0 %

Первый колонопротектор Закофальк NMX получил гигиенический сертификат МЗ Украины

27.03.2015

Украинское представительство компании Dr. Falk Pharma GmbH представляет на нашем рынке инновационное средство – первый колонопротектор Закофальк NMX, в состав которого входят масляная кислота и инулин.

Масляная кислота – короткоцепочечная жирная кислота, которая синтезируется в толстом кишечнике при помощи кишечной микрофлоры посредством ферментации углеводов и пищевых волокон. Основное биологическое свойство масляной кислоты заключается в обеспечении клеток слизистой оболочки толстого кишечника энергией, необходимой для их нормального функционирования.

Масляная кислота оказывает парадоксальный эффект на клетки кишечника. Это означает, что масляная кислота замедляет апоптоз (запрограммированную гибель) нормальных эпителиальных клеток толстой кишки, и усиливает апоптоз атипичных клеток.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

18.10.2019 Кардіологія Телмісартан у лікуванні артеріальної гіпертензії: від фармакологічних особливостей до клінічних переваг

Однією із ключових мішеней у терапії артеріальної гіпертензії (АГ) є ренін-ангіотензинова система (РАС). Зважаючи на роль надмірної активації РАС у патогенезі АГ, у 60-70-х рр. ХХ ст. почалася розробка препаратів, здатних пригнічувати її активність....

18.10.2019 Кардіологія Корвітин® – ​нові можливості відомого препарату крізь призму досліджень

Згідно зі статистикою ВООЗ, серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смерті в усьому світі. В Україні ситуація подібна: за даними МОЗ, 67% летальних випадків відбувається через ССЗ. Саме тому лікарі, фармакологи, вчені продовжують пошук оптимальних шляхів лікування даної групи хвороб, ведуть активну роботу над новими препаратами, а також вивчають можливості лікарських засобів, що вже застосовуються у клінічній практиці та мають неабиякий багаж доказової бази....

18.10.2019 Кардіологія Протокол действий при острой боли в груди

Цель данного протокола – ​обеспечить своевременную, последовательную, основанную на актуальных данных помощь пациентам, которые обратились с жалобами на острую боль в груди (нетравматическую). Если предполагается сердечно-сосудистая природа боли, необходимо предпринять соответствующие действия, провести наблюдение и уход. В некоторых случаях может потребоваться госпитализация больного в отделение интенсивной терапии для предоставления неотложной помощи. Рекомендации по оказанию своевременной помощи при острой боли в груди, описанные в протоколе, адаптированы с клинических рекомендаций NICE (2018)....

18.10.2019 Кардіологія Зниження серцево-судинного ризику: як підвищити ефективність гіполіпідемічної терапії?

Якщо призначена пацієнтові доза статину не забезпечує досягнення цільового рівня холестерину (ХС) ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), рекомендована титрація дози препарату. Однак для пацієнтів високого серцево-судинного ризику ефективнішим може бути додавання до стартової дози статину езетимібу – ​гіполіпідемічного засобу, що селективно пригнічує абсорбцію ХС у кишечнику....