Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 3 (64) 2020 р.

Скачати PDF

ОНКОЛОГІЯ

5-6 Рекомендації NCCN для підвищення обізнаності хворих на меланому
7 FDA схвалило застосування комбінації атезолізумаб + бевацизумаб для лікування пацієнтів з нерезектабельною гепатоцелюлярною карциномою
8-9 Спадковий рак молочної залози та яєчника: значення діагностики для профілактики та лікування
Д.О. Шапочка, молекулярний біолог, генетик, заступник директора з наукової роботи Медичної лабораторії CSD, м. Київ
10-12 Онлайн-вебінар – новий метод професійного удосконалення лікарів
Я.В. Шпарик, Н.Г. Уржумова, М. Гундарчук, О.О. Ковальов, О.В. Пономарьова, Є. Салко
У центрі уваги сучасні методи лікування раку легені
16-17 Наследственный рак органов желудочно-кишечного тракта
А.А. Ковалев, д. мед. н., профессор, заведующий кафедрой онкологии ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МОЗ Украины»
20-21 Найважливіше для практичних онкологів з конгресу ASCO-2020
Я.В. Шпарик, к. мед. н., доцент, завідувач хіміотерапевтичного відділення КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр»
25 Пембролізумаб у лікуванні недрібноклітинного раку легені
27 Лапатиніб та терапія після лапатинібу у пацієнтів, які отримували лікування з приводу HER2-позитивного метастатичного раку молочної залози
Результати багатоцентрового ретроспективного дослідження
35 Застосування інгібіторів BRAF при метастатичній меланомі: PD-L1-статус не є предиктором результату лікування
36-39 Токсичні ускладнення імунотерапії (продовження)
J.B.A.G. Haanen, F. Carbonnel, C. Robert та ін.
Клінічні настанови Європейського товариства медичної онкології щодо діагностики, лікування та подальшого спостереження пацієнтів
42-43 Фізичні навантаження та вправи у пацієнтів з раком легені: чи справдяться очікування?
А. Avancini, G. Sartori, A. Gkountakos, M. Casali, I. Trestini, D. Tregnago, E. Bria, L.W. Jones, M. Milella, M. Lanza, S. Pilotto

ОНКОГЕМАТОЛОГІЯ

15 Сучасне лікування спленомегалії у пацієнтів з мієлофіброзом
D. Tremblay, M. Schwartz, R. Bakst та ін.
18-19 Мієлома легких ланцюгів: клінічний випадок та огляд літератури
Л.В. Михальська, керівник центру, О.О. Яменко, лікар-онкогематолог, О.В. Килівник, лікар-гематолог, центр гематології та хіміотерапії гемобластозів та променевої терапії Клінічної лікарні «Феофанія» ДУС, м. Київ
29-30 Сучасні погляди на діагностику та лікування множинної мієломи

ОНКОУРОЛОГІЯ

40-41 Сучасні методи лікування раку передміхурової залози: доказовий підхід у веденні пацієнтів
старший науковий співробітник відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку (м. Київ), кандидат медичних наук О.Е. Стаховський, лікар з променевої терапії Всеукраїнського центру радіохірургії КЛ «Феофанія» ДУС (м. Київ), кандидат медичних наук О.В. Сафронова
47 Аналіз останніх міжнародних рекомендацій щодо системного лікування поширеного раку нирки

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

23-24 Профілактика інвазивних грибкових захворювань у дітей з онкогематологічною патологією
32-33 Рак і вагітність
M.H. Botha, S. Rajaram, K. Karunaratne
44-45 Успешное хирургическое лечение гигантской десмоидной опухоли забрюшинного пространства
А.М. Тищенко (1), д. мед. н., профессор, Е.В. Мушенко (1,2), к. мед. н., Р.М. Смачило (1,2), д. мед. н., профессор, Н.С. Черняев (2) , А.Л. Веселый (1), В.Ф. Омельченко (1),(1) ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины», (2) Харьковский национальный медицинский университет
Клинический случай и обзор литературы