Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 20 (513), 2021 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

3 Сучасні підходи до діагностики та лікування серцевої недостатності
10-11 Периндоприл та його фіксовані комбінації у сучасній терапії: кому, для чого, як?
12-13 Головні новини сучасної кардіології: огляд доповідей ХХІІ Національного конгресу кардіологів
14-15 Едоксабан: доведена ефективність, достовірна безпека та переваги застосування
17-18 Симпатичний овердрайв: світовий тренд або шляхи впливу на серцево-судинний континуум
19,22 Застосування β-адреноблокаторів у хворих із серцевою недостатністю та супутньою тиреоїдною патологією: невирішені питання
Ю.С. Рудик, д.м.н., завідувач відділу клінічної фармакології та фармакогенетики неінфекційних захворювань ДУ «Нацiональний iнститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
21-22 Більше ніж просто метаболічний синдром: погляд патофізіолога та кардіолога
24-25, 31 Дисліпідемії при цукровому діабеті
О.М. Біловол, академік НАМН України, д.м.н., професор, кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини; І.І. Князькова, д.м.н., професор, завідувачка кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету
27 Дисліпідемія в практиці сімейного лікаря
29-30 Нові клінічні дані щодо ефективності серцево-судинної таблетки – поліпіл аторвастатин / ацетилсаліцилова кислота / раміприл
37 Відповідальність за адекватну терапію: способи покращення прихильності до лікування хворих високого серцево-судинного ризику
Член-кореспондент НАМН України, керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Олександр Миколайович Пархоменко
39 Рекомендації ESC (2021) із профілактики серцево-судинних захворювань: що нового?

НЕВРОЛОГІЯ / ПСИХІАТРІЯ

8 Нейропатії під час пандемії. На що очікувати?
Завідувачка кафедри неврології № 2 Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Олена Леонідівна Товажнянська
42 Мелоксикам як препарат вибору в пацієнтів з остеоартритом та загостренням суглобового синдрому при COVID‑19
Кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк
43 Лікування розсіяного склерозу: є всі можливості, але мети не досягнуто. Чому? Шляхи вирішення
44-45 Депресія та тривога після COVID-19: як припинити емоційні «гойдалки»?
Завідувач кафедри ­медичної психології, психосоматичної ­медицини та психотерапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор Олег Созонтович Чабан
46-47 Актуальні питання діагностики та лікування захворювань нервової системи
49 Алгоритм знеболення при гострому та хронічному болю
Завідувачка ка­федри фармакології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор Ганна ­Володимирівна ­Зайченко
51 Нобелівська премія за відкриття рецепторів TRPV та медичні перспективи похідних гострого перцю
О.Є. Коваленко, д.м.н., професор, Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
53 Біологічні ритми, афективні розлади та COVID-19: можливості патогенетичної фармакотерапії
С.Г. Бурчинський, к.м.н., керівник відділу інформаційного аналізу та міжнародних наукових програм ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ
55 Мистецтво використання антикоагулянтів після гострого інсульту

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

33-36 Ацетилсалициловая кислота: проверенная временем, современная, незаменимая
Н. В. Хомяк, к.м.н., кафедра общей и клинической фармации Днепровского государственного медицинского университета
40-41 Антидепресанти та ризики з боку серцево-судинної системи. Позитивні й негативні сторони використання в клінічній практиці
Р. В. Свістільнік, к.м.н., доцент кафедри неврології та нейрохірургії факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова; В. А. Поліщук, лікар-терапевт, завідувач амбулаторії № 3 КНП Старокостянтинівської ЦПМСД, м. Старокостянтинів Хмельницької області

УРОЛОГІЯ

56 Інфекції сечовивідних шляхів: міцний оздоровчий вплив солідаго
Т.Л. Можина, к.м.н., Центр здорового серця доктора Крахмалової, м. Харків