Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 5 (450), березень 2019 р.

Скачати PDF

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

42-43 Здорове харчування та дієтотерапія: медичний аспект
Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, завідувач кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Н.В. Харченко
45-46 Визначення, патогенез та ведення диспепсії: що нового?
С. М. Ткач, д.м.н., професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
49 На прийомі в сімейного лікаря – пацієнт із хронічним запором: якою має бути стартова терапія?
53 Ведение пациентов с функциональной тошнотой и отрыжкой
Президент Ассоциации диетологов Украины, кандидат медицинских наук О.В. Швец
По итогам научно-практической конференции, 8 ноября 2018 года, г. Полтава
54-56 Роль пробіотиків у лікуванні функціональних порушень шлунково-кишкового тракту
Генеральний секретар Європейського товариства дитячих гастроентерологів, гепатологів та нутриціологів (ESPGHAN), співголова Робочої групи ESPGHAN з питань про- і пребіотиків, голова педіатричного відділу медичного університету м. Варшави (Польща), професор H. Sjazewska, член правління Української гастроентерологічної асоціації, представник України у Європейському товаристві коліту та хвороби Крона, член Американської гастроентерологічної асоціації, член Товариства терапевтів України, доктор медичних наук, професор А.Е. Дорофєєв
За підсумками науково-практичної конференції, 20-21 лютого, м. Київ
58-59 Інфекція Helicobacter pylori: сучасні уявлення, проблеми та рішення
60 Современные стандарты оптимизации антихеликобактерной терапии
Директор ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины» (г. Днепр), доктор медицинских наук, профессор Ю.М. Степанов
По итогам научно-практической конференции, 4 декабря 2018 года, г. Днепр

АЛЕРГОЛОГІЯ

27 Застосування назального спрея Форінекс у лікуванні хворих із поліпозним риносинуситом
В.В. Березнюк, д.м.н., професор, О.А. Чорнокур, к.м.н., О.М. Господ, кафедра оториноларингології ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
34-35 Питання алергології та пульмонології: практичні рекомендації для сімейних лікарів
Т.М. Орабіна, Г.М. Сіроштан, М.М. Кочуєва, О.О. Крахмалова, Т.В. Бездітко, О.О. Наумова, І.В. Гогунська, С.Б. Безшапочний, Г.І. Кочуєв, Г.В. Бекетова, Е.М. Ходош, Т.О. Крючко, С.В. Зайков, А.В. Рогожин

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

31-33 Карбапенеми і карбапенем-резистентна інфекція: що після карбапенемів?
В.В. Ващук, к.м.н., В.П. Андрющенко, д.м.н., професор, Т.П. Кирик, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Т.В. Хомченко, Львівська обласна лікарня позалегеневого туберкульозу
38 Антибиотики при респираторных инфекциях: отказ от внутривенного и внутримышечного введения в пользу перорального

КАРДІОЛОГІЯ, РЕВМАТОЛОГІЯ

15 Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії: фокус на фіксовані комбінації
18-19 Нейрогуморальна корекція в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю
Завідувач кафедри пропедев­тики внутрішньої медицини ДЗ «Дніпро­­петровська медична академія МОЗ України», доктор медичних наук, професор Т.В. Колесник
66 Периндоприл у лікуванні артеріальної гіпертензії та вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань

МЕНЕДЖМЕНТ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

14 Діагностика та лікування стабільної ішемічної хвороби серця в практиці сімейного лікаря
О.М. Корж, д.м.н., професор, Харківська медична академія післядипломної освіти

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

3 Роль противовоспалительных и обезболивающих препаратов в хирургическом лечении полости рта
Член координационного совета Ассоциации стоматологов Украины, вице-президент Ассоциации стоматологов-ортопедов и зубных техников Украины, профессор кафедры ортопедической стоматологии Института стоматологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика (г. Киев), доктор медицинских наук П.В. Леоненко
12 Старіння і пов’язані з віком хвороби:  чи можна додати життя рокам?
16-17 Стратегия «снижения вреда»: новый терапевтический подход в лечении никотинизма. Отношение врачей
Е. А. Кваша, д.м.н., О. В. Срибная, к.м.н., И. П. Смирнова, д.м.н., профессор, ГУ «ННЦ «Институт кардиологии им. Н. Д. Стражеско» НАМН Украины», г. Киев
41 Перспективы применения α-липоевой кислоты в качестве патогенетического лечения нейропатической боли при диабетической нейропатии

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

5 Терапия синуситов у взрослых: применение фитониринговых препаратов
Заведующий кафедрой терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук, профессор И.Г. Березняков
По итогам научно-практической конференции, 26 сентября 2018 года, г. Полтава

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

28-29 Туберкульоз – одна з десяти основних причин смерті населення світу
Професор кафедри фтизіатрії і пульмонології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук С.В. Зайков, асистент кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти, кандидат медичних наук А.В. Рогожин
До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом
37 Аэрофиллин – бронходилататор нового поколения с улучшенным профилем безопасности
Кандидат медицинских наук Г.И. Кочуев (кафедра общей прак­тики – семейной медицины Харьковской медицинской академии последипломного образования)

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

20-21 Залізодефіцитна анемія в практиці сімейного лікаря: актуальні питання та шляхи їх вирішення
Завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук, професор Л.Ф. Матюха