Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя» № 21 (514), 2021 р.

Скачати PDF

ГЕПАТОЛОГІЯ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

46 Можливості лікування гострої неінвазивної діареї: одночасна регідратація та профілактика антибіотик-асоційованої діареї
Т.Л. Можина, к.м.н., Центр здорового серця доктора Крахмалової, м. Харків
48-49 Поєднання цинку та пробіотиків – оптимальна терапія різних видів діареї
І.І. Князькова, д.м.н., професор, завідувачка кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету
53-54 Гепа-Мерц при хворобах печінки і печінковій енцефалопатії
55 Трансплантація фекальної мікробіоти: ефективність процедури в пацієнтів із метаболічно-асоційованими захворюваннями
57 Еліміналь гель: нова парадигма дезінтоксикаційної терапії при зниженні маси тіла
О.М. Радченко, д.м.н., професор, завідувачка кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
64-65 Ураження шлунково-кишкового тракту в разі прийому НПЗП: оптимізація профілактики та лікування
69 Чи можлива модифікація прогнозу в пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки?
70-71 Маршрутизація пацієнтів із COVID-19 та проявами з боку шлунково‑кишкового тракту
73 Екзокринна недостатність підшлункової залози при цукровому діабеті
74-75 Пантопразол як ІПП вибору з точки зору фармакоекономіки та персоналізованої медицини
76 Гостра інфекційна діарея: ведення пацієнтів в умовах загальної практики

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

50-51 Коморбідність у клініці внутрішньої медицини

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

6 Гострий риносинусит із позиції EPOS 2020
С.М. Пухлік, д.м.н., професор, завідувач кафедри оториноларингології Одеського національного медичного університету