Тематичний номер «Пульмонологія, Алергологія, Риноларингологія» № 3 (40), жовтень 2017 р.

Скачати PDF

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

3 стр. Подвійна бронходилатація як новий стандарт базисної терапії хронічного обструктивного захворювання легень
4-6 стр. ERS International Congress 2017: обзор главного события европейской пульмонологии
К. Де Приест, А. Бутц, М. Лундбек и др.
29 стр. Медикаментозна реабілітація хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
Ю.О. Іванченко
30-31 стр. Коморбідність бронхіальної астми і туберкульозу легень: труднощі лікування й перспективи вирішення проблеми
Ю.І. Фещенко, М.М. Островський, І.Я. Макойда, О.І. Варунків
32, 34 стр. Остеопластическая пневмопатия
В.К. Гаврисюк, О.В. Шадрина, Н.С. Опанасенко, И.В. Лискина
33-34 стр. L’arte di Respirare: медицина как искусство
И. Бланарик, М. Кройтер, П. Калверли и др.
38 стр. ХIX Сідельниковські читання: традиції та досвід вітчизняної педіатрії
О.П. Волосовець, В.Г. Майданник, В.Ф. Лапшин, Г.В. Бекетова
40-41 стр. Подвійна бронходилатація в терапії хронічного обструктивного захворювання легень
50-51 стр. Щорічний конгрес EAACI. До життя без алергії: звіряємо час у Гельсінкі
В.В. Родінкова
61 стр. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов: показания к применению расширяются?
64-65 стр. Клиническая практика лечения бронхообструктивного синдрома: фокус на ингибиторы фосфодиэстеразы