Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 3 (448), лютий 2019 р.

Скачати PDF

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

3, 8 Школа ендокринолога: акцент на щитоподібну залозу
Старший науковий співробітник кафедри ендокринології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (м. Київ), кандидат медичних наук Ю.В. Булдигіна, головний науковий співробітник відділу вікової ендокринології та клінічної фармакології ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук О.В. Зінич
За підсумками науково-освітнього проекту, 1-2 листопада 2018 року, м. Одеса
33 Сахарный диабет и коморбидная патология: новый взгляд на старую проблему
Заведующий кафедрой диабетологии Национальной медицинской академии им. П. Л. Шупика (г. Киев), член-корреспондент НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор Б.Н. Маньковский
34-35 «Школа Эндокринолога»: образовательный формат новой генерации
Л.К. Соколова, доктор медицинских наук, заведующая отделом диабетологии ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины» (г. Киев)
37-38 Профилактика развития сахарного диабета: взгляд эндокринолога
Б. Н. Маньковский, член-корреспондент НАМН Украины, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой диабетологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика; Л. К. Соколова, д.м.н., заведующая отделом диабетологии ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В. П. Комисаренко НАМН Украины», г. Киев
39-41 Рекомендации АDA/EASD по лечению гипергликемии у больных сахарным диабетом 2 типа (2018): что нового?
Л.К. Соколова, д.м.н., заведующая отделом диабетологии ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комисаренко НАМН Украины», г. Киев
43 Дисгликемия, дислипидемия и ожирение – три звена одной патологической цепи
Cтарший научный сотрудник ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского НАМН Украины» (г. Харьков), доктор медицинских наук Е.В. Мисюра
По материалам научно-практической конференции, 22-23 ноября 2018 года, г. Харьков
44-46 Взаємозв’язок патології щитоподібної залози та цукрового діабету
В. І. Паньків, д.м.н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
49 Комплексна терапія цукрового діабету 2 типу та метаболічного синдрому: роль і місце Краталу
50-51 Комплексна оцінка стану пацієнта з урахуванням коморбідної патології: стандарти медичної допомоги при цукровому діабеті (ADA, 2018)
53 Прегабалин – международный стандарт терапии диабетической периферической нейропатии

АСПЕКТИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

56-57 Роль лактата в клинической практике
А.А. Мельник, к.б.н., г. Киев

ФОРМУЛА УСПІХУ ProfiMed

12-13 Раймонд Карлс: «Якщо молодий лікар хоче вчитися, я дам йому вудку та навчу рибалити»
Р. Карлс, дерматолог, директор програми резидентури за спеціальністю «Дерматовенерологія» в Латвійському університеті, член правління Європейської академії дерматовенерології та Міжнародного дерматоскопічного товариства, голова правління Латвійського товариства дерматоскопії, віце-президент Латвійської асоціації естетичної лазерної хірургії, член правління Латвійської асоціації дерматовенерологів, член World Skin Cancer Foundation

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

14 Актуальні питання терапії пацієнтів з акромегалією на сучасному етапі
Резолюція Ради експертів, 21 грудня 2018 року, м. Київ
31 Депрессия у детей, страдающих ожирением: в поисках выхода из сложной ситуации
Е.А. Михайлова, д.м.н., профессор, ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», г. Харьков

НЕВРОЛОГІЯ, ПСИХІАТРІЯ

10 Гостре запаморочення у практиці сімейного лікаря
25 Вопросы боли и депрессии с позиции психосоматики
Доктор медицинских наук, профессор В.И. Коростий (кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии Харьковского национального медицинского университет
По материалам научного конгресса, 1-2 ноября 2018 года, г. Киев
26-27 Постінфекційний астеновегетативний синдром: шляхи профілактики та лікування в практиці сімейного лікаря
Л.С. Бабінець, д.м.н., професор, завідувач кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

15 Антибіотикотерапія у практиці сімейного лікаря
Cімейний лікар та консультант з інфекційних хвороб Я. Міскін ­(Департамент здоров’я Клаліт, район Єрусалима, Ізраїль)
За матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю, 4-5 грудня 2018 року, м. Київ
16-19, 21 Тактичні питання раціонального застосування антибіотиків в амбулаторній практиці
С.В. Зайков, д.м.н., професор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

54-55 Застосування про- та пребіотика (синбіотика) Опефера для оптимізації стандартно-протокольної терапії хронічного панкреатиту з дисбіозом товстої кишки
Л. С. Бабінець, д.м.н., професор, кафедра первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – ​сімейної медицини, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

22-23 Пневмонія: як персоналізувати лікування? (Продовження)
S. Gautam, L. Sharma, C.S. Dela Cruz

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

58 Римские триумфы героического материнства
Член-корреспондент НАМН Украины, доктор медицинских наук, профессор ­В.И. Медведь