Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 11 (480), 2020 р.

Скачати PDF

РЕВМАТОЛОГІЯ

3-4 Голімумаб: новини з передової світової науки
5 Роль медико-соціальної експертизи в оцінці працездатності хворих на ревматоїдний артрит
Завідувачка кафедри медико-соціальної експертизи та реабілітації факультету післядипломної освіти ДЗ «ДМА МОЗ України», доктор медичних наук, професор ­Інна ­Станіславівна ­Борисова
27-29 Дослідження «ПАРТНЕР»: оцінка серцево-судинного ризику в українського контингенту хворих на остеоартроз
О. Б. Яременко, д.м.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, м. Київ, від імені команди дослідження «ПАРТНЕР»
30-31 EULAR 2020: щорічний конгрес фахівців із ревматології в онлайн-форматі
33 Конгрес EULAR 2020: у центрі уваги – можливості вдосконалення фармакотерапії остеоартриту
34-35 Кістково-м’язова система та сполучна тканина у фокусі ревматології
професор Науково-дослідної лабораторії й академічного відділення кафедри клінічної ревматології Університету внутрішньої медицини в Генуї (Італія) ­Мауріціо ­Кутоло; Завідувач відділення ревматології Запорізької обласної клінічної лікарні, доктор медичних наук, професор ­Дмитро ­Геннадійович ­Рекалов; професор кафедри внут­рішньої медицини № 2 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (м. Київ), доктор медичних наук ­Марта ­Борисівна ­Джус; Кандидат медичних наук ­Олена ­Олексіївна ­Гарміш (ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України»)
37 Складний пацієнт із подагрою, або Як не померти від цієї недуги
Завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 2 Тернопільського націо­нального медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, доктор медичних наук, професор ­Світлана ­Іванівна ­Сміян

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

8-9 НПЗП-індуковані гастропатії: експертна думка від співавтора консенсусу ICON-G
­Річард Хант, професор гастроентерології Університету МакМастер (Канада)

НЕВРОЛОГІЯ

10 Сучасні підходи до діагностики та корекції тривожних і депресивних розладів
завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, доктор медичних наук Михайло Михайлович Орос
11-12 Неврологічні прояви COVID-19: пропозиція Спеціалізованої групи з екологічної неврології Всесвітньої федерації неврології впровадити міжнародні неврологічні реєстри
G. Román, P. Spencer, J. Reis і співавт.
13 Прегабалін у лікуванні болю: фармакологія та клінічні докази
15 Мілдронат у вторинній профілактиці ішемічного інсульту
Є.О. Труфанов, д.м.н., професор кафедри неврології і рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
16-17 Конгрес Європейської академії неврології (2020)
19 Хвороба коронарних, мозкових і периферичних судин: складні взаємозв’язки
22 Безсоння, депресія та сексуальні розлади: як розірвати хибне коло
23 Проблеми охорони психічного здоров’я, зумовлені пандемією COVID‑19
І.А. Марценковський, к.м.н., І.І. Марценковська, к.м.н., І.Ф. Здорик, ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», м. Київ
24-25 Немедикаментозні підходи до профілактики та лікування когнітивних розладів
С.М. Стаднік, д.м.н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів

ФАРМАКОЛОГІЯ

20 Депресивні розлади та кардіоваскулярна патологія: можливості фармакологічної корекції
завідувачка відділення патофізіології ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор ­Тетяна ­Володимирівна ­Талаєва
38-39 Виготовлення ліків у аптеках: індивідуальний підхід із віковими традиціями
Л.П. Савченко, к.фарм.н., В.А. Георгіянц, д.фарм.н., професор, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

ПСИХІАТРІЯ. ТРЕНІНГ ДЛЯ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

21 Тренінг для сімейного лікаря

УРОЛОГІЯ

40 Кристалурія в практиці сімейного лікаря
С.В. Кушніренко, к.м.н., доцент кафедри нефрології та нирковозамісної терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ