Тематичний номер «Пульмонологія, Алергологія, Риноларингологія» № 1 (42), лютий 2018 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

18-20 Антибіотикорезистентність: проблема, яку не можна ігнорувати
47 Люди и цифры: проблема ВИЧ в Украине
50-51, 54 Сказ людини: труднощі специфічної профілактики
В.С. Копча, д. мед. н., професор, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
55 Проблема антибіотикорезистентності в ЛОР-практиці

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

3-5, 8, 16 GOLD‑2018: що нового?
14-15 Гиперсенситивный пневмонит: клиническая и радиологическая семиотика, лечение
В.К. Гаврисюк, член-корр. НАМН Украины, д. мед. н., профессор, ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», г. Киев
28-29 Можливості ердостеїну в лікуванні кашлю
В.В. Родіонова, д. мед. н., професор, Л.А. Глиняна, Н.О. Бут, О.С. Хмель, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра професійних хвороб та клінічної імунології КЗ «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4» Дніпропетровської обласної ради», м. Дніпро
30-31, 35 Фіброзуючий медіастиніт як наслідок перенесеного туберкульозу: короткий огляд літератури
З. Ву, Х. Ярвіз, Л.С. Ховард, К. Райт, О.М. Кон, Велика Британія
32-34 Ефективність азитроміцину при вирішенні діагностичних питань на амбулаторному етапі ведення хворих із бронхолегеневою патологією
Н.А. Гріцова, к. мед. н., доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
36-37 Деркаст – нове рішення компенсації бронхообструктивного синдрому на стаціонарному етапі
38-39 Роль лікаря загальної практики – сімейної медицини у веденні пацієнта з раком легені
Л. С. Бабінець, І. О. Боровик
52 Сучасні інгаляційні глюкокортикостероїди в терапії бронхообструктивного синдрому: фокус на флутиказон