Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 23 (444), грудень 2018 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

12-13 Мігрень: нові дані щодо патогенезу, соціально-економічні наслідки та сучасні підходи до лікування
За матеріалами 12-го Конгресу EHF і 32-го Конгресу SISC, 28-30 вересня, м. Флоренція, Італія

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

51-52 Раціональна антибактеріальна терапія: останній шанс або новий стандарт?
Ю. Позняк, О.К. Толстанов, М. Грааб, Ф. Ховард, Г.В. Зайченко
За матеріалами міжнародного конгресу, 15-16 листопада, м. Київ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

45 Крушение парадигмы безопасности «золотого стандарта» НПВП: стратегия защиты от НПВП-индуцированных гастропатий с использованием ИПП
С.Н. Кожухов, д.м.н., руководитель отдела клинической фармакологии, ГУ «ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», г. Киев
46-48 Гастроентерологія сьогодні: від нових наукових концепцій до конкретного пацієнта
В.Г. Передерій, І.М. Скрипник, Ю.М. Степанов та ін.
За підсумками науково-практичної конференції, 7-8 листопада, м. Полтава

ДЕРМАТОЛОГІЯ

49 Тетяна Святенко: «З української дерматології зникає власне дерматологія»
Т.В. Святенко, ­дерматовенеролог, доктор медичних наук, професор, експерт МОЗ України, керівник «Центру дерматології та косметології професора Святенко» (м. Дніпро)

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ

24 Правовий захист лікаря-стоматолога
О. І. Бабич, керівник Адвокатського бюро Олени Бабич, голова Комітету з медичного права ААУ, засновник платформи юридичних заходів для медичних працівників Legal Lab

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

26-27 Рефракційний пленер 2018: від науки до практики
Доктор медичних наук І.В. Шаргородська (кафедра офтальмології НМАПО ім. П. Л. Шупика), президент Асоціації офтальмохірургів України, засновник медичного центру «Клініка професора Сергієнка», доктор медичних наук, професор А.М. Сергієнко, Д. А. Яценко (кафедра очних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова), Гельмер Швайцер (Швейцарія)
За підсумками науково-практичної конференції, 18-19 жовтня, м. Київ
28, 30 Рефракційний пленер: новини сучасної офтальмології
Завідувач кафедри ­хірургічних хвороб Київського медичного університету, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор З.Ф. ­Веселовська, керівник курсу офтальмології Гомельського державного ­медичного університету (Білорусь), кандидат медичних наук ­Л.В. ­Дравіца, доктор медичних наук, профе­сор О.В. Петренко (кафедра офтальмології НМАПО ім. П. Л. Шупика, м. Київ)
За підсумками науково-практичної конференції, 18-19 жовтня, м. Київ
31 Нейроофтальмологія як вікно в мозок: значення, проблеми, перспективи
О. П. Вітовська, д.м.н., професор, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця; В. А. Васюта, д.м.н., ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України», м. Київ
32-33 Нормотензивная глаукома: патогенез, клиника и лечение
О.П. Витовская, д.м.н., профессор, Е.И. Курилина, к.м.н., кафедра офтальмологии Национального медицинского университето им. А.А. Богомольца, г. Киев
34-35 Еволюція контактних лінз: проблеми та рішення
36-37 Синдром красного глаза: мифы и реальность
А.В. Зборовcкая, д.м.н., Н. А. Самолук, ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины», г. Одесса
38-41 Терапія глаукоми в аспекті 24-годинного ефективного контролю ВОТ і місце аналогів простагландинів у новітніх алгоритмах лікування
З. Ф. Веселовська, В. М. Сердюк, A. Konstas, П. А. Бездітко, О. В. Недзвецька, С. О. Риков
За матеріалами наради експертів, 25 жовтня, м. Київ
43 Регулювання утворення та відтоку внутрішньоочної рідини
Завідувач кафедри офтальмології Буковинського державного медичного університету, доктор медичних наук, професор Я.І. Пенішкевич

КОНФЕРЕНЦІЯ

23-24 Керівні принципи щодо припинення тютюнокуріння
Заслужений лікар України, член Європейської асоціації превентивної кардіології та Європейського товариства кардіологів, завідувач кафедри кардіології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, професор М.М. Долженко, науковий співробітник відділу порушень ритму та провідності серця ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України», кандидат медичних наук О.В. Срібна, науковий співробітник ДУ «ННЦ ­«Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України», експерт МОЗ України з надання медичної допомоги при відмові від куріння, ­доктор медичних наук О.О. Кваша
За підсумками наукового засідання, 27 листопада, м. Київ