Тематичний номер «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія» № 3 (49), жовтень 2018 р.

Скачати PDF

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

41-43 Сучасні досягнення у лікуванні пухлин шлунково-кишкового тракту
Науковий співробітник Національного інституту раку, кандидат медичних наук Павло Сергійович Крахмальов, завідувач відділення малоінвазивної хірургії, ендоскопії та інтервенційної радіології Національного інституту раку, доктор медичних наук Андрій Володимирович Лукашенко, завідувач відділення пухлин стравоходу та шлунка Національного інституту раку, ­кандидат медичних наук Юрій Миколайович Кондрацький, директор Національного інституту раку, доктор медичних наук Олена Олександрівна Колесник, професор Tekkis Paris, Королівська клініка Марсден (м. Лондон, Велика Британія), професор Nader K. Francis, Шпиталь Yeovil (м. Лондон, Велика Британія), професор Andreas Shamiyeh (м. Відень, Австрія), Леонід Семенович Білянський, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри хірургії № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
53 Лактімак форте: надійна профілактика дисбіозу у хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції
О.К. Дуда, д. мед. н., професор, Л.П. Коцюбайло, к. мед. н., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

3 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и пищевод Барретта: как улучшить терапию?
Заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 Харьковского национального медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Олег Яковлевич Бабак
6-7 Здоровое питание в контексте современной диетологии
Ччлен-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, заведующая кафедрой гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии Национальной медицинской академии последипломного образования (НМАПО) им. П.Л. Шупика, доктор медицинских наук, профессор Наталия Вячеславовна Харченко
9 Тривале застосування інгібіторів протонної помпи: ефективність та можливі ризики
Член пре­зидії Української гастроентерологічної асоціації та президент Асоціації дієтологів України, кандидат медичних наук Олег Віталійович Швець
10-11 Трансплантация фекальной микробиоты: европейские клинические рекомендации и первый украинский опыт
С.М. Ткач, д. мед. н., профессор, Ю.Г. Кузенко, д. мед. н., Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев; К.Ю. Дубров, ГУ «Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
12-14 Розлади здоров’я, асоційовані з синдромом подразненого кишечнику: аналіз реєстру даних первинної ланки надання медичної допомоги
E. Clevers, B. Vaes, S. Henrard, G. Goderis, J. Tack, H. Tornblom, M. Simren, L. van Oudenhove
16-17 Рекомендации по питанию для пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника
О.В. Швец, к. мед. н., член президиума Украинской гастроэнтерологической ассоциации, президент Ассоциации диетологов Украины
19-20 Кишковий мікробіом: склад, функції та терапевтичні можливості його відновлення
О.Я. Бабак, д. мед. н., професор, Харківський національний медичний університет
22-23 Нові досягнення у вивченні інфекції Helicobacter pylori: від фундаментальних наукових досліджень до клінічної практики
М.Б. Щербиніна, д. мед. н., професор, В.М. Гладун, к. мед. н., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
25-27 Современные тенденции в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
Dalbir S. Sandhu, Ronnie Fass, Центр лечения заболеваний пищевода и нарушений глотания, Медицинский центр MetroHealth и Университет Кейс Вестерн Резерв, г. Кливленд, штат Огайо, США
28-29 Практическая гастроэнтерология сегодня: тренды и перспективы
Директор ГУ «Институт гастро­энтерологии НАМН Украины», доктор медицинских наук, профессор Юрий Миронович Степанов, профессор Дан Думитраску (г. Клуж-Напока, Румыния), профессор Бруно Винчензи (г. Рим, Италия), профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней Ужгородского национального университета, доктор медицинских наук Елизавета Степановна Сирчак, член президиума Украинской гастро­энтерологической ассоциации, президент Ассоциации диетологов Украины, кандидат медицинских наук Олег Витальевич Швец,
39-40 Метаанализ эффективности и безопасности пантопразола в лечении и облегчении симптомов у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью – ​PAN-STAR
Анджей Дабровски, кафедра гастроэнтерологии и внутренней медицины, Медицинский университет г. Белосток, Польша; Борут Стабуч, кафедра гастроэнтерологии, факультет внутренней медицины, Медицинский центр Университета г. Любляна, Словения; Леонид Лазебник, кафедра поликлинической терапии, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, РФ
46-47 Біліарний сладж та жовчнокам’яна хвороба: актуальні науково-практичні аспекти
Доцент кафедри внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Володимир ­Володимирович Чернявський
50-51 Новейшие технологии в теоретической и клинической гастроэнтерологии
Ю.М. Степанов, А.Е. Абатуров, И.Н. Скрыпник и др.

ГЕПАТОЛОГІЯ

30-32 Эффективность глицирризина в лечении заболеваний печени
И.А. Зайцев, д. мед. н., профессор, О.Е. Зайцева, Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
33-37 Новости мировой гепатологии-2018
Н. В. Харченко, член-корреспондент НАМН Украины, д.  мед.  н., профессор, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П. Л. Шупика, г. Киев; И. Н. Скрыпник, д.  мед.  н., профессор, ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава; Т. Д. Звягинцева, д. мед. н., профессор, Харьковская медицинская академия последипломного образования
44-45 Вирусные гепатиты: что нового?
И.Э. Кушнир, к. мед. н., В.М. Чернова, к. мед. н., Е.Г. Куринная, К.А. Сытник, ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины», Н.И. Черелюк, Харьковский национальный медицинский университет
48-49 Гепатопротектори: вплив на мітохондріальний оксидативний стрес
М.В. Хайтович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

КОЛОПРОКТОЛОГІЯ

15 Роль противовоспалительной терапии при заболеваниях кишечника
Доктор медицинских наук, профессор Андрей Эдуардович Дорофеев, директор ГУ «Институт гастро­энте­рологии НАМН Украи­ны», ­доктор ­медицинских наук, ­про­фессор Юрий Миронович Степанов
56-57 Проблеми та перспективи хірургічного лікування захворювань шлунково-кишкового тракту
Член-кореспондент Національної академії медичних наук України, ­директор ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України», завідувач кафедри хірургії № 1 Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Валерій Володимирович Бойко, асистент кафедри факультетської хірургії Запорізького державного медичного університету, кандидат медичних наук Андрій Іванович Белай, головний науковий співробітник відділу хірургії шлунково-­кишкового тракту ДУ «Національний інститут хірургії та транспланто­логії імені О.О. Шалімова» НАМН України, доктор медичних наук Олександр Степанович Тивончук, професор ­кафедри хірургії № 1 Національ­ного медичного університету імені О.О. Бого­­мольця, доктор медичних наук Микола Дмитрович Кучер, завідувач кафедри хірургії та проктології Запорізької медичної академії післядипломної освіти, доктор ме­дичних наук, професор Микола Миколайович Милиця, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, доктор медичних наук Сергій Іванович Саволюк

ДІЄТОЛОГІЯ

54-55 Правильне харчування та стан кишкового мікробіому як критично важливі фактори збереження здоров’я людини
Завідувач кафедри загальної хірургії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Олександр Юлійович Іоффе, член пре­зидії Україн­сь­­кої гастроентерологічної асоціації та президент Асоціації дієтологів України, кандидат медичних наук Олег Віталійович Швець, головний науковий співробітник Українсь­кого науково-практичного центру ендокринної хірургії МОЗ України, доктор медичних наук, професор Сергій Михайлович Ткач, завідувач кафедри терапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор Наталія Іванівна Швець, завідувач кафедри гастроентерології Харківської медичної академії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор Тетяна Дмитрівна Звягінцева