Тематичний номер «Онкологія» № 4 (50), жовтень 2017 р.

Скачати PDF

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

14-15 стр. О реформе здравоохранения

ОНКОЛОГІЯ

4-5 стр. «Ключевое событие в лечении рака: запуск Китруда® (пембролизумаб)»
8 стр. Компанія MSD оприлюднила нові дані дослідження KEYNOTE‑024
9-11 стр. Достижения нейроонкологии в Украине
12-13 стр. Ингибиторы PD-1 и PD-L1: в чем отличия?
19 стр. Новости ESMO-2017
21 стр. Зменшення вартості лікування трастузумабом для підшкірного введення у пацієнток з HER2-позитивним раком молочної залози
Дж. Лопес-Віванко, Х. Сальвадор, Р. Дієз та ін.
29-30 стр. Современные подходы к терапии нейроэндокринных опухолей
31 стр. Важливий інструмент в інформуванні пацієнтів
31 стр. Лучевая терапия мелкоклеточного рака легкого ранних стадий
32-33 стр. От хронической иммунной тромбоцитопении к тяжелой апластической анемии: последние представления об эволюции элтромбопага
34-35 стр. Маркеры гиперкоагуляции у пациентов с онкологическими заболеваниями
А.А. Мельник
37 стр. Еволюція таргетної терапії пацієнтів з меланомою: фокус на комбінацію вемурафенібу та кобіметинібу
Т.М. Медіна, К.Д. Льюїс
38-39 стр. Медична реабілітація в онкології
С.М. Пащенко
39 стр. Возможности реабилитации онкологических пациентов
41 стр. Тромбоцитопенія: інноваційні можливості лікування
42 стр. Комплексна патофізіологія набутої апластичної анемії
І. Зенг, Е. Катсаніс
46-48 стр. Підходи до впровадження популяційного скринінгу раку молочної залози
О.В. Тріль
49 стр. Українськими вченими створено прилад для виявлення та контролю зміни стану новоутворень шкіри
49 стр. Разработано новое приложение для диагностики желтухи при раке и других заболеваниях поджелудочной железы и печени
54 стр. Библиотека онколога
55 стр. Актуален пересмотр критериев для участия онкологических больных в международных клинических исследованиях

ОНКОГІНЕКОЛОГІЯ

43-45 стр. Малоінвазивна хірургія – ​потенційний стандарт хірургічного лікування в онкогінекології
К.В. Харченко, Г.О. Вакуленко, О.М. Клюсов