0 %

Препарат Жевтана (Jevtana®, кабазитаксел), призначений для лікування раку передміхурової залози, рекомендований до схвалення у Європейському Союзі

27.03.2015

Лікування цим препаратом забезпечує значущі переваги для виживаності хворих на метастатичний гормонорезистентний рак передміхурової залози у разі його застосування як терапії другої лінії в комбінації з преднізоном або преднізолоном

21 січня 2011 р., м. Париж, Франція. Компанія санофі-авентіс (EURONEXT: SAN та NYSE: SNY) повідомила про те, що Комітет з медичних продуктів, призначених для застосування у людини (Committee for Medicinal Products for Human Use – CHMP), Європейського агентства лікарських засобів (European Medicines Agency, EMA) прийняв позитивне рішення щодо рекомендування видачі препарату Жевтана (Jevtana®, кабазитаксел – 60 мг концентрат та розчинник для приготування розчину для ін’єкцій) торговельної ліцензії у Європейському Союзі для застосування препарату в комбінації з преднізоном або преднізолоном у пацієнтів з метастатичним гормонорезистентним раком передміхурової залози (мГРРПЗ), які раніше отримували лікування із застосуванням схеми терапії з доцетакселом.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

15.02.2019 Гастроентерологія Актуальні питання використання пробіотиків для корекції дисбалансу мікрофлори товстої кишки

Дисбаланс мікрофлори товстої кишки (ДМТК) – це патологічний синдром, в основі якого лежать зміни кількісного та/або якісного складу нормальної мікрофлори товстої кишки (МФТК), що стає більш інвазивною й агресивною. Ключовою ознакою ДМТК вважають різке зменшення чи повну відсутність біфідо- і лактобактерій на фоні збільшення загальної кількості мікроорганізмів (кишкової палички, ентерококів, клостридій, стафілококів, протея, синьогнійної палички та ін.). Особливе значення також має збільшення кількості грибів роду Candida та грамнегативних бактерій Clostridium difficile, які спричиняють специфічні ураження кишечника й інших органів – кандидоз і псевдомембранозний коліт....

15.02.2019 Гастроентерологія Практические аспекты обеспечения эффективной эрадикации H. pуlorі

В настоящее время остро стоит вопрос оптимизации антихеликобактерной терапии. Что же мешает успешной эрадикации Helicobacter pylorі? Чаще всего это побочные эффекты проводимого лечения, недостаточный комплайенс пациентов, а также резистентность H. pуlorі к антибиотикам. ...

15.02.2019 Гастроентерологія ГЭРБ у детей: объединенные рекомендации NASPGHAN и ESPGHAN (2018)

В 2009 г. объединенный комитет Североамериканского общества педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и нутрициологии (North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition; NASPGHAN) и Европейского общества педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и нутрициологии (European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition; ESPGHAN) представил первое руководство по медикаментозному лечению гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)....

15.02.2019 Терапія та сімейна медицина Он был солдат отважный, он был прекрасный врач…

В этой акварели о чудесном человеке, выдающемся ученом, мужественном воине, члене-корреспонденте АМН СССР Александре Грицюке я следую лишь по сведениям замечательного издания «Лікар, на­уковець, педагог» под редакцией одного из его учеников – члена-корреспондента НАМН Украины Василия Нетяженко....