Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19) Головна сторінка теми

Клінічні рекомендації з ведення пацієнтів із ревматологічними захворюваннями під час пандемії коронавірусу

23.04.2020

Версія 1, 16.03.2020

…більше немає хірургів, урологів, ортопедів, 
ми лікарі, які раптом стають частиною єдиної команди 
задля боротьби із цунамі, що нас накрило.
Даніеле Маккін, м. Бергамо, Італія, 9.03.2020

Нам як лікарям слід дотримуватися національних і місцевих рекомендацій та саме сьогодні кожен із нас повинен усвідомлювати загальну відповідальність щодо коронавірусу. Водночас перед нами є певний обов’язок – ми маємо зробити все для того, щоб така важлива сфера медицини, як ревматологія продовжувала розвиватися, при цьому не ускладнюючи роботу Національної служби охорони здоров’я Англії. Ми повинні взаємодіяти з тими, хто готовий на місцевому рівні реагувати на наші дії. Можливо, нам доведеться працювати не за нашими професійними напрямами, здобуваючи новий досвід. Генеральна медична рада вже висловила свою підтримку та готова співпрацювати з нами у виняткових обставинах, імовірність виникнення яких все ж таки існує: www.gmc-uk.org/news/news-archive/how-we-will-continue-to-regulate-in-light-of-novel-coronavirus

На перший погляд може здатися, що ревматологія не перебуває на передових позиціях у боротьбі з коронавірусом, але ми відіграємо ключову роль і цей факт слід враховувати так само, як і наявність невдовзі певного відсотка пацієнтів, які матимуть підвищений ризик захворювання на коронавірус. Наше завдання наразі – знайти найефективніші рішення на місцевому рівні для належного ведення наших пацієнтів, при цьому зберігаючи ресурси для реагування на коронавірус.

Окрім того, ми повинні враховувати, що обслуговування медичних закладів може бути поставлене під загрозу через низку факторів, включаючи захворюваність медичного персоналу, його перерозподіл і затримки в системі постачання.

Слід розглянути спеціальний підхід до пацієнтів: 

 • обов’язкове стаціонарне лікування: продовжуйте вимагати госпіталізації та лікування (наприклад, ми повинні пришвидшити лікування задля уникнення затримок і мінімізації тривалості госпіталізації);
 • пацієнти групи підвищеного ризику та хворі зі зниженою імунною реакцією;
 • посилення стандартного лікування. Загальна схема врахування послуг.

Якщо ви згодні надати допомогу на місцевому рівні, врахуйте таке:

1) обов’язковий стаціонар:

 • необхідно призначити відповідального лікаря-консультанта як провідного фахівця (на один, кілька чи п’ять днів у невеликих підрозділах). Лікар-консультант відіграє важливу роль в умовах кризи. Його обов’язки не можна суміщати з обов’язками лікаря за викликом, лікаря відділу переломів або лікаря операційного блоку. Відповідних лікарів-консультантів слід звільнити від клінічних обов’язків, оскільки їхня роль полягає у координації роботи всієї служби від відділення невідкладної допомоги до планування операцій та взаємодії з іншими спеціалістами та керівниками відділень;
 • у кризовий період варто очікувати високий рівень напруженості в роботі. Підтримуйте один одного та перерозподіляйте навантаження. Не очікуйте, що керівник клінічного відділу налагодить робочий процес;
 • керівний склад групи має підтримувати керівників і залучати відповідних членів багатопрофільної команди;
 • складайте щоденні звіти й організуйте інформаційну дошку задля внесення важливих даних та обміну інформацією між колегами. Це можуть бути дані щодо потоку пацієнтів, потреб у робочій силі, рівня запасів тощо (наприклад, заходи реагування на коронавірус, засоби індивідуального захисту);
 • складіть план дій у надзвичайних ситуаціях щодо системи постачання;

2) пацієнти групи підвищеного ризику.

Загроза для осіб зі зниженою імунною реакцією через інфікування коронавірусом може вимагати від служби охорони здоров’я таких дій:

 • захист вразливих осіб від ризику інфікування;
 • зменшення ризику передання вірусу від осіб, які відвідують клінічні установи;
 • вивільнення ресурсів для стаціонарного та належного догляду. 

До вразливих верств населення (табл. 1, 2) належать пацієнти з ревматичними захворюваннями, які отримують хворобомодифікуючі протиревматичні препарати (ХМПРП), інгібітори янус-кінази та біологічні лікарські засоби, а також хворі на кіфосколіоз. Багато пацієнтів мають мультисистемні захворювання, включаючи ураження серця, легень та/або нирок, що створює для них додатковий ризик. Особи з ревматологічними захворюваннями охоплюють широкий віковий спектр, але наразі є значна кількість пацієнтів віком ≥80 років, які приймають вищезазначені препарати, що створює для них ще більший рівень ризику при інфікуванні коронавірусом.

Такі заходи є обов’язковими, починаючи від амбулаторій, спеціального підрозділу відділення ревматології, призначеного для інфузійного лікування, де здійснюються внутрішньовенне введення (в/в) біологічних лікарських засобів і хіміотерапія (в/в циклофосфамід), та закінчуючи аптеками й службами надання допомоги вдома. 

Деякі з пацієнтів, котрі належать до групи найвразливіших у ревматології, можуть бути швидко ідентифіковані за допомогою підрозділу денного стаціонару у відділенні ревматології. Повний перелік підрозділів, що здійснюють лікування біологічними агентами та хіміотерапією, має бути доступний групі швидкого реагування (до них також слід включити підрозділи денного стаціонару у відділенні ревматології). Необхідно заздалегідь повідомити підрозділи про те, що за потреби вони мають скласти та подати списки пацієнтів.

Для виявлення пацієнтів можуть знадобитися й інші стратегії. Наприклад, хворих, яким надають спеціалізовану допомогу, можна визначити за ідентифікаційними даними згідно з інформаційною дошкою, пацієнтів, які проходять режим моніторингу ХМПРП, і хворих, які отримують лікарські засоби, – через служби домашнього догляду.

Всі ревматологічні служби відіграватимуть певну роль у зниженні ризику передання вірусу між людьми, що користуються послугами, та у вивільненні ресурсів. У таблиці 3 визначено дії, які слід вжити. Якщо спостерігається значне поширення інфекції, слід дотримуватися настанов, що зазвичай використовуються в разі низької, середньої та високої поширеності.

Ревматологічні служби додатково до зазначених заходів мають враховувати детальніші рекомендації Національної служби охорони здоров’я, включаючи надання пацієнтам інформації про коронавірус.

Інші чинники, які необхідно враховувати:

 • слід уникати відвідувань лікарні без нагальної потреби;
 • важливі рішення, прийняті при першому контакті з пацієнтом, мають зменшити чи попередити необхідність подальшого відвідування;
 • лікарям доведеться працювати в нових умовах або не за їхніми спеціалізованими напрямами. Їм знадобиться підтримка;
 • необхідно розглядати можливість семиденного графіка роботи;
 • використання віртуальної клініки (ВК) не зменшить інтелектуального робочого навантаження. Лікарням, які використовують цю систему, може знадобитися перехід у кризовий період до вищезазначеної системи;
 • інформація про пацієнтів, яка використовується у ВК, сприятиме ефективному зменшенню кількості відвідувань;
 • розгляньте можливість відтермінування візитів пацієнтів до припинення кризового періоду;
 • комп’ютерна томографія як спосіб обстеження може бути обмеженою, оскільки це є методом вибору діагностики коронавірусної пневмонії.

Clinical guide for the management of rheumatology patients during the coronavirus pandemic. 16 March 2020 Version 1. URL: https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/clinical-guide-rheumatology-patients-v2-08-april-2020.pdf

Переклала з англ. Марія Ільницька

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 7 (476), квітень 2020 р.