Тематичний номер «Пульмонологія, Алергологія, Риноларингологія» № 2 (43), травень 2018 р.

Скачати PDF

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

8 Всесвітній день боротьби з бронхіальною астмою — 2018: лікуватися ніколи не рано й ніколи не пізно
1 травня в багатьох країнах світу, у тому числі в Україні, пройшов Всесвітній день боротьби з бронхіальною астмою (БА). Захід, який ось уже 20 років поспіль проводиться в перший вівторок травня, організовано Глобальною ініціативою з астми (Global Initiative for Asthma, GINA) та Всесвітньою організацією охорони здоров’я з метою залучення уваги та підвищення обізнаності щодо БА серед пацієнтів і медичних працівників. Тема Всесвітнього дня боротьби з астмою в цьому році –  «Ніколи не рано, ніколи не пізно. Завжди є вдалий час для боротьби з бронхіальною астмою»

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

14-16 GINA 2018: что нового?
По данным Глобальной стратегии по управлению и профилактике бронхиальной астмы (Global Strategy for Asthma Management and Prevention, GINA), в настоящее время в мире от астмы страдают 300 млн человек. Такая ситуация способствует неуклонному повышению расходов национальных систем здравоохранения, а также росту издержек как самих пациентов, так и их родных. Поэтому ежегодные обновленные отчеты научного комитета GINA не только содержат рекомендации по обучению специалистов, пациентов и их семей методам эффективного контроля над астмой, но и призваны побудить лидеров национальных систем здравоохранения оптимизировать менеджмент болезни и повысить доступность современной терапии
30-32 Профілактика та менеджмент загострення хронічного обструктивного захворювання легень: сучасний стан проблеми
П. Калвері, С. Ярвіс та ін.
24-25 травня у м. Відень (Австрія) відбулася дуже важлива подія для лікарів та науковців, які у своїй рутинній клінічній практиці стикаються з таким захворюванням, як хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Йдеться про конференцію-форум «Сучасні досягнення в профілактиці та лікуванні загострень ХОЗЛ». Незважаючи на вже досягнуті певні успіхи в контролі над цим захворюванням, профілактика та менеджмент загострень ХОЗЛ дотепер залишається актуальною проблемою сучасної пульмонології. У фокусі події, що відбулася, опинилися саме загострення ХОЗЛ: сучасні стандарти діагностики, терапії, відмінності підходів до лікування в різних країнах Європи та можливості сучасних лікарських засобів
42-46 Гострий бронхіт: проблеми діагностики та сучасне лікування
М.М. Селюк
Проблема інфекцій дихальних шляхів (ІДШ) із часом не лише не втрачає своїх позицій, а  й набуває особливої актуальності. Це зумовлено легкістю передачі інфекції, великим спектром збудників, здатних видозмінюватися, труднощами їх виявлення навіть найсучаснішими методами та мікстом поширених інфекцій. Як результат –  надзвичайно широке розповсюдження такого роду захворювань, які часто набувають характеру епідемії або навіть пандемії. Саме з ІДШ найчастіше стикається сімейний лікар у своїй рутинній практиці.
60-61 Ефективність лікування хворих за результатами виконання «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки»
В.М. Мельник, В.Г. Матусевич, І.О. Новожилова та ін.
Метою «Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки», яка затверджена Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5451-УІ, є поліпшення епідемічної ситуації в напряму зменшення кількості хворих на туберкульоз (ТБ), зниження рівня захворюваності та смертності від нього, ко-інфекції (ТБ/ВІЛ-інфекція), темпів поширення мультирезистентного ТБ шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг із профілактики, діагностики і лікування ТБ.

АЛЕРГОЛОГІЯ

3, 6 Биластин при длительном лечении аллергического ринита и крапивницы: сочетание эффективности и безопасности
17-19 апреля в Днепре состоялся III Национальный конгресс по иммунологии, аллергологии и иммунореабилитации. Он был приурочен к 50-летию организации в Днепропетровской области специализированной аллергологической службы. В форуме принимали участие ведущие отечественные эксперты и их зарубежные коллеги; в рамках программы мероприятия были озвучены данные выполненных научных исследований, проведены мастер- классы, сделаны разборы клинических случаев, а также представлены международные рекомендации по лечению наиболее распространенных аллергических заболеваний, в частности крапивницы и аллергического ринита
10-12 Современные достижения аллергологии и иммунологии
В этом году аллергологический конгресс был посвящен 50-летию создания аллергологической службы в Днепропетровской области. Первый день работы ознаменовался торжественным открытием регионального аллергологического центра, а 18 и 19 апреля свои доклады представили ведущие украинские аллергологи и европейские эксперты
20-21 Практичні керівництва з лікування алергії на арахіс
С. Сіттон, Х.С. Темплз
У статті представлено огляд найсучасніших рекомендацій, протоколів діагностики та лікування алергії на арахіс у пацієнтів дитячого віку. Матеріали були підготовлені на основі інформації, зібраної з великої кількості різноманітних публікацій акредитованих професійних організацій. Автори акцентують увагу на причинах, ознаках та симптомах, а також на профілактиці, діагностиці й лікуванні алергії на арахіс.
22-23 Алергічний риніт: сучасні стандарти діагностики та лікування
С.М. Пухлік, С.Б. Безшапочний, В.І. Попович
3 березня в м. Львів у рамках Школи доказової медицини пройшла науково-практична конференція «Сучасні стандарти діагностики та лікування алергічного риніту»
28-29 Менеджмент алергічного риніту: сучасні принципи
Доказова медицина стала невід’ємною частиною сучасної системи охорони здоров’я. На щастя, Україна не  є винятком. Сьогодні можна говорити про адаптацію європейських та створення власних клінічних настанов та рекомендацій, заснованих на доказах. Оториноларингологія є напрямом, де процес створення, публікації та презентації нових документів відбувається доволі швидко. Так, зовсім нещодавно світ побачила нова клінічна настанова «Алергічний риніт», рекомендована для впровадження в Україні розширеною нарадою державних експертів від 30.11.2017 р., затверджена на розширеній нараді державних експертів відповідно до наказу МОЗ України від 29.12.2016 р. № 1422 та наказу МОЗ України від 21.03.2017 р. № 302
35-36 Антилейкотриеновые препараты как неотъемлемый компонент терапии бронхиальной астмы
Е.Н. Охотникова, Е.М. Дитятковская 
17-19 апреля в Днепре прошел III Национальный конгресс по иммунологии, аллергологии и иммунореабилитации, посвященный 50-летию создания аллергологической службы в Днепропетровской области. На форуме украинские и зарубежные специалисты представили большое количество докладов, затронувших наиболее проблемные и актуальные аспекты аллергологии, в том числе вопросы лечения бронхиальной астмы
48-50 Мультидисциплинарный подход к лечению аллергических заболеваний: мнения аллергологов, педиатров, оториноларингологов
По материалам III Национального конгресса по иммунологии, аллергологии и иммунореабилитации, посвященного 50-летию создания в Днепропетровской области аллергологической службы
55 Аллергологический паспорт с использованием нанотехнологий ALEX-теста
Е.Н. Охотникова, Ю.В. Марушко
Проблема диагностики аллергопатологии не теряет своей остроты и широко обсуждается врачами разных специальностей, в первую очередь педиатрами и врачами общей практики –   семейной медицины. Значительно облегчить им поиск мажорного аллергена могут молекулярные методы и появление современной экспресс-системы тестирования сенсибилизации, о больших возможностях которой много говорилось на последних майских научно-практических конференциях
56-57 Антигистаминные препараты: прошлое, настоящее и будущее
Проблема аллергических заболеваний усугубляется во всем мире в связи со стремительным ростом распространенности данной патологии, отсутствием высокоэффективного специфического лечения, а также медленной разработкой принципиально новых лекарственных средств. Именно поэтому использование антигистаминных препаратов остается одним из известных, общепризнанных и действенных методов лечения аллергии.

ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ

5 Клинико-иммунологическое обоснование применения фитопрепаратов для усиления противогриппозной вакцинации
О.Ф. Мельников, Д.И. Заболотный, О.Г. Рыльская и др.
Кроме стандартных подходов к вакцинации против вируса гриппа предложены новые ее концепции, где введение антигенов предлагается осуществлять тем же путем, каким происходит инфицирование, что, однако, не исключает использования адъювантных препаратов и при локальной вакцинации
18-19 Сучасні стандарти діагностики й лікування алергічного риніту з позицій доказової медицини
С. М. Пухлік
Будь-яке клінічне рішення лікаря має базуватися на наукових фактах, що спонукає фахівців у пошуках вирішення проблеми звертатися до різного роду джерел, однак отримана з них інформація не завжди достовірна, а різноманіття лікарських препаратів на фармацевтичному ринку ще більше ускладнює вибір лікувальної тактики
24-25 Сучасні технології діагностики й лікування в оториноларингології
14-15 травня в Одесі відбулася щорічна традиційна науково-практична конференція Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів із міжнародною участю «Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології». У рамках заходу було розглянуто ключові питання галузі, а інформативні доповіді викликали неабияке зацікавлення присутніх. Понад тисячу лікарів з усієї України змогли відвідати цей захід й ознайомитися з виступами не лише провідних вітчизняних фахівців, а  й спікерів із Німеччини, Італії, Туреччини, Білорусі та інших країн
26-27 Стандартизація медичної допомоги та пацієнтоорієнтованість: рух в одному напрямі?
В.І. Попович
Динаміка змін системи охорони здоров’я України сьогодні досягла небувалих темпів. Звичними стали такі поняття, як «договір із лікарем», «система EHEALTH», «програма медичних гарантій» тощо. Кожний громадянин нашої країни усвідомлює, що зміни в організації медичної допомоги населенню є вкрай необхідними. Проте численні нововведення викликають безліч запитань і занепокоєння як у представників практикуючого сегменту системи охорони здоров’я, так і в пацієнтів
33 Менеджмент носовых кровотечений в клинической практике
R. Beck, M. Sorge, A. Schneider и др.
Незначительное носовое кровотечение (эпистаксис), как правило, останавливается спонтанно или успешно купируется на этапе первичной медицинской помощи. Только в случае повторных или тяжелых кровотечений пациента направляют к ЛОР специалисту или в отделение неотложной помощи для дальнейшей диагностики и лечения. В Германии, как и в Европе в целом, в настоящее время нет задокументированных руководств для лечения носового кровотечения
38, 40 Мометазону фуроат у щоденній клінічній практиці: ефективність та безпека сучасної терапії алергічного риніту
Алергічний риніт (АР) є найбільш поширеним алергічним захворюванням у світі, яке значно погіршує якість життя пацієнтів. Патогенетичну основу АР становить специфічне алергічне запалення, тому основним завданням терапії є досягнення 24-годинного контролю над симптомами за допомогою сучасних препаратів, які ефективно впливають на всі ланки запального процесу, не знижуючи при цьому прихильність пацієнтів до лікування

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

51 Война и мир профессора Курилина
К 100-летию со дня рождения выдающегося отоларинголога

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

58-59 Хвороба від котячих подряпин: складнощі діагностики і лікування
В.С. Копча, Ю. В. Копча