0 %

Рак желудка

20.06.2014

Рак желудка (РЖ) относится к наиболее распространенным онкологическим заболеваниям и занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований. Сегодня эта патология остается одной из важнейших медицинских и социально-экономических проблем.

Полная версия статьи в формате .pdf

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

19.10.2017 Онкологія та гематологія Апластична анемія в підлітків і дорослих молодого віку

Апластична анемія (АА) – діагноз, що може бути встановлений у будь-якій віковій групі. Підлітки і дорослі молодого віку (до 30 років) з тяжкою АА можуть мати унікальні прояви недостатності кісткового мозку порівняно з пацієнтами старшого віку....

19.10.2017 Онкологія та гематологія Профилактика и лечение инфекционных осложнений у онкологических пациентов детского возраста

Одной из основных задач онкологической помощи пациентам детского возраста является эффективная борьба с инфекционными осложнениями (ИО), возникающими на фоне использования химиотерапии. ...

10.10.2017 Онкологія та гематологія Тромбоцитопенія: етіологія, клініка, діагностика

Тромбоцитопенії (ТП) є гематологічним розладом, який щодня можна спостерігати в практиці – від асимптомних пацієнтів сімейного лікаря до важких хворих відділення інтенсивної терапії (ВІТ). Широкий спектр етіологічних чинників і різноманітність клінічних проявів часто створюють труднощі для встановлення вірного діагнозу, що унеможливлює відповідне лікування (Ali N., Auerbach H.E., 2017)....

27.09.2017 Онкологія та гематологія Ростислав Евгеньевич Кавецкий: свойства души

Это было недавно, это было давно… 1963 год. Киев. Ранняя весна. Замечательная погода, неповторимая атмосфера родного города, наслаждаясь которыми, я не мог предвосхитить уготованную судьбой встречу с видным ученым, академиком АН УССР Ростиславом Евгеньевичем Кавецким. На эти памятные минуты общения с ним я, конечно же, нисколько не рассчитывал....