Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 4 (59) 2021 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

3 Нова стратегія щодо когнітивних порушень
О.О. Клекот, к. мед. н., Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
9 Застосування інтратекальної ін’єкції нусінерсену з передпроцедурним УЗД при тяжкій деформації хребта на тлі спінальної м’язової атрофії
О.М. Козлова, к. мед. н., КНП «Міська дитяча лікарня № 5» ЗМР, м. Запоріжжя
26 Ведення пацієнтів із тикозними розладами: сучасні підходи до діагностики та лікування
Т.А. Літовченко, д. мед. н., професорка, Харківська медична академія післядипломної освіти
28 Порівняння ефективності монотерапії дулоксетином і прегабаліном та їх комбінації у пацієнтів із діабетичною периферичною невропатією
38 Перспективи застосування токсинів зміїної отрути для лікування нейродегенеративних захворювань та знеболення
41 Біль у спині та остеохондроз чи спондилоартрит: що за лаштунками?
М.М. Орос, д. мед. н., професор, Н.І. Фістер, Ужгородський національний університет

ПСИХІАТРІЯ

7 Триттіко як фармакологічна стратегія подолання депресії та тривоги
О.О. Хаустова, д. мед. н., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця (м. Київ)
18 Антипсихотичні препарати другого покоління: від рецепторних механізмів до клінічної ефективності
П. Беньковський, професор, Варшавський медичний університет; О.О. Хаустова, д. мед. н., Націо нальний медичний університет імені О.О. Богомольця (м. Київ)
24 Персоніфікована модель надання психіатричної допомоги хворим на стрес-асоційовані розлади
Г.М. Кожина, д. мед. н., професорка, Харківський національний медичний університет
33 Таргетована терапія психічних розладів: запорука ефективності лікування
О.О. Хаустова, д. мед. н., професорка кафедри медичної психології, психоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ)
36 Оптимізація підходів до лікування психічних розладів
Г.М. Кожина, д. мед. н., професорка, В.І. Коростій, д. мед. н., професор, Харківський національний медичний університет

ПСИХОТЕРАПІЯ

12 Психотерапия детей и подростков: проблемы и решения
Д.В. Русланов, к. мед. н., доцент кафедры физического воспитания, Харьковская государственная академия дизайна и искусств

ІНСУЛЬТ

30 Тромболітична терапія при ішемічному інсульті: вплив різних факторів на ефективність та несприятливі результати
С.М. Стаднік, д. мед. н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

10 Погляд психіатра на постінсультні порушення у пацієнтів
О.О. Хаустова, д. мед. н., професорка кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ)
14 Особливості перебігу та терапії депресії під час пандемії COVID‑19
О.П. Венгер, д. мед. н., Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського; К.А. Косенко, к. мед. н., Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я; Ю.М. Ворохта, к. мед. н., доцент, МЦ «Експерт Хелс», м. Одеса.
17 Комплексний фітопрепарат Карвеліс – ​захист серцево‑судинної та нервової систем в умовах стресу
В.В. Батушкін, д. мед. н., професор, завідувач кардіологічного відділення для хворих на гострий інфаркт міокарда із блоком інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні № 5, завідувач кафедри внутрішніх та професійних захворювань Київського медичного університету
20 Діагностування та лікування тромбозу церебральних венозних синусів та вакциноіндукованої імунної тромботичної тромбоцитопенії
21 Ефективність Стимулотону в пацієнтів із коморбідною депресією на тлі коронавірусної інфекції
С.М. Стаднік, д. мед. н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
34 Аналіз коротко- та довгострокових наслідків інфекції SARS-CoV‑2