Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 6 (475), березень 2020 р.

Скачати PDF

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

3-5 Цукровий діабет 1 типу в дітей: сучасні рішення
Н. Б. Зелінська, Н. Л. Погадаєва, Л. О. Лантух, Н. В. Чорна, Н. В. Шульга
8-9 Титрація інсуліну – ​камінь спотикання на шляху до контролю цукрового діабету 2 типу
Л. К. Соколова, Н. М. Жердьова, О. П. Кіхтяк, Рой Елдор, О. В. Зінич
10 Вагітність і дисфункція щитоподібної залози
Ю. ­В. ­Булдигіна, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (м. Київ)
12 Рекомендації ADA з лікування цукрового діабету (2020): нові положення
Л. ­К. ­Соколової, доктор медичних наук, завідувачки відділу діабетології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України» (м. Київ)
14-15 Конгрес Міжнародної діабетичної федерації — ​визначна подія в галузі ендокринології
17 Тіоктова кислота: і зміст, і форма мають значення
18-19 Цукровий діабет 2 типу в осіб похилого віку в практиці сімейного лікаря
В.І. Паньків, д.м.н., професор, завідувач відділу профілактики, лікування цукрового діабету та його ускладнень Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
23 Роль лептинорезистентності в патогенезі ожиріння
І. В. ­Чернявська, кандидат медичних наук ­, старший науковий співробітник відділення фармакотерапії ендокринних захворювань ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» (м. Харків)

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

36-37 Індекс здоров’я. Україна – 2019
М. ­Хренов, Експерт Офісу реформ при МОЗ України, консультант проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я», ­В. ­Захожа, Заступник директора Київського міжнародного інституту соціології

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

20 Докази того, що призначення вітаміну D може зменшувати тяжкість перебігу грипу та COVID-19 і зумовлену ними смертність
В.Б. Грант, Г. Лахор, Ш.Л. Макдоннел, К.А. Баґґерлі, К.Б. Френч, Дж.Л. Елайно, США; Г.П. Баттоа, Угорщина

КАРДІОЛОГІЯ

25 До питання про класовий ефект β-блокаторів: варіабельність фармакокінетики та довгострокова ефективність
І.І. Князькова, д.м.н., професор, завідувачка кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету
28-29 Оценка фракции выброса левого желудочка при помощи эхокардиографии: преимущества и ограничения метода
Н.В. Титаренко, к.м.н., ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
30-31 Лікування артеріальної гіпертензії та хронічного коронарного синдрому на первинній ланці медичної допомоги
М. М. Долженко, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
32 Переваги вазодилатуючих -блокаторів у терапії артеріальної гіпертензії: фокус на небіволол
35 Подвійні фіксовані комбінації як стартова антигіпертензивна терапія
Дж. Мансія, Ф. Реа, Дж. Коррао, Ґ. Ґрассі, Італія

ФІТОМЕДИЦИНА

39 Гострі респіраторні інфекції в дітей
О. ­Є. ­Абатурова, С. ­П. ­Кривопустова

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

43 Можливості використання внутрішньовенного імуноглобуліну людини для лікування пневмонії тяжкого ступеня, пов’язаної з COVID-19
О.Ю. Сорокіна, д.м.н., професор, завідувачка кафедри медицини катастроф і військової медицини ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
46 Переваги фітопрепаратів у лікуванні респіраторних захворювань

УРОЛОГІЯ

50-51 Роль пробіотиків у профілактиці рецидивної інфекції сечових шляхів
М.В. Хайтович, д.м.н., професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

МЕНЕДЖМЕНТ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

52-53 Головний біль у практиці сімейного лікаря
О.М. Корж, д.м.н., професор, завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти