Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 8 (453), квітень 2019 р.

Скачати PDF

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

31 Уповільнення прогресування діабетичної ретинопатії: сучасні протоколи надання допомоги
Заслужений лікар України, експерт МОЗ України зі спеціальності «Офтальмологія», завідувач кафедри офтальмології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор О.П. ­Вітовська
За матеріалами науково-практичної конференції, 15-16 березня, м. Київ
32-35 Глаукома та хвороба сухого ока: сучасні можливості топічного лікування
З.Ф. Веселовська, А. Хоммер, П.А. Бездітко, І.М. Безкоровайна, О.В. Недзвецька, Г.І. Дрожжина, Н.С. Луценко, Н.М. Веселовська
За матеріалами науково-практичної конференції, 18-19 квітня, м. Київ
36-38 Глаукома «+», 2019: настоящее и будущее отечественной офтальмологии
З.Ф. Веселовская, Н.С. Веселовский, А.В. Думанская, В.В. Медведев, И.В. Шаргородская, T. Mokbel, С.А. Рыков, Ю.А. Радченко
По материалам научно-практической конференции, 18-19 апреля, г. Киев
40-41 Гиалуроновая кислота в терапии синдрома сухого глаза: взгляд эксперта
W. Mueller-Lierheim
42-44 Cиндром червоного ока в практиці сімейного лікаря
І.Я. Новицький, д.м.н., професор кафедри офтальмології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького; У. Томків, медичний центр «Окулюс», м. Львів
45-47 Герпетический кератит
Т.Б. Гайдамака, д.м.н., отдел патологии роговицы глаза ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины», г. Одесса
49 Сухой глаз, синдром красного глаза: что необходимо знать педиатру
Председатель правления ОО «Ассоциация детских офтальмологов и оптометристов Украины», заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика (г. Киев), ­доктор медицинских наук, профессор ­С.А. Рыков
По материалам ХІІ Национального конгресса «Человек и лекарство» – Украина 2019, 28-29 марта, г. Киев
50-52 Эффективность консервативного лечения пациентов с возрастной дегенерацией макулы и заднего полюса препаратом Слезавит
Н. В. Коновалова, д.м.н., Н. И. Храменко, к.м.н., О. В. Гузун, к.м.н., ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины», г. Одесса
53 Лазерная коррекция при кератоконусе: возможности и ограничения
Директор медицинского центра «АЙЛАЗ», кандидат медицинских наук ­О.С. ­Аверьянова
По материалам научно-практической конференции, 15-16 марта, г. Киев

МЕНЕДЖМЕНТ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

16-17 Європейський клінічний протокол (Фінляндія) при гострому і хронічному панкреатиті: основні положення в практиці первинної медичної допомоги і підготовці сімейного лікаря
Л.С. Бабінець, д.м.н., професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
18-19 Серцево-легенева реанімація
В.А. Скибчик, д.м.н., професор, Т.М. Соломенчук, д.м.н., професор, кафедра сімейної медицини факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

КОНФЕРЕНЦІЯ

56-57 Клінічна та профілактична медицина: досвід та нові напрями розвитку
Т. А. Лавренко, відділ науково-організаційної роботи та медичної інформації з бібліотекою ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», м. Харків
За матеріалами науково-практичної конференції, 11-12 квітня, м. Харків

ДЕРМАТОЛОГІЯ

22-23 Головоломка для практикуючих лікарів
Т.В. ­Святенко, Л.Д. ­Калюжна, Ю.Р.  Данильчук, Є.Ю. Єрошкін, А.В. ­Калмикова
За матеріалами наукового заходу, 4-5 квітня, м. Дніпро
24-25 Применение сертаконазола в амбулаторной практике
И. В. Хамаганова, Д. Ф. Кашеваров, Е. Н. Маляренко, М. В. Максимова
26 Правильный ответ – «системные ретиноиды»
Директор ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины» (г. Харьков), доктор медицинских наук, профессор Я.Ф. Кутасевич, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии с курсом эстетической медицины факультета последипломного образования Запорожского государственного медицинского университета, док­тор медицинских наук Г.И. Макурина
По материалам научного мероприятия, 4-5 апреля, г. Днепр
27 Новая эра тату с новыми потенциальными осложнениями
M. Maarouf, C. Saberian, R. Segal, V.Y. Shi

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

20-21 Місцеве лікування у хворих на запальні захворювання глотки
Б.Н. Біль, к.м.н., кафедра отоларингології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Міський центр ендоскопічної риноларингології; А.С.Кушнір, лікувально-діагностичний центр ADONIS; А.М. Назаренко, м. Київ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

5-6 Подагра: мультидисциплінарний підхід і ранній початок терапії – запорука успіху лікування
Л.В. Хіміон, О.А. Бур’янов, Т.О. Ситюк, С.В. Данилюк,

АЛЕРГОЛОГІЯ

8 Ведення пацієнтів із кропив’янкою відповідно до міжнародних рекомендацій та доказової медицини
Заслужений лікар України, доктор медичних наук І.В. Гогунська (Центр алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів ДУ «Інститут отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН Украї­ни»
За матеріалами науково-практичної конференції, 26 лютого, м. Харків
28-29 Многокомпонентный молекулярный ALEX-тест: новые возможности в диагностике аллергии
В.Д. Бабаджан, Е.М. Дитятковская, Г. Штурм, А.И. Курченко, Е.Ю. Гашинова
По материалам научно-практической конференции, 2-3 апреля, г. Днепр

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

54-55 Антибіотикотерапія в педіатрії: застосування цефіксиму
Завідувач кафедри клінічної фармакології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор Г.В. Зайченко, завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (м. Київ), заслужений лікарь України, голова Асоціації педіатрів м. Києва, доктор медичних наук, професор Г.В. Бекетова, завідувач кафедри педіатрії та медичної генетики ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», доктор медичних наук, професор О. Є. Абатуров
За матеріалами науково-практичної конференції, 14-16 березня, м. Трускавець

СВІТОВИЙ КОНГРЕС

12-13 ILC 2019: события, исследования, новшества
И.Н. Скрыпник, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, президент Украинской гастроэнтерологической ассоциации, проректор по последипломному образованию Украинской медицинской стоматологической академии, г. Полтава; Т.Д. Звягинцева, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой гастроэнтерологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, национальный представитель Украины в ECCO
По материалам Международного конгресса по заболеваниям печени, 10-14 апреля, г. Вена, Австрия

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

3 Хронічний панкреатит у практиці сімейного лікаря
14-15 Проблема хронічних вірусних гепатитів в умовах реформування первинної ланки медичної системи в Україні
В.П. Шипулін, д.м.н., професор, А. В. Неверовський, кафедра внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, м. Київ
58-60 «Мікробіота – здоров’я» в літніх людей: чи існує взаємозв’язок?
О.В. Колеснікова, д.м.н., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, О.Є. Запровальна, д.м.н., старший науковий співробітник відділу атеросклерозу та ішемічної хвороби серця, Т.А. Лавренко, науковий співробітник відділу науково-організаційної роботи та медичної інформації з бібліотекою, ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків