Головна Медична газета Медична газета "Здоров’я України" Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 5 (450), березень 2019 р.

Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 5 (450), березень 2019 р.

Зачекайте, поки завантажується фліпбук. Щоб отримати додаткову інформацію, поширені запитання та проблеми, зверніться до документації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

50-52
Практическое руководство NICE. Запоры у детей и подростков: диагностика и лечение

Проблеме лечения запоров у детей посвящено множество руководств и рекомендаций. Такое пристальное внимание к этой проблеме обусловлено не только высокой...

АЛЕРГОЛОГІЯ

27
Застосування назального спрея Форінекс у лікуванні хворих із поліпозним риносинуситом

Поліпозний риносинусит – це хронічне захворювання слизової оболонки порожнини носа і навколоносових пазух (ННП), яке характеризується утворенням поліпів, що складаються...

34-35
Питання алергології та пульмонології: практичні рекомендації для сімейних лікарів

26 лютого в Харкові відбулася науково-практична конференція «Актуальні питання алергології та пульмонології в практиці сімейного лікаря», під час якої для...

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

31-33
Карбапенеми і карбапенем-резистентна інфекція: що після карбапенемів?

Карбапенеми відіграють надзвичайно важливу роль у сучасному арсеналі антибіотиків. Із багатьох сотень різних бета-лактамів карбапенеми мають найширший спектр активності та ...

38
Антибиотики при респираторных инфекциях: отказ от внутривенного и внутримышечного введения в пользу перорального

Даже в наше время как среди пациентов, так и среди врачей бытует мнение о превосходстве внутривенного (ВВ) пути введения антибиотика...

ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

10-11
Метформін: фармакогенетика, вплив на кишкову мікробіоту та імунітет

В усіх сучасних алгоритмах з лікування цукрового діабету (ЦД) 2 типу препаратом першої лінії є метформін: за відсутності протипоказань він...

24-25
Глікований гемоглобін, маса тіла й артеріальний тиск у пацієнтів із ЦД 2 типу при лікуванні дапагліфлозином в умовах первинної медичної допомоги: ретроспективне дослідження

Дапагліфлозин – ​селективний інгібітор натрієзалежного котранспортера глюкози 2 типу – ​знижує реабсорбцію глюкози в нирках, викликаючи глюкозурію, покращує контроль рівня...

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

15
Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії: фокус на фіксовані комбінації

Відповідно до оновлених рекомендацій Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства гіпертензії (ЄТК/ЄТГ, 2018), найефективніша стратегія, заснована на доказах і спрямована...

18-19
Нейрогуморальна корекція в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю

Застосування еплеренону та небівололу при ХСН є патогенетично обґрунтованим і має достовірну доказову базу щодо зменшення ризику смертності, серцево-судинних ускладнень...

66
Периндоприл у лікуванні артеріальної гіпертензії та вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань

Завдяки блокаді ключового ферменту ренін-ангіотензинової системи (РАС) інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ) є препаратами вибору в лікуванні не лише артеріальної гіпертензії...

МЕНЕДЖМЕНТ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

14
Діагностика та лікування стабільної ішемічної хвороби серця в практиці сімейного лікаря

Серед серцево-судинних захворювань, пов’язаних з атеросклерозом, хронічна ішемічна хвороба серця (ІХС), зокрема стенокардія, є найбільш поширеною формою. ІХС – ​це ...

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

3
Роль противовоспалительных и обезболивающих препаратов в хирургическом лечении полости рта

В рамках I Украинского стоматологического конгресса с международным участием «Интегрированная медицина и стоматология», который состоялся 8-9 февраля в Киеве, особое...

12
Старіння і пов’язані з віком хвороби:  чи можна додати життя рокам?

Завдяки покращенню гігієни, прихильності до більш здорового способу життя, вдосконаленню медичної допомоги й зменшенню дитячої смертності очікувана тривалість життя сучасної...

16-17
Стратегия «снижения вреда»: новый терапевтический подход в лечении никотинизма. Отношение врачей

Являясь сильным и независимым фактором риска целого ряда социально значимых заболеваний, табакокурение остается актуальной проблемой здравоохранения во всем мире. Несмотря...

41
Перспективы применения α-липоевой кислоты в качестве патогенетического лечения нейропатической боли при диабетической нейропатии

Развитие диабетической нейропатии (ДН) является тяжелым и наиболее распространенным осложнением сахарного диабета.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

5
Терапия синуситов у взрослых: применение фитониринговых препаратов

Школа целесообразного использования антибиотиков (АБ), состоявшаяся 26 сентября 2018 г. в Полтаве, включала доклады многих отечественных ученых и клиницистов, посвященные...

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

28-29
Туберкульоз – одна з десяти основних причин смерті населення світу

Федір Достоєвський, Томас Манн, Оноре де Бальзак, Антон Чехов, Еріх Марія Ремарк і чимало інших класиків світової літератури описували симптоми...

37
Аэрофиллин – бронходилататор нового поколения с улучшенным профилем безопасности

26 февраля в г. Харьков прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы аллергологии и пульмонологии в практике семейного врача». Доклады отображали современные...

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

20-21
Залізодефіцитна анемія в практиці сімейного лікаря: актуальні питання та шляхи їх вирішення

Залізодефіцитна анемія (ЗДА), незважаючи на всебічне вивчення, наявність ефективних стандартів лікування та профілактики, залишається однією з поширених проблем. Будучи первинною...

ВИДАТНІ ПОСТАТІ

40
Видный украинский ученый-офтальмолог с французскими корнями

Семь патентов, четыре учебника, терминологические словари, девять монографий – вот только частичка визитной карточки универсала хирургической офтальмологии и офтальмотерапии, заслуженного...