Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 7 (476), квітень 2020 р.

Скачати PDF

РЕВМАТОЛОГІЯ

20-21 Дослідження GO-DACT: порівняння комбінації голімумабу та метотрексату з монотерапією метотрексатом у лікуванні хворих на псоріатичний артрит із дактилітом
E. Vieira-Sousa, P. Alves, A.M. Rodrigues і співавт.
22-23 Клінічні рекомендації з ведення пацієнтів із ревматологічними захворюваннями під час пандемії коронавірусу
25 Новий виклик COVID-19: як зберегти рухливість людям похилого віку під час карантину
26-27 COVID-19: відповіді фахівців Британського товариства ревматологів на найчастіші запитання лікарів‑ревматологів
29 Остеопороз: сучасний стан проблеми
доктор медичних наук, професор Дмитро Геннадійович Рекалов (м. Запоріжжя)
30-31 Остеоартрит кисті: нові напрями діагностики й лікування
Професор Жан- Ів Режінстер із Льєжського університету (Бельгія), Професор Еманюель Махо (ревматологічне відділення Лікарні святого Антуана, м. Париж, Франція), Доктор Альберто Мільйоре з Лікарні святого Петра (м. Рим, Італія), професор Анна- Марія Ліпхард з Ерлангенського університету (Німеччина).
33 Відновлення хрящової тканини: нова парадигма консервативного лікування остеоартриту

КАРДІОЛОГІЯ

3 Лікування шлуночкових аритмій і профілактика раптової серцевої смерті
науковий керівник відділу аритмій серця ДУ «Національний науко­вий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктора ме­дичних наук, професора ­Олега ­Сергійовича ­Сичова
8-9 Сучасні підходи до діагностики та лікування кардіоміопатій: що нового?
Керівник Експертного консультативно-діагностичного та лікувального центру міокардиту і кардіоміопатій ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор ­Олена ­Геннадіївна ­Несукай
10 Пропущена доза антигіпертензивного препарату: чи можна знизити ризик небажаних наслідків?
11-12 Пандемия COVID-19 и визуализация сердца
H. Skulstad, B. Cosyns, B.A. Popescu и соавт.
13 Дослідження НОРЕ: зміна парадигми лікування артеріальної гіпертензії
14-15 Хронічний коронарний синдром у 2020 році: чи потрібні сьогодні нітрати?
Т. ­А. ­Хомазюк, доктор медичних наук
16-17 Комбінована антигіпертензивна терапія: підходи до вибору
О.М. Радченко, д.м.н., професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 2, О.Я. Королюк, к.м.н., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

ГЕМАТОЛОГІЯ

18-19 Врожденные и приобретенные нарушения гемостаза
И.Р. Гартовская, к.м.н., кафедра гематологии и трансфузиологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, заведующая отделением гематологии Киевского областного онкологического диспансера, глава Ассоциации гематологов Украины

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

34-35 Бинокулярное зрение и его нарушения
Л.А. Бруцкая, к.м.н., ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины», г. Одесса
36-37 Комбінована терапія глаукоми: адекватна відповідь на складний виклик

УРОЛОГІЯ

43 Тактика ведения пациентов с мочекаменной болезнью во время пандемии COVID-19*
С. Пройетти, Ф. Габоарди, Дж. Джусти, Европейский учебный центр по эндоурологии, отделение урологии IRCCS San Raffaele Hospital, г. Милан, Италия
42 Ефективність лікування рецидивуючого пієлонефриту з використанням препарату Канефрон® Н у хворих зі зниженою функцією нирок