Тематичний номер «Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія» № 1 (43), березень 2017 р.

Скачати PDF

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

3, 8-9 стр. Наявні та перспективні методи фармакотерапії функціональної гастроінтестинальної патології
С.М. Ткач
7 стр. ECCO – 2017: мировое событие в гастроэнтерологии и колопроктологии, посвященное воспалительным заболеваниям кишечника
Н. В. Харченко, А. Э. Дорофеев, Т. Д. Звягинцева, Т. Г. Кравченко и др.
15-16 стр. Маастрихт V:  що нового у веденні інфекції Helicobacter pylori?
П. Мальфертайнер
21 стр. Маастрихт V: три вопроса эксперту
Н.В. Харченко
23-24 стр. Декслансопразол – ​ингибитор протонной помпы нового поколения
Б. Скржидло-Радоманская, П. Радван
34-36 стр. Профілі фармакокінетичних лікарських взаємодій інгібіторів протонної помпи: оновлені докази
Р.- С. Ведемеєр, Г. Блюм
42-43 стр. Распространенные ошибки в практике гастроэнтеролога, которых можно избежать
М.Б. Щербинина
44-46 стр. Эффективность комбинации консервативного и хирургического методов лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
Н.Б. Губергриц, А.Н. Агибалов
48-51 стр. 11-й перегляд Міжнародної класифікації хвороб: у центрі уваги – ​хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
М.Б. Щербиніна
52-53 стр. Синдром раздраженного кишечника: современные подходы к диагностике и лечению
Н.В. Харченко, И.А. Коруля, В.В. Харченко и др.
59-61 стр. Можливості використання Saccharomyces boulardii в сучасній медичній практиці (огляд літератури)
Є.С. Сірчак
65-67 стр. 3-й Европейский консенсус по диагностике и лечению болезни Крона
84 стр. Лактулоза: сучасні переваги застосування в практиці гастроентеролога

ПАНКРЕАТОЛОГІЯ

37-39 стр. Панкреатология в Японии
Н.Б. Губергриц, А.Д. Зубов, Н.В. Беляева и др.