Тематичний номер «Неврологія, Психіатрія, Психотерапія» № 4 (43), грудень 2017 р.

Скачати PDF

НЕВРОЛОГІЯ

3 К вопросу о балансе эффективности и безопасности при выборе топирамата в качестве основного или дополнительного средства терапии эпилепсии
И.А. Марценковский
8 Сучасні досягнення та перспективи в лікуванні інсульту
М.Є. Поліщук, Т.С. Міщенко, Ю.В. Фломін та ін.
10-11 Академия инсульта: новые ступени в усовершенствовании ведения трудных пациентов
Л.А. Дзяк, Н.В. Бездетко
13-14 Окрелізумаб проти плацебо при первинно-прогресуючому розсіяному склерозі
К. Монблан, С.Л. Хаузер, Л. Каппос
14-15 Окрелізумаб проти інтерферону-β1а при рецидивуючому розсіяному склерозі
С.Л. Хаузер, А. Бар-Ор, Г. Комі
16-17 Захворювання екстрапірамідної системи: нові сходинки в діагностиці та лікуванні
18 Когнітивні розлади у структурі неврологічних і психічних захворювань
М.М. Орос
21 Фармакокінетичний профіль циклобензаприну подовженого вивільнення
M. Darwish, E.T. Hellriegel
22-23 Перший український регіональний конгрес Controversies in Neurology («Дебати в неврології»)
А.Є. Дубенко, Т.І. Негрич, О.Д. Шульга та ін.
25 Тривога та післятравматичний стресовий розлад у пацієнтів, які перенесли інсульт
О.О. Хаустова
26-27 В поисках оптимального сочетания эффективности и безопасности
Т.А. Литовченко, А.Г. Кириченко, А.В. Зайченко и др.
34-35 Капсаицин при постгерпетической невралгии: потенциал средства первой линии
37-38 Фармакотерапия генерализованного тревожного расстройства
С.Г. Бурчинский
41 Шкала коми FOUR
42-43 Нейрональные мембраны и их фармакологическая регуляция в стратегии нейропротекции
С.Г. Бурчинский
30-31 Мультимодальний підхід у лікуванні віддалених наслідків мінно-вибухової закритої черепно-мозкової травми та посттравматичного стресового розладу в учасників АТО
М.М. Матяш
28-29 Шаг за шагом к европейским стандартам диагностики и лечения эпилепсии
А.Е. Дубенко

ПСИХОТЕРАПІЯ

44-45 Школа психотерапевта: управление сознанием
Д.В. Русланов

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

39-40 Периферична міопатія як терапевтична «мішень» при хронічній серцевій недостатності
Л.Г. Воронков, Л.П. Паращенюк