П. Комисаренко НАМН Украины» (г. Киев), доктор медицинских наук Л.К. Соколова
По итогам научно-практической конференции с международным участием, 15-16 марта, г. Киев

РЕВМАТОЛОГІЯ

8 Чи може біологічна терапія бути доступною для пацієнта?
А. Бараноускайте, Д.Г. Рекалов, О.Б. Яременко, О.О. Гарміш
За підсумками науково-практичної конференції, 21-22 березня, м. Київ
22-24 Весенняя конференция ревматологов: новости, достижения, перспективы
В.Н. Коваленко, Н.М. Шуба, В.В. Поворознюк, Ю.О. Костогрыз, А.С. Свинцицкий, Ю.В. Билявская, А.С. Крылова
По итогам научно-практической конференции, 21-22 марта, г. Киев
26-27 Остеоартрит: сучасні погляди на проблему
Завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, доктор медичних наук, професор С.І. Сміян, головний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор О.П. Борткевич, головний лікар медичного центру «Клініка сучасної ревматології» (м. Київ), кандидат медичних наук С.Х. Тер-Вартаньян
За підсумками науково-практичної конференції, 21-22 березня, м. Київ

АЛЕРГОЛОГІЯ

42-44 Аллергические заболевания: оптимальное решение актуальных проблем
Доктор медицинских наук, профессор И.В. Гогунская (ГУ «Институт отоларингологии им. А. И. Коломийченко НАМН Украины», г. Киев), док­тор медицинских наук, профессор С.Б. Безшапочный (ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава), заведующая отделом кардиопульмонологии ГУ «Национальный институт терапии им. Л. Т. Малой НАМН Украины» (г. Харьков), доктор медицинских наук Е.О. ­Крахмалова
По итогам научно-практической конференции, 26 февраля, г. Харьков

СВІТОВИЙ КОНГРЕС

28-30 Настоящее и будущее терапии воспалительных заболеваний кишечника: 14-й конгресс ЕССО под руководством Обеликса
И. Н. Скрыпник, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, президент Украинской гастроэнтерологической ассоциации, проректор по последипломному образованию Украинской медицинской стоматологической академии, г. Полтава; А. Э. Дорофеев, д.м.н., профессор кафедры терапии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика, г. Киев, национальный представитель Украины в ECCO; Т. Д. Звягинцева, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гастроэнтерологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, национальный представитель Украины в ECCO
По итогам конгресса ECCO, 6-9 марта, г. Копенгаген, Дания

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

33 Применение адеметионина в лечении медикаментозных поражений печени и НАЖБП, ассоциированных с внутрипеченочным холестазом
По итогам научно-практической конференции, 15-16 марта, г. Киев
34-35 Критична оцінка ролі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в розвитку симптомів з боку верхніх дихальних шляхів
В.В. Чернявський, д.м.н., А.Є. Байло, В.В. Тіщенко, кафедра внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

10 Україна приєдналася до міжнародної кампанії з підтримки людей із гемофілією «Підсвіти червоним»
38-40 Ліки без шкоди: менеджмент ризиків взаємодії лікарських засобів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
М.В. Хайтович, д.м.н., професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ