Тематичний номер «Кардіологія, Ревматологія, Кардіохірургія» № 2 (57) квітень 2018 р.

Скачати PDF

КАРДІОЛОГІЯ

5-6 Валсартан/гидрохлортиазид и скорость распространения пульсовой волны
R. Accetto, J. Widimsky, J. Vincelj, Yu. Sirenko, I. Chazova, B. Barbic Zagar
8-10 Ранекса в лікуванні стабільної стенокардії напруги та хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка
Н.Ю. Осовська
12-15 Функціональна діагностика XXI століття: можливості технологій, помножені на клінічне мислення
Ю.­А. Іванів, В.О. Куць, О.Й. ­Жарінов та ін
18 Дуплексное сканирование артерий как метод выявления субклинического атеросклероза: кому и когда рекомендовать?
О.А. Ковалевская
19-21 Ведение пациентов с субклиническим атеросклерозом: взгляд кардиолога
Е.И. Митченко
23 Оральные антикоагулянты в реальной клинической практике: время сравнивать и выбирать
24-25 Тактика лечения больных артериальной гипертензией с сопутствующими заболеваниями: что говорят европейские рекомендации?
26-27 Ехокардіографічна діагностика дисфункції протезованих клапанів серця як можливої причини серцевої недостатності
Ю.А. Іванів
31-32 Преимущества фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов в лечении фибрилляции предсердий у пациентов с артериальной гипертензией
Е.Н. Романова
34-35 67-ма щорічна наукова сесія Американської колегії кардіологів (10-12 березня): що нового по проблемі серцевої недостатності?
35 Защита пациентов с фибрилляцией предсердий от инсульта: самое важное из рекомендаций
O.C. ­Сычев
37-38 Лечение ишемической болезни сердца: почему бисопролол?
Л.А. Мищенко, Е.Г. Купчинская
39-41 Функціональна діагностика: звертаємося до підручника
О.Й. Жарінов, Ю.А. Іванів, В.О. Куць
43-44 Нужны ли нам новые антигипертензивные комбинации, или Как из «вчера» попасть в «завтра»?
Ю.Н. Сиренко
45 Дайджест
47 Сглаживая «острые углы» диуретической терапии
48-49 Деякі аспекти кардіоцеребропротекції при артеріальній гіпертензії
Л.А. Міщенко, О.В. Гулкевич
51-52 β-адреноблокаторы в лечении хронической сердечно-сосудистой патологии: место карведилола
Л.М. Ена, В.О. Артеменко, И.В. Мудрук и др.
53, 55 Новини доказової медицини
57 Сучасний погляд на діуретичну терапію в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю
В.П. Іванов
58-59 Як вплинути на майбутнє пацієнта з артеріальною гіпертензією: тільки доказова медицина та наполегливість
Ю.А. Іванів, Л.А. Міщенко