0 %

Інвазивні клітини пухлин голови та шиї дають змогу передбачити поширення пухлинного процесу

21.12.2017

Згідно з даними дослідження, проведеного під керівництвом фахівців з лікарні загального профілю (штат Массачусетс, США), Массачусетського технологічного інституту і Гарвардського університету, клітини пухлин голови і шиї, що зазнають часткового епітеліально-мезенхімального переходу, більш схильні до інвазії та поширення на інші ділянки тіла.

Дослідники створили перший атлас раку голови та шиї, що описує різні види клітин (злоякісні та незлоякісні) у тканині первинних пухлин голови й шиї та їх метастазів. Висновки дають важливу інформацію про метастазування онкологічних захворювань голови та шиї і можуть бути корисними при лікуванні інших поширених онкологічних захворювань.

Використовуючи одноклітинне секвенування РНК, дослідники проаналізували більше 6000 окремих клітин з тканини плоскоклітинної карциноми – найбільш поширеної пухлини голови та шиї. За результатами проведеного аналізу дослідницька група створила атлас усіх можливих клітин, наявних при онкологічних захворюваннях голови та шиї. Вони також охарактеризували унікальний структурний перехід, що включає злоякісні та здорові клітини в їх мікрооточенні і дозволяє пухлині поширюватися.

Частковий епітеліально-мезенхімальний перехід – це процес, при якому зазвичай статичні клітини набувають властивостей мезенхімальних і стають мобільними. Отримані висновки вказують на те, що пухлини голови та шиї тимчасово «запозичують» цей процес, властивий нормальному ембріональному розвитку. Це сприяє інвазії в сусідні тканини та поширенню в інші ділянки тіла. Ці висновки також є застосовними для аналогічних онкологічних захворювань, таких як рак молочної залози, передміхурової залози та легені.

Пухлини голови та шиї є поширеним захворюванням у всьому світі й посідають 6-те місце серед провідних причин захворюваності та смерті, пов’язаних з онкологією. Хоча ці пухлини часто формуються на язику, щоці або горлі, що робить їх доступними для оперування, вони можуть поширюватися далі через лімфатичні вузли. А метастазування погіршує прогноз для пацієнтів.

Повсякчас для хірургів складну проблему становить виявлення метастазів і визначення об’єму оперативного втручання з приводу видалення лімфатичних вузлів у шиї. Розуміння процесу епітеліально-мезенхімального переходу допоможе уникнути непотрібної операції, яка несе ризик пошкодження нервів голови та шиї, а також спланувати хіміо- та променеву терапію.

Завдяки можливості визначити пацієнтів, в яких найімовірніше відбудеться метастазування в лімфатичні вузли, можна буде обрати найбільш ефективну стратегію лікування. Розуміння цих процесів також може привести до розробки нових методів лікування, спрямованих саме на процес епітеліально-мезенхімального переходу, і дасть змогу запобігти метастазуванню. Усе це відкриває абсолютно нові горизонти в дослідженні й лікуванні пухлин голови та шиї.

 

Puram S.V. et al. Single-Cell Transcriptomic Analysis of Primary and Metastatic Tumor Ecosystems in Head and Neck Cancer. Cell, 2017.

Переклала з англ. Катерина Марушко

Тематичний номер «Онкологія» № 5 (51), грудень 2017 р.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Онкологія та гематологія

05.09.2018 Онкологія та гематологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Фокус на актуальну проблему – онкохірургія гепатопанкреатобіліарної зони

За ініціативи Національного інституту раку (НІР) щороку проводиться конференція, присвячена хірургічному лікуванню пухлин шлунково-кишкового тракту. Цього року вирішено виокремити тематику гепатопанкреатобіліарної хірургії, що продиктовано великою зацікавленістю спеціалістів цією проблемою. Захід об’єднав провідних науковців і лікарів-практиків у галузі онкології та хірургії з України, США, Італії, Німеччини та Швеції....

05.09.2018 Акушерство/гінекологія Онкологія та гематологія Диагностика и лечение больных раком яичника

Согласно статистическим данным, в 2012 году в мире зарегистрировано 238 719 новых случаев рака яичника (РЯ) и 151 917 (63,6%) случаев смерти от данной патологии. По прогнозам, в 2020 году во всем мире будет зарегистрировано до 190 000 новых случаев РЯ. В Украине, согласно данным Канцер-реестра, в 2015 году выявлено 3477 новых случаев РЯ и 1862 (53,5%) случаев смерти от РЯ. Выделяют эпителиальные и неэпителиальные типы РЯ. Эпителиальные опухоли составляют более 90% всех случаев РЯ. ...

05.09.2018 Онкологія та гематологія Тромбоцитопенія: перспективи діагностики та лікування

У рамках VIII науково-практичної конференції «Перспективи діагностики та лікування гематологічних захворювань» особливу увагу привернуло секційне засідання, присвячене проблемним питанням тромбоцитопенії. На засіданні були розглянуті різні аспекти тромбоцитопенії, а також наявні терапевтичні можливості, серед яких особливе місце займає рекомбінантний людський тромбопоетин (рлТПО). ...

05.09.2018 Онкологія та гематологія Фундаментальні засади біотерапії злоякісних новоутворень

21-22 травня в м. Києві відбувся міжнародний науковий симпозіум «Фундаментальні засади біотерапії злоякісних новоутворень», організований Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології (ІЕПОР) ім. Р.Є. Кавецького Національної академії наук України (НАНУ). Симпозіум був присвячений фундаментальним дослідженням, прикладним аспектам, сучасному і майбутньому використанню протипухлинних вакцин. Він проводився у рамках проекту TWINNING VACTRAIN (використання протипухлинних вакцин на базі ДНК), який отримав підтримку з програми досліджень та інновацій Європейського Союзу «Горизонт-2020». ...