Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 20 (465), жовтень 2019 р.

Скачати PDF

ДЕРМАТОЛОГІЯ

54-55 Нервная система и дерматологическая патология
Л. Д. Калюжная, д.м.н., профессор, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П. Л. Шупика, г. Киев
57-58 Меланома кожи: медикаментозное лечение в адъювантном режиме
59 Дерматовенерологія в Україні та світі. Взаємозв’язок військової та цивільної служб
Л. В. Гречанська, к.м.н., кафедра дерматовенерології Української військово-медичної академії, м. Київ
За матеріалами НПК із міжнародною участю, 17 вересня, м. Київ
60-61 Засновані на консенсусі європейські рекомендації з лікування атопічної екземи (атопічного дерматиту) в дорослих і дітей
A. Wollenberg, S. Barbarot, T. Bieber і співавт.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

12-13 Діагностика та лікування абдомінального болю: точка зору лікаря і фармацевта
доцент кафедри загальної практики – ​сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти, кандидат медичних наук Г.І.Кочуєв; завідувач кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор Г.В. Зайченко
За матеріалами НПК, 8 жовтня, м. Київ
14-15 Клинические рекомендации Украинской гастроэнтерологической ассоциации по ведению больных синдромом раздраженной кишки
С. М. Ткач, д.м.н., профессор, А. Э. Дорофеев, д.м.н., профессор, И. Н. Скрыпник, д.м.н., профессор, Н. В. Харченко, член-корреспондент НАМН Украины, д.м.н., профессор, Ю. М. Степанов, д.м.н., профессор, О. В. Швец, к.м.н.
17 Новости ХI Украинской гастроэнтерологической недели: в центре внимания – Гептрал®
директор ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины» (г. Днепр), доктор медицинских наук, профессор Ю.М. Степанов
По материалам научно-­практической конференции, 3­-4 октября, г. Одесса

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

63-64 Фітотерапія в лікуванні ожиріння та цукрового діабету: результати власного спостереження
О.С. Орлик, к.м.н., кафедра діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ

КАРДІОЛОГІЯ

3-4 Фіксовані комбінації як невід’ємна складова сучасного лікування АГ: у фокусі – валсартан/гідрохлоротіазид і валсартан/гідрохлоротіазид/амлодипін
директор інституту «Центр здоров’я матері», почесний член багатьох світових кардіологічних товариств, професор М. Банах (м. Лодзь, Польща); науковий керівник відділу гіпертонічної хвороби ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук Л.А. Міщенко; кандидат біологічних наук Ж.М. Кравчук
За матеріалами круглого столу, 25 вересня, м. Київ
6 Новий аналіз даних відомого дослідження SOLVD: різні дози еналаприлу однаково корисні в пацієнтів із серцевою недостатністю
P.H. Lam, D.J. Dooley, G.C. Fonarow і співавт.
21-22 Комплексні підходи до терапії пацієнтів високого кардіоваскулярного ризику
член Американської колегії кардіологів, професор М. Каїкчіоглу (Туреччина); науковий керівник відділення гіпертонічної хвороби ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Л.А. Міщенко
За матеріалами науково-практичної конференції, м. Київ
27 Артеріальна гіпертензія та супутні фактори кардіоваскулярного ризику: сучасне вирішення проблем
доктор медичних наук, професор Ю.М. Сіренко (ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ); доктор медичних наук, професор Т.В. Колесник (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»)
За матеріалами XX Національного конгресу кардіологів України, 25-27 вересня, м. Київ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

24-25 Скандинавська ходьба в медичній реабілітації та оздоровленні
28-29 Фибрилляция предсердий и ожирение: что ускользает от нашего внимания?
Е.Н. Романова, к.м.н., отдел аритмий сердца ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», г. Киев
33 Вирішення проблеми варикозу в практиці сімейного лікаря
47 Контроль боли в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата: акцент на миорелаксанты и хондропротекторы
профессор кафедры неврологии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика (г. Киев), доктор медицинских наук Т.Н. Слободин; профессор кафедры рефлексотерапии Харьковской медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук А.А. Ярошевский
По материалам НПК с международным участием, 10-12 сентября, г. Одесса
48-49 Застосування Нуклео ЦМФ Форте в комплексному лікуванні діабетичної полінейропатії
М.В. Власенко, д.м.н., професор, А.В. Паламарчук, к.м.н., кафедра ендокринології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; С.В. Шкарівська, Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр
52-53 Вирусы человеческого рака
А.А. Ковалев, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой онкологии Запорожской медицинской академии последипломного образования МЗ Украины
65-66 Роль мікробіоти в захворюваннях периферичних артерій за умови цукрового діабету
F. Biscetti, E. Nardella, A.L. Cecchini і співавт.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

38-39 Аллергическая и инфекционно-воспалительная патология ЛОР-органов: современные алгоритмы лечения и клинические исследования
заместитель руководителя Центра аллергических заболеваний верхних дыхательных путей и уха ГУ «Институт отоларингологии им. А. И. Коломийченко НАМН Украины» (г. Киев), доктор медицинских наук И.В. Гогунская; Заведующий кафедрой оториноларингологии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», доктор медицинских наук, профессор В.В. Березнюк; заведующий кафедрой оториноларингологии Одесского национального медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор С.М. Пухлик
По материалам НПК с международным участием, 6-8 октября, г. Днепр
43-44 Синупрет® в комплексе с ирригационной терапией для лечения детей с острым поствирусным риносинуситом
В.И. Попович, И.В. Кошель

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

34-35 Питання експрес-діагностики, профілактики та лікування грипу
завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук, професор О.А. Голубовська
За матеріалами НПК із міжнародною участю, 9 жовтня, м. Київ