Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 10 (455), травень 2019 р.

Скачати PDF

ДЕРМАТОЛОГІЯ

47-48 Уникальная площадка для профессионального роста дерматологов
А. И. Литус, Ю. А. Бисюк, Б. В. Литвиненко, И.Р. Луженецкая, И. Месхи, В.Ф. Завизион
По материалам научно-практической конференции, 18-20 апреля, г. Киев
49 Біологічна терапія псоріазу: практичний досвід
50-51 Положення Європейського консенсусу щодо лікування атопічного дерматиту в дорослих і дітей
A. Wollenberg і співавт.
53 Застосування дабрафенібу і траметинібу при метастатичній меланомі

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

9 Команда ACINO підтримала маленькі серця під каштанами
11 Група компаній «Здоров’я» – це сучасні препарати та підтверджена якість
20 Боротьба з неінфекційними хворобами в Україні: здобутки та перспективи
В. о. міністра охорони здоров’я України У. Супрун, представник ВООЗ, голова регіонального Бюро ВООЗ в Україні Я. Хабіхт
За матеріалами прес-конференції, 29 травня, м. Київ

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

10 Продукты нагрева табака – шаг вперед для уменьшения вреда или новая проблема в борьбе с курением
Е.А. Кваша, д.м.н.; О.В. Срибная,к.м.н., ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины», г. Киев

КОНФЕРЕНЦІЯ

12 Ведення пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень: що нового?
Ю.І. Фещенко, Д.­С. Коваль, А.О. Довгань, А.В. Демчук, Н.С. Слепченко, В.К. Гаврисюк, Т.О. Перцева
За підсумками науково-практичної конференції, 11 квітня, м. Київ
41 Неінфекційні хвороби: актуальні проблеми, профілактика, лікування
Т.А. Федотова, Л.М. Грідасова, відділ науково-організаційної роботи та медичної інформації з бібліотекою ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків
За матеріалами наукового симпозіуму, 16 травня, м. Харків

МЕНЕДЖЕМЕНТ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

35-36 Стабільна ішемічна хвороба серця
Т. М. Соломенчук, д.м.н., професор, В. А. Скибчик, д.м.н., професор, кафедра сімейної медицини ФПО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

23 Доказова база застосування препаратів, що містять надмалі дози діючих речовин
Віце-президент Асоціації гомеопатів України, професор кафедри дитячої отоларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук О.П. Мощич
За матеріалами науково-практичної конференції, 22 березня, м. Київ
24-25 Гострі запальні захворювання глотки: несекретні матеріали про роль місцевої терапії
Академік Міжнародної академії оториноларингології, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри оториноларингології і офтальмології Української медичної стоматологічної академії, доктор медичних наук, професор С.Б. Безшапочний
За підсумками наукового семінару, 18 квітня, м. Київ

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

18-19 Інфекції дихальних шляхів: сучасні можливості попередження ускладнень
Професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії (м. Київ), доктор медичних наук М.М. Селюк
За матеріалами науково-практичної конференції, 4-5 квітня, м. Київ

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

37 Менеджмент миопии: оптическая коррекция и не только
Доцент кафед­ры офтальмологии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца (г. Киев), кандидат медицинских наук И.В. Деряпа
По материалам научно-практической конференции, 15-16 марта, г. Киев

АЛЕРГОЛОГІЯ

5 Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань (Резолюція IV З’їзду алергологів України, 24 травня, м. Вінниця)
Резолюція IV З’їзду алергологів України, 23-25 травня, м. Вінниця
13 Алергічний риніт у практиці терапевта та сімейного лікаря
Завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, доктор медичних наук, професор І.Я. Господарський
За матеріалами науково-практичної конференції, 28-29 березня, м. Київ
14-16 Определение расширенного профиля IgE-опосредованной сенсибилизации на основе технологии макроматрицы: новый метод персонифицированной медицины в диагностике аллергии
E. Heffler, F. Puggioni, S. Peveri и соавт., Италия
21 Алергічний риніт як тригер загострень бронхіальної астми: оптимізація лікування коморбідних станів
Кандидат медичних наук, лікар-алерголог вищої категорії Л.Д. Вітик
За матеріалами IV З’їзду алергологів України, 23-25 травня, м. Вінниця
58 Вибір стартового антигістамінного препарату в практиці сімейного лікаря: дві поширені проблеми – одне терапевтичне рішення

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

6 Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії: від рекомендацій – до клінічної практики
Керівник відділу артеріальної гіпертензії та профілактики її ускладнень ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» (м. Харків), доктор медичних наук, професор С.М. Коваль
27-29 Антикоагулянтная терапия у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий: какими инновационными возможностями мы располагаем сегодня?
Ю. В. Фломин, Т. В. Гетьман, Е. Н. Романова, О.И. Иркин
По материалам научно-практической конференции, 16-17 мая, г. Киев
30 Паліндромний ревматизм у практиці лікаря
Провідний науковий співробітник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктор медичних наук, професор Г.О. Проценко
За матеріалами науково-практичної конференції, 21-22 березня, м. Київ
32-34 Ацетилсаліцилова кислота у пацієнтів без кардіоваскулярних захворювань: нові дослід­жен­ня та особливості національної профілактики

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, ГЕПАТОЛОГІЯ

3 Клинико-фармакокинетические и фармакодинамические размышления о лечении язвенного колита
S. E. Berends, A. S. Strik, M. Lowenberg, G.R. D’Haens, R.A.A. Matho
38-40 Сучасні аспекти діагностики і лікування гепатопанкреатичних захворювань
Ю. М. Степанов, І. М. Скрипник, Л. Л. Пінський, М. Льор
За матеріалами наукового симпозіуму, 15-16 травня, м. Дніпро
42-43 Инфекция Helicobacter pylori с позиции доказательной медицины

АСПЕКТИ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

56-57 Диагностические биомаркеры для объективного измерения уровня боли
А.А Мельник, к.б.н., г. Киев