Тематичний номер «Онкологія, Гематологія, Хіміотерапія» № 2 (53), травень 2018 р.

Скачати PDF

РЕКОМЕНДАЦІЇ

28-30 Особенности ведения пациентов с анемией и дефицитом железа на фоне онкологической патологии
Рекомендации Европейского общества клинических онкологов 2018 года

ОНКОЛОГІЯ

8 Дискусія щодо доступності лікування: партнерство відкриває нові можливості для розширення доступу пацієнтів до ефективного інноваційного лікування
9 Імунотерапія при уротеліальній карциномі пізніх стадій
Я.В. Шпарик
11-12 Новітні методи діагностики злоякісних пухлин та їх значимість для вибору терапевтичних опцій
Н.М. Храновська, О.О. Ковальов, О.В. Григорук та ін
17 Малоінвазивна хірургія сьогодні: завдання, проблеми та перспективи
А.А. Шудрак
20-21 Рибоцикліб у лікуванні HR+ HER2-негативного раку грудної залози у жінок у постменопаузі
23-24 Дабрафениб и траметиниб в лечении пациентов с метастатической меланомой и мутацией BRAF V600E/K
27 Бібліотека онколога
33-34 Противогрибковая терапия у детей c онкогематологической патологией
35 Пембролізумаб в ад’ювантній терапії меланоми III стадії
36 Пембролізумаб (Кітруда®) у першій лінії терапії раку легені: успішні результати дослідження KEYNOTE‑042
37-39 Персонифицированная иммунотерапия рака и биомаркеры иммунного ответа
А.А. Ковалев
40-42 Нейроендокринні пухлини у фокусі. Update
О.М. Сулаєва, Д.О. Шапочка, О.О. Селезньов та ін.
Нові дані щодо діагностики та лікування від експертів-практиків
42 Кабометікс® (кабозантиніб) отримав схвалення CHMP як препарат першої лінії терапії дорослих пацієнтів з нирковоклітинною карциномою пізніх стадій
47 Нове дослідження поставило під сумнів доказовість і неупередженість настанов NCCN
52-54 Молекулярне профілювання для прийняття клінічного рішення при лікуванні раку на пізній стадії: клінічна оцінка
J. Capdevila, F. Rojo, A. Gonzalez-Martin та ін.

ГЕМАТОЛОГІЯ

31 Всесвітній день гемофілії в Україні: право на доступне лікування
Н. Астафорова-Яценко, К. Вільчевська, С. Клименко

ЮВІЛЕЙ

25 Ярослав Шпарик –  ​лікар, науковець, інтелектуал
До 60-річчя з дня народження