0 %

Інвазивні клітини пухлин голови та шиї дають змогу передбачити поширення пухлинного процесу

21.12.2017

Згідно з даними дослідження, проведеного під керівництвом фахівців з лікарні загального профілю (штат Массачусетс, США), Массачусетського технологічного інституту і Гарвардського університету, клітини пухлин голови і шиї, що зазнають часткового епітеліально-мезенхімального переходу, більш схильні до інвазії та поширення на інші ділянки тіла.

Дослідники створили перший атлас раку голови та шиї, що описує різні види клітин (злоякісні та незлоякісні) у тканині первинних пухлин голови й шиї та їх метастазів. Висновки дають важливу інформацію про метастазування онкологічних захворювань голови та шиї і можуть бути корисними при лікуванні інших поширених онкологічних захворювань.

Використовуючи одноклітинне секвенування РНК, дослідники проаналізували більше 6000 окремих клітин з тканини плоскоклітинної карциноми – найбільш поширеної пухлини голови та шиї. За результатами проведеного аналізу дослідницька група створила атлас усіх можливих клітин, наявних при онкологічних захворюваннях голови та шиї. Вони також охарактеризували унікальний структурний перехід, що включає злоякісні та здорові клітини в їх мікрооточенні і дозволяє пухлині поширюватися.

Частковий епітеліально-мезенхімальний перехід – це процес, при якому зазвичай статичні клітини набувають властивостей мезенхімальних і стають мобільними. Отримані висновки вказують на те, що пухлини голови та шиї тимчасово «запозичують» цей процес, властивий нормальному ембріональному розвитку. Це сприяє інвазії в сусідні тканини та поширенню в інші ділянки тіла. Ці висновки також є застосовними для аналогічних онкологічних захворювань, таких як рак молочної залози, передміхурової залози та легені.

Пухлини голови та шиї є поширеним захворюванням у всьому світі й посідають 6-те місце серед провідних причин захворюваності та смерті, пов’язаних з онкологією. Хоча ці пухлини часто формуються на язику, щоці або горлі, що робить їх доступними для оперування, вони можуть поширюватися далі через лімфатичні вузли. А метастазування погіршує прогноз для пацієнтів.

Повсякчас для хірургів складну проблему становить виявлення метастазів і визначення об’єму оперативного втручання з приводу видалення лімфатичних вузлів у шиї. Розуміння процесу епітеліально-мезенхімального переходу допоможе уникнути непотрібної операції, яка несе ризик пошкодження нервів голови та шиї, а також спланувати хіміо- та променеву терапію.

Завдяки можливості визначити пацієнтів, в яких найімовірніше відбудеться метастазування в лімфатичні вузли, можна буде обрати найбільш ефективну стратегію лікування. Розуміння цих процесів також може привести до розробки нових методів лікування, спрямованих саме на процес епітеліально-мезенхімального переходу, і дасть змогу запобігти метастазуванню. Усе це відкриває абсолютно нові горизонти в дослідженні й лікуванні пухлин голови та шиї.

 

Puram S.V. et al. Single-Cell Transcriptomic Analysis of Primary and Metastatic Tumor Ecosystems in Head and Neck Cancer. Cell, 2017.

Переклала з англ. Катерина Марушко

Тематичний номер «Онкологія» № 5 (51), грудень 2017 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

18.07.2018 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Сунитиниб в онкоурологии: аспекты использования в реальной клинической практике

Сунитиниб является стандартом лечения метастатического рака почки (РП) на протяжении 11 лет. Препарат назначают в первой линии терапии, когда пациент не получал ранее медикаментозное лечение по поводу метастатической болезни. Некоторым пациентам сунитиниб назначают в случае прогрессирования на предшествующей иммунотерапии. Несмотря на достаточно большой опыт применения этого препарата, он по-прежнему остается интересным объектом изучения для ученых и исследователей, благодаря чему расширяются показания к применению сунитиниба и модифицируются режимы терапии....

18.07.2018 Онкологія та гематологія Прихована загроза – тромбоцитопенія, індукована хіміотерапією

Проблему тромбоцитопенії в онкології зазвичай пов’язують з онкогематологічними захворюваннями, при яких безпосередньо уражається кістковий мозок. Проте синдром тромбоцитопенії може виникати і у хворих із солідними (негемопоетичними) пухлинами на тлі хіміотерапії....

05.06.2018 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Метастатичний нирковоклітинний рак: особливості другої лінії терапії

Одне з засідань ювілейної науково-практичної конференції «Від урології до онкоурології: досягнення та перспективи», що відбулася 19-20 квітня у м. Києві, було присвячене проблемним питанням нирковоклітинного раку (НКР). Метастатичний НКР (мНКР) характеризується поганим прогнозом, резистентність розвивається майже в усіх пацієнтів, яким призначається лікування інгібіторами тирозинкінази VEGFR, тому важливим є пошук найбільш ефективних опцій як першої, так і другої лінії терапії. Особливостям другої лінії терапії мНКР, останнім дослідженням, а також перспективним напрямам лікування пацієнтів з мНКР була присвячена доповідь кандидата медичних наук Олександра Едуардовича Стаховського (Національний інститут раку, м. Київ). ...

05.06.2018 Онкологія та гематологія Урологія та андрологія Від урології до онкоурології: досягнення та перспективи

19-20 квітня 2018 року у м. Києві відбулась Х ювілейна науково-практична конференція «Від урології до онкоурології: досягнення та перспективи». Цей захід протягом багатьох років є унікальною платформою для популяризації інноваційних ідей, узагальнення наукових досягнень та обміну досвідом між провідними фахівцями в області урології та нефрології з різних регіонів України та їх зарубіжними колегами. ...