Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 22 (419), листопад 2017 р.

Скачати PDF

ДО ОБГОВОРЕННЯ МЕДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

32 стр. Урядовий вісник: про проблеми та шляхи їх вирішення
Т.Б. Ричкова, Ї.В. Сисоєнко, К.В. Яриніч та ін

ДІАЛОГ ІЗ ЗАКОНОДАВЦЕМ

38 стр. Законодавче регулювання страхування медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків
І.В. Сисоєнко, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

КОНФЕРЕНЦІЯ

60-61 стр. Профилактика неинфекционных заболеваний: фокус на коморбидность
Т. А. Лавренко, научный сотрудник отдела научно-организационной работы и медицинской информации с библиотекой ГУ «Национальный институт терапии им. Л. Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
По итогам научно-практической конференции, 3 ноября, г. Харьков

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

14 стр. Пероральний декскетопрофену трометамол (Дексалгін®) у лікуванні легкого та помірного болю
Р. Веллуччі, Університетська клініка Кареггі, м. Флоренція, Італія
30-31 стр. Новое слово в решении старой проблемы: в фокусе диабетическая полинейропатия
Н.О. Перцева, Е.Л. Товажнянская, Б.Н. Маньковский
По итогам научного симпозиума, г. Киев

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

13 стр. Сучасні аспекти лікування хворих з фібриляцією передсердь
В.П. Іванов
За підсумками науково-практичної конференції, 16-17 листопада, м. Київ
33 стр. Відміна низькодозової терапії АСК і ризик кардіоваскулярних подій
Й. Сундстрем, Я. Хедберг, М. Турессон та ін., Швеція
39 стр. Симптоматична терапія в ревматології: сучасні погляди на доцільність та тривалість
С. І. Сміян
За підсумками VII Національного конгресу ревматологів України, 18-20 жовтня, м. Київ
37 стр. Ліпітензія: нове захворювання у кардіологічній практиці?
О. Й. Жарінов
За підсумками Національного конгресу кардіологів, 22 вересня, м. Київ
41 стр. Реимбурсация стоимости антигипертензивных препаратов в аспекте достижения целевого артериального давления
62 стр. Влияние валсартана на жесткость артериальной стенки у пациентов с сахарным диабетом 2 типа

ОСТЕОЛОГІЯ

3, 12 стр. Дифференциация и активация остеокластов
W.J. Boyle, W. S. Simonet, D. L. Lacey, США

НЕВРОЛОГІЯ

58 стр. Неврологія • Дайджест

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

45-46 стр. Полиморбидная патология органов пищеварения в практике семейного врача
Ю.М. Степанов, О.В. Швец, Я.С. Березницкий и др.
По итогам научно-практической конференции, 9-10 ноября, г. Харьков
48-50 стр. Новые аспекты клинического применения УДХК: выходя за грани гепатопротекции
Т.Л. Можина, к.м.н., ГУ «Национальный институт терапии им. Л. Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков

ДЕРМАТОЛОГІЯ

16-17 стр. Дерматовенерология сегодня: реалии и перспективы
А.И. Литус, Б.В. Литвиненко, Э. Лаллас
По итогам научно-практической конференции, 11-13 октября, г. Киев
18-19 стр. Сертаконазол у лікуванні поверхневих мікозів
20-22 стр. Применение средства Мильгамма® крем при различных дерматологических патологических состояниях
С. Василенко, врач-дерматовенеролог универсальной дерматологической клиники EuroDerm, г. Киев
23 стр. К вопросу о кератозах
Л. Д. Калюжная, д. м. н., профессор, кафедра дерматовенерологии Национальной медицинской академии последипломного образования, г. Киев

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

52 стр. Микробный аккредитив эпохи
Юрий Виленский, Виктория Яснопольская