Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 6 (499), 2021 р.

Скачати PDF

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

3-7 Вузловий зоб: сучасні погляди на діагностику та лікування
5 Кардіоваскулярна безпека глімепіриду: крапки над «і» нарешті розставлено
11-12 Місія Всесвітнього дня боротьби з ожирінням
59 ENDO 2021: що нового в ендокринології?
60-61 Консенсус щодо інтенсифікації лікування пацієнтів із ЦД 2 типу в разі недостатньої ефективності пероральних препаратів і базального інсуліну: фокус на комбінації агоніста рецепторів ГПП-1 та базального інсуліну
62-63 Діабетична нейропатія: складна патологія, що потребує комплексного лікування
64-65 Взаємозв’язок між компонентами метаболічного синдрому та рівнем тиреотропного гормона в контексті кардіометаболічного ризику
В. І. Паньків, д.м.н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
67 Як терапія метформіном впливає на шанси уникнення смерті від COVID‑19 у пацієнтів із цукровим діабетом
68 Можливості рослинної фармакотерапії при вирішенні метаболічного дисбалансу в пацієнтів із предіабетом
Вчений секретар ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» (м. Київ), заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук Катерина Василівна Місюра

КОРОНАВІРУСНА ХВОРОБА 2019

15-17 Інгаляційні кортикостероїди в лікуванні COVID-19: передумови та докази
С.В. Зайков, д.м.н., професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ
18-19 Бактеріальна коінфекція в пацієнтів із COVID-19: поширеність, діагностика, протимікробна терапія
20-21 Проблеми клінічної інфектології в умовах пандемії COVID-19
22-23 Астенічний синдром у постковідного пацієнта
О. А. Галушко, д.м.н., професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, м. Київ
24-25 Постковідний синдром: новий мультидисциплінарний виклик
26-27 Постковідний синдром: ренесанс карнітину?
М. В. Олійник, к.м.н., О. А. Кононенко, к.м.н., кафедра терапії та геріатрії Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, м. Київ
42-43 Івабрадин: нові перспективи застосування після COVID‑19

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

48-49 Зміни осмолярності сльози після використання зволожувальних очних крапель на основі гідроксипропілгуару
Е. Ин, А. Кіч, Л. Джонс, Дослідно-навчальний центр ока (CORE), Школа оптометрії й офтальмології, Університет м. Ватерлоо, Канада
50-51 Підводні камені в діагностиці глаукоми: діалог офтальмолога з нейроофтальмологом
голова правління громадської спілки «Всеукраїнський альянс офтальмологів», доктор медичних наук, професор Оксана Петрівна Вітовська. Старший науковий співробітник ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України», голова правління Української нейроофтальмологічної асоціації, нейроофтальмолог, лікар вищої категорії, доктор медичних наук Віра Анатоліївна Васюта
52-53 Вікова макулярна дегенерація: сучасні аспекти патогенезу, діагностики та лікування
І.Я. Новицький, д.м.н., професор кафедри офтальмології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, У.М. Томків, лікар-офтальмолог медичного центру «Окулюс», м. Львів
54 Дакріоцистит: як розібратися з менеджментом?
55 Удаление внутриглазной гемангиомы у пациентки с синдромом Стердж-Вебера
Н.Н. Уманец, д.м.н., Н.В. Пасечникова, член-корреспондент НАМН Украины, д.м.н., профессор, В.А. Науменко, д.м.н., профессор, И.С. Веселова-Любимова, ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины», г. Одесса
57-58 Діабетична ретинопатія – зона відповідальності офтальмолога чи ендокринолога?
Оксана ­Петрівна ­Вітовська, доктор ме­дичних наук, професор кафедри офтальмології Національного медичного університету ім. О. О. Бо­гомольця (м. Київ), Любов ­Костянтинівна ­Соколова, доктор медичних наук, керівник відділу діабетології ДУ «Інститут ендо­кринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка» (м. Київ)

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

29 Електронні сигарети для припинення куріння: новий Кокранівський огляд
Л.А. Міщенко, д.м.н., ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ)

КАРДІОЛОГІЯ

34-35 Сучасні можливості медикаментозної корекції пароксизмальних тахіаритмій: місце та роль аміодарону
45-47 Неконтрольована артеріальна гіпертензія: додаткові можливості покращення контролю артеріального тиску та якості життя пацієнтів
Л.А. Міщенко, д.м.н., О.В. Гулкевич, к.м.н, відділ гіпертонічної хвороби ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ