Тематичний номер «Гастроентерологія, гепатологія, колопроктологія» № 3 (37) вересень 2015 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

50-51 стр. Особенности диагностики и лечения колоректального рака во время беременности
Д.Л. Табидзе, В.В. Панов, В.Я. Саидов и др.
Рак и беременность – одна из наиболее сложных и противоречивых проблем в онкологии. Это касается как клинического проявления злокачественной опухоли на фоне беременности, так и беременности у больной, ранее перенесшей лечение по поводу опухоли. В обоих случаях теснейшим образом переплетаются медицинские, социальные и этические проблемы.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

30-31 стр. Новые и обновленные рекомендации профильных ассоциаций по проблемам гастроэнтерологии, гепатологии и смежных специальностей (І полугодие 2015 г.)
47-48 стр. Диагностика непереносимости глютена без целиакии: критерии экспертов Салерно
C. Catassi, L. Elli, B. Bonaz и др.
Непереносимость глютена без целиакии (НГБЦ) – малоизученный синдром, который характеризуется кишечными и внекишечными расстройствами, связанными с употреблением в пищу продуктов, содержащих пшеничный белок глютен, при отсутствии типичной целиакии или аллергии на пшеницу.
49 стр. Комментарий эксперта
Е.Ю. Губская
Диагноз НГБЦ пока в Украине не признан и выставляется единичными врачами гастроэнтерологами, работающими с проблемой глютензависимых заболеваний.

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

3,6 стр. Переваги довготривалої терапії синдрому подразненого кишечнику
С. Евангеліста
Результати клінічних досліджень СПК із застосуванням різних методів лікування, що призначаються з урахуванням індивідуальних потреб пацієнта, демонструють необхідність циклічного лікування для протидії природному перебігу захворювання.
7 стр. Последипломная подготовка врача-гастроэнтеролога в Украине: современные
Н.В. Харченко
В этот непростой для страны и здравоохранения период актуальной задачей является переход на новые квалификационные характеристики врачебных специальностей, которые приблизят стандарты оказания помощи к европейскому уровню.
9 стр. До 50-річчя кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
11 стр. Академія здорового харчування та нутріофармакології – шлях до підвищення теоретичних знань та практичних навичок лікарів різних спеціальностей з питань профілактики та лікування захворювань людини
12-13 стр. VIII Украинская гастроэнтерологическая неделя: в поисках новых решений для современной практики
24-25 сентября в г. Днепропетровске состоялась VIII Украинская гастроэнтерологическая неделя, которую традиционно проводят Украинская гастроэнтерологическая ассоциация и Институт гастроэнтерологии НАМН Украины. Предлагаем читателям ознакомиться с некоторыми материалами конференции
14-15 стр. Оптимизация эрадикационной терапии
А.С. Свинцицкий, Г.А. Соловьева, Е.Н. Ревенок и др.
Представлены результаты сравнительного исследования эффективности стандартной тройной антихеликобактерной терапии и стандартной тройной терапии с добавлением препарата висмута.
17 стр. Панкреатит и гастродуоденальные язвы: двусторонняя патогенетическая связь и роль антисекреторной терапии
Н.Б. Губергриц
21 стр. Современный алгоритм диагностики и лечения ГЭРБ с позиций канцеропревенции
В.В. Чернявский
23-24 стр. Декслансопразол с модифицированным высвобождением в лечении ГЭРБ и эрозивного эзофагита
E.T. Wittbrodt, C. Baum, D.A. Peura
25 стр. Антихеликобактерная терапия: современные проблемы и тенденции
Г.Д. Фадеенко
В ближайшее время не предвидится появления принципиально новых антибиотиков, поэтому актуален поиск способов повышения эффективности стандартных схем антихеликобактерной терапии.
32-33 стр. Энтероспазмил в лечении сочетанных функциональных нарушений желудка и кишечника
А.Э. Дорофеев, Н.Н. Руденко, Т.Е. Куглер
33-34 стр. Сонографічні та ендоскопічні ресурси в діагностиці хвороб органів травлення в Україні
Ю.М. Степанов, І.Ю. Скирда
Недостатня взаємодія спеціалістів діагностичного профілю та клініцистів, відсутність координації їх дій та обумовлене цим нераціональне, економічно необґрунтоване використання діагностичної апаратури призводять до подовження термінів обстеження пацієнтів, подорожчання досліджень та діагностичних помилок.
43 стр. Дисфункция сфинктера Одди как причина абдоминальной боли: терапия или инвазивное лечение?

ПАНКРЕАТОЛОГІЯ

44-46 стр. Хронічний біліарний панкреатит: етіологічні аспекти, патогенетичні механізми
Л.С. Бабінець, К.Ю. Кицай
До числа найбільш поширених причин розвитку хронічного панкреатиту належать ураження печінки і жовчовивідних шляхів. Ведення таких хворих потребує урахування багатофакторних патогенетичних механізмів, наявних коморбідних станів, а реабілітація їх часто буває довготривалою і не завжди ефективною.

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

52 стр. Использование количественного определения HBsAg для мониторинга естественного течения хронической HBV-инфекции
И.А. Зайцев
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) был открыт около 50 лет назад и по-прежнему является наиболее надежным маркером инфекции, вызванной вирусом гепатита В.