0 %

Вивчення радіаційноасоційованих онкогематологічних захворювань

20.04.2014

Майже три десятиліття триває міжнародне співробітництво у визначенні віддалених наслідків аварії на ЧАЕС стосовно ризику виникнення різних форм злоякісних пухлин і онкогематологічних захворювань в умовах проживання на радіаційно забруднених територіях.

Полная версия статьи в формате .pdf

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

Рибоциклиб в терапии распространенного HR-позитивного/HER2-негативного рака молочной железы 21.10.2017 Онкологія та гематологія Рибоциклиб в терапии распространенного HR-позитивного/HER2-негативного рака молочной железы

Ингибиторы циклинзависимых киназ 4 и 6 (CDK4/6) являются перспективной группой препаратов для лечения гормон-рецептор-позитивного (HR+) рака молочной железы (РМЖ) и, согласно данным исследований, замедляют развитие резистентности к эндокринной терапии при распространенной форме заболевания....

21.10.2017 Онкологія та гематологія Роль общественных организаций в профилактике и ранней диагностике рака молочной железы

Представления об этиологии и методах терапии пациенток с раком молочной железы (РМЖ) меняются, но одна истина остается неизменной: чем раньше диагностирована опухоль, тем лечение этого заболевания эффективнее, финансово дешевле и легче переносится. При раннем выявлении опухоли шансы пациенток на долгую жизнь и высокое ее качество очень велики, достигая 90% в странах Западной Европы....

21.10.2017 Онкологія та гематологія Метастатичний рак грудної залози під час вагітності

Частота раку грудної залози (РГЗ) під час вагітності становить 1 на 3000. У Румунії РГЗ є найчастішим злоякісним новоутворенням у жінок. За даними ВООЗ, смертність від РГЗ складає 14,78 на 100000 жінок на рік. Вік, в якому народжують жінки, постійно збільшується, тож РГЗ під час вагітності сьогодні зустрічається частіше, ніж 20 років тому. ...